Zniszczone „serce” Nursji – miasta św. Benedykta – nie ma już Bazyliki, benedyktyni na ulicy

Zniszczone „serce” Nursji – miasta św. Benedykta – nie ma już Bazyliki, benedyktyni na ulicy

Zniszczone „serce” Nursji – miasta św. Benedykta

Świadectwa naszej cywilizacji legły w gruzach

Włochy: to było najsilniejsze trzęsienie ziemi od 36 lat. Zniszczeniu uległy zabytkowe bazyliki, ludzie modlą się na ulicach.

Na   skutek   katastrofalnego   trzęsienia   ziemi   uległa   zniszczeniu  Katedra i Bazylika   św.   Benedykta   w   Nursji,    —   zaś   z   obawy  o możliwą katastrofę budowlaną    —   zamknięto  Bazylikę św. Pawła za Murami w Rzymie – donosi agencja ANSA.

Bazylika św. Pawła zamknięta po trzęsieniu ziemi

(…) / http://www.traditia.fora.pl/wydarzenia-wywiady-wiadomosci,12/tragiczne-

Nursja ugodzona w serce, nie ma już Bazyliki, benedyktyni na ulicy

Modlitwa przed zburzoną Bazyliką św. Benedykta – ANSA

Poranne trzęsienie ziemi rzuciło Włochów na kolana. — Potężny wstrząs  był odczuwalny   i   to  niekiedy bardzo silnie na niemal całym Półwyspie Apeniń- skim   aż   do   Wenecji.

— Było to bowiem najsilniejsze trzęsienie ziemi we Włoszech od 1980 r.

Porażająca   jest   również symboliczna wymowa tego kataklizmu. Epicentrum znajdowało   się   opodal Nursji,  —  a zatem rodzinnego miasta św. Benedykta, współpatrona i współzałożyciela chrześcijańskiej Europy.

Z Bazyliki wzniesionej nad jego domem pozostała tylko fasada. […]

— „Sytuacja jest krytyczna, zostaliśmy ugodzeni w serce…   —  Nie ma już Bazyliki   św.   Benedykta,   wzniesionej   nad  pozostałościami z domu, w którym urodzili się Benedykt i Scholastyka.

—  W   Konkatedrze   Matki   Bożej zawalił się dach.   — Nie ma dostępu do historycznego centrum miasta.

Wszyscy ludzie są na ulicach i placach.   — Wszyscy się boją.  —  Obrona cywilna nie wyklucza ewakuacji całego miasta.[…]  jest to cios w serce, — jesteśmy załamani na duchu”

– powiedział Radiu Watykańskiemu Paolo Millefiorini.

Świadkowie   dzisiejszego   trzęsienia   ziemi   często   wspominają  o budującej postawie   tamtejszych   benedyktynów,   którzy są wśród mieszkańców Nursji, — modlą się z nimi i udzielają sakramentów.

Benedyktyni powrócili do miasta swego założyciela w 2000 r.

Jest   to   wspólnota   założona   przez   trzech Amerykanów i licząca obecnie 17 członków,   —  stosunkowo młodych, bo średnia wieku to zaledwie 36 lat.

http://pl.radiovaticana.va/news/2016/10/30/

Świadectwa naszej cywilizacji legły w gruzach

„Nursja zawsze mnie   fascynowała i pobudzała moją wyobraźnię – to przecież tutaj,   w   tym  prowincjonalnym miasteczku, w 480 r. w szlacheckiej rodzinie urodził się człowiek, który zapoczątkował zachodni monastycyzm.

W   następnych stuleciach jego duchowi synowie, benedyktyni, będą wywierać tak   wielki   wpływ   na   oblicze religijne, artystyczne, gospodarcze i społeczne Europy,   —  że okres ten słusznie zostanie nazwany „wiekami benedyktyński- mi”,

— a św. Benedykt będzie uznany nie tylko za patrona wszystkich mnichów, ale także za   „ojca Europy”   —   ( w 1964 r. Paweł VI ogłosił go patronem Europy).

Z   czasem   na   ruinach  rodzinnego domu Benedykta i jego bliźniaczej siostry Scholastyki  —  zostały wzniesione kościół i przylegający do niego klasztor.

Benedyktyni   byli tam obecni przez stulecia  —  aż   do   początków  XIX wieku, kiedy to Napoleon po zajęciu Włoch zlikwidował większość klasztorów.

Przez   200   lat   w rodzinnym mieście św. Benedykta nie było jego duchowych synów,   —  a   prawdziwa wspólnota monastyczna pojawiła się tutaj dopiero w Roku   Świętym   2000,    —   za  sprawą amerykańskiego mnicha z opactwa św. Meinrada   w   stanie   Indiana   – o. Cassiana Folsoma OSB,   — który wykładał liturgikę na Papieskim Ateneum św. Anzelma w Rzymie.

