X. Arnold Trauner wstąpił do Instytutu Matki Dobrej Rady

X. Arnold Trauner wstąpił do Instytutu Matki Dobrej Rady

Niedługo po tym, jak sam porzuciłem fałszywe i szkodliwe dla wiary bractwowe stanowisko odnośnie Kościoła i papiestwa pisałem o x. Arnoldzie Traunerze, który podobnie, z tzw. ruchu oporu, czyli FSSPX2 odszedł, przyjmując jako tymczasowe rozwiązanie sedewakantyzm praktyczny (oświadczenie xiędza). Nie jest to jedyny kapłan z ruchu oporu, który postąpił mniej więcej w ten sposób. Otóż od samego początku do tego grona należeli i nadal należą lefebro-sedewakantyści, a to pomimo zaciętego i często irracjonalnego antysedewakantyzmu ( to stwierdzenie nie jest prawdą,, bo b. Williamson nie jest zaciekłym antysedevacantystą ..-admin.. – ) takich duchownych, jak bp Williamson, dominikanie z Avrillé (którzy w styczniu 2014 także odcięli się od FSSPX) i inni szeregowi kapłani tego ruchu (zwłaszcza amerykańscy, którzy też już się nawet odcięli od europejskiego „ruchu oporu” – również powołując się na słowa abpa Lefebvre’a…). Tego rodzaju rzeczy są jednak możliwe w obrębie „ekońskiej szkoły teologicznej”, której głównym spoiwem zawsze były oświadczenia i deklaracje (jedne sprzeczne z drugimi) arcybiskupa Lefebvre’a, a nie teologia katolicka (czy na “opluwaniu” dzieła arcybiskupa Lefebvre polscy sedevakantysci planują tworzyć trampolinę dla radyklnego sedevakantyzmu?- admin).

*

*

Dzięki Bogu x. Arnold Trauner nie tylko praktycznie, ale i teoretycznie odciął się od modernistów, zerwał z teologicznymi fanaberiami „ruchu oporu”, a ponadto przyjął tezę z Cassiciacum jako teologiczne wyjaśnienie problemu autorytetu w Kościele w obecnych okolicznościach posoborowej apostazji. O samej tezie, którą również przyjmuję od września, pisałem już tu, a kolejne, dokładniejsze opracowania pojawią się, jak obiecałem, wkrótce.

Ale to nie wszystko, z podobnych motywów, co niedawno ogłoszone założenie przez biskupa Sanborna Instytutu Rzymsko-Katolickiego, x. Trauner wstąpił do stowarzyszenia kapłańskiego założonego w 1985 roku: Instytutu Matki Dobrej Rady. Kapłan winien mieć przełożonego nad sobą, co można usłyszeć w rozmowach z xiężmi Instytutu, a czego brak jest często przyczyną bezładu, swawoli i zaniedbań. Instytut Matki Dobrej Rady liczy w tej chwili 1 biskupa, 15 kapłanów (o ile się nie mylę) i dwóch braci oraz kilka sióstr.

Za kolejnego kapłana: Deo gratias!

Pelagiusz z Asturii

Wstąpienie x. Arnolda Traunera do Instytutu Matki Dobrej Rady

26 kwietnia 2017, w święto Matki Dobrej Rady, x. Arnold Trauner, austriacki kapłan wstąpił do Instytutu Matki Dobrej Rady, aby złożywszy oświadczenie intencji („professione d’intenzioni”) związać się z naszą małą rodziną duchowną.

Już od kilku lat współpracował z nami i z biskupem Sanbornem, odprawiając Mszę św. w Anglii, a w 2016 roku wziął udział w ćwiczeniach duchowych dla kapłanów w Verrua Savoia (główna siedziba Instytutu – przyp. PA) oraz w święceniach x. Madiego (o czym było tutaj – przyp. PA). Po długiej refleksji przyjął zatem „Tezę z Cassiciacum” i wstąpił do Instytutu. Obecnie odprawia Mszę św. w Austrii, w okolicach Wiednia, na Węgrzech (o czym tutaj – przyp. PA) i w Anglii. Przywitajmy serdecznie x. Traunera, naszego nowego współbrata, zapewniając go o naszym wsparciu i naszych modlitwach. Veritas liberabit vos. Deo gratias.

Aby poznać lepiej x. Traunera publikujemy Curriculum vitae, które x. Trauner nam przysłał:

Wielebny xiądz Arnold Trauner urodził się w chłopskiej austriackiej rodzinie, w krainie położonej na północny wschód od Wiednia (70 km), 22 maja 1970. Lokalny proboszcz, x. Rudolf Brock był jednym z kapłanów, którzy stawili opór fali modernizmu w Austrii, i to właśnie za kardynalatu Franciszka Koniga (czołowego hierarchy-modernisty, wielkiego zwolennika Wojtyły w 1978 – przyp. PA)! Młody Arnold Trauner otrzymał więc wielką łaskęmożliwości wzrastania w środowisku tradycyjnym. Po maturze wstąpił do niemieckiego seminarium Bractwa Św. Piusa X w Zaitzkofen w 1988, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie 25 czerwca 1994 z rąk x. biskupa Alfonsa de Galarrety.