O. Cassian   zgromadził   wokół siebie kilkunastu młodych ludzi z wielu krajów świata,  którzy chcieli prowadzić życie wspólnotowe zgodnie z zaleceniami św. Benedykta.

Sercem życia duchowego mnichów była Bazylika św. Benedykta w Nursji.

Odwiedziłem ich wielokrotnie i widziałem, jak ta mała na początku wspólnota rozrosła się i zapuściła swe korzenie w tym symbolicznym miejscu.

Benedyktynów   często  odwiedzały grupy amerykańskich pielgrzymów, którzy przyjeżdżali   tu   na   krótkie   okresy  rekolekcji i wyciszenia.   —  To dzięki ich hojności   mnisi   mogli   założyć  wytwórnię piwa, by zapewnić sobie środki do życia.

Trzęsienie   ziemi 24 sierpnia br. uszkodziło Bazylikę,   — dlatego opat zadecy-dował, by przenieść większość mnichów do Rzymu.

Silne wstrząsy z 30 października br. zniszczyły ją doszczętnie  – zachowała się jedynie fasada z pięknym gotyckim portalem, za którą widać zwały gruzów.

— Kilku mnichów, którzy pozostali w Nursji,   — uratowało się.

Bazylika św. Benedykta po trzęsieniu ziemi/Rzeczpospolita

Tuż po ucieczce z walących się zabudowań   —  uklęknęli i zaczęli się modlić na centralnym placu miasteczka,

Ocalała z trzęsienia ziemi figura św. Benedykta/traditia.fora.pl

— obok pomnika św. Benedykta, —  ich duchowego Ojca,   —  który   przetrwał ten kolejny kataklizm.

Podczas   pobytów   w   Nursji   zatrzymywałem   się   zawsze u benedyktynek w klasztorze św. Antoniego.

Wybudowano go na początku XV wieku, —  ale  został poważnie uszkodzony w czasie trzęsień ziemi w 1567 r. i 1703 r.

Po   ostatnim   z   poważniejszych   wstrząsów,  —  który miał miejsce w 1997 r., —  wiele   budynków   odbudowano   zgodnie z normami antysejsmicznymi, ale nie   można   było   tego zrobić z zabytkowym klasztorem  — i przylegającym do niego kościołem z XVI wieku.

Przebudowano jedynie jedno ze skrzydeł budynku, gdzie mniszki przygotowa- ły pokoje gościnne.[…]

Gdy   skontaktowałem   się z mniszkami po pierwszych wstrząsach 24 sierpnia br., —   dowiedziałem   się, że stara część klasztoru z ich celami była uszkodzo- na,   dlatego,   za   radą   strażaków,   spały  w pralni, która miała być miejscem bezpieczniejszym.

Ostatnie   wstrząsy   dokończyły   dzieła   zniszczenia  w klasztorze i kościele, — zawaliła się też dzwonnica.

30 października br. o godz. 7.41 siostry się modliły, a wstrząs był tak silny, że wszystkie upadły na podłogę;   — uratowały się, wybiegając na taras klasztoru.

—   Musiały   jednak   opuścić   miasto,   znalazłyschronienie u benedyktynek w Trevi.

Klasztor św. Eutychiusza w ruinach

W V wieku ok. 300 syryjskich mnichów przybyło do Rzymu i poprosiło papie- ża   o  wskazanie im jakiegoś odizolowanego od świata miejsca, gdzie mogliby wieść pustelnicze życie.

Papież wysłał ich do Umbrii,   — na tereny położone między miastami Spoleto, Cascia i Nursja.

Ok. 50 mnichów ze św. Spesem   na  czele udało się do doliny zwanej Valcasto-riana, na północ od Nursji   –   część   z   nich osiedliła się w miejscu, gdzie dziś znajduje   się   opactwo   św.   Eutychiusza,     —  a pozostali założyli pustelnie w otaczających dolinę górach.

W   ten   sposób  w centrum Włoch powstał ważny ośrodek monastyczny, który musiał być znany św. Benedyktowi, pochodzącemu z sąsiedniej Nursji.[…]

Z   czasem to właśnie benedyktyni przejęli klasztor św. Eutychiusza i uczynili z niego jedno z najważniejszych centrów benedyktyńskich.

Była  tutaj bogata biblioteka, działało skryptorium, gdzie przepisywano księgi, w tym słynne kodeksy liturgiczne klasztoru.

Mnisi   zajmowali   się   również ziołolecznictwem i medycyną – tutaj powstała słynna w całej Europie szkoła chirurgiczna.

Po wiekach splendoru klasztor całkowicie podupadł,  — a z czasem opustoszał i   przeszedł  na własność diecezji Spoleto-Norcia.

Dopiero   w ostatnich latach zajęli się nim księża diecezjalni, którzy po remon- cie zaczęli tu przyjmować ludzi szukających wyciszenia i modlitwy. […]

Castelluccio zrównane z ziemią

Nad   Nursją   znajduje   się otoczony górami rozległy płaskowyż,   — który nosi nazwę Piano Grande. Na jego skraju, na małym pagórku, powstało miasteczko Castelluccio,   —  osada   pasterzy   i   rolników,   którzy   uprawiają   na   polach płaskowyżu słynną w całych Włoszech soczewicę – lenticchia di Castelluccio.

[…]

Mieszkańcy   Castelluccio  żyli ze sprzedaży soczewicy, owczych serów i z tury- styki –  było tu wiele typowych restauracji.   —  Przyjeżdżali także ludzie upra- wiający   paralotniarstwo  

–   nad   płaskowyżem   dominuje   osnuty legendami masyw Gór Sybillińskich, skąd startuje się do lotów nad Piano Grande.

Castelluccio   wraz   z otaczającymi je górami i łąkami było perłą architektury i natury.

— Ale wioski już nie ma,   — została   zniszczona   niemal  całkowicie przez paź- dziernikowe trzęsienia ziemi.

Miejscowość jest odizolowana   od  reszty świata, a jeepami dojeżdżają tu jedy- nie patrole karabinierów i obrony cywilnej.

W   przyczepach kempingowych koczują pasterze, którzy nie mogą pozostawić na   pastwę   losu   swoich   zwierząt,   — tym bardziej,  że dla większości są one jedynym źródłem utrzymania.

Widok zrujnowanego Castelluccio wprawia mnie w wielki smutek,   bo w jakiś sposób utożsamiam się z ludźmi, którzy stracili wszystko.

Wiem również, że w   następnych  latach nie będę mógł cieszyć się wspaniałym widokiem miasteczka, które było prawdziwą perełką tego zakątka Apeninów.

Pozostaje tylko   piękna   przyroda, która jednak przypomina, że nie potrafimy jej całkowicie kontrolować   — i że nie jesteśmy panami świata.

Znak kryzysu cywilizacji europejskiej

Nursja,   osoba św. Benedykta i kościół wybudowany na jego rodzinnym domu — są symbolami naszej cywilizacji   — i korzeni naszego kontynentu.

Widok   zburzonej   Bazyliki  św. Benedykta   — zmusza do zadumy nad obecną chwilą historii

– czy  ta ruina nie stała się dzisiaj znakiem kryzysu naszej cywilizacji europej- skiej z jej chrześcijańskimi korzeniami?

Cieszy to, — że benedyktyni chcą odbudować kościół i nie myślą o opuszczeniu tego historycznego i symbolicznego miejsca.   — Wiele osób zadeklarowało już chęć pomocy materialnej w rekonstrukcji.

Fasada Bazyliki, która stoi mimo powtarzających się wstrząsów,   — może być punktem wyjścia do jej odbudowy.

Czy   stanie   się   też   początkiem „odbudowy” naszej europejskiej cywilizacji i powrotu do chrześcijańskich wartości?

Optymizmem napawa fakt, że wielu polityków i intelektualistów popiera ideę całkowitej  odbudowy zrujnowanych przez trzęsienie ziemi miejsc,   —  w imię zachowania naszej tożsamości.

Źródło: franciszkanska3.pl /2016-12-05

Bazylika św. Pawła zamknięta po trzęsieniu ziemi

Bazylika św. Pawła

Silne   trzęsienie   ziemi,   które  nawiedziło dziś rano środkowe Włochy, bardzo   mocno   było  odczuwane również w Rzymie.   —  W niektórych kościołach odnotowano lekkie uszkodzenia. […]

Bazylika   św.   Pawła   za   Murami   została   zamknięta   dziś   rano dla wiernych.

Mówi o. Federico, zakrystian.

„Odpadły   kawałki   stiuku z gzymsu pod sufitem Bazyliki.  —  Ponadto odnotowano też pęknięcie pod podstawą jednej z kolumn.  […] Od rana pracują   tu   jednak   strażacy i służby bezpieczeństwa, które analizują szkody.

Na   razie Bazylika jest zamknięta do godz. 13.00, ale nie wiadomo, czy zostanie otwarta.

Biorąc   pod   uwagę,   że   jest to Bazylika papieska, odwiedzana przez tysiące pątników,   — zwłaszcza teraz w Roku Miłosierdzia,

—   jest czymś normalnym, że Stolica Apostolska chce mieć całkowitą pewność co do bezpieczeństwa, zanim podejmie decyzje o ponownym otwarciu Bazyliki”

– powiedział Radiu Watykańskiemu zakrystian Bazyliki św. Pawła za Murami.

 30 Paź 2016 / http://www.traditia.fora.pl/wydarzenia

Oprac. emjot

https://forumdlazycia.wordpress.com/2017/03/21/zniszczone-serce-nursji-miasta-sw-benedykta-nie-ma-juz-bazyliki-benedyktyni-na-ulicy/

https://ortodoksblog.wordpress.com/2017/03/23/21-marca-uroczystosc-sw-benedykta-z-nursji-opata-ojca-kosciola/

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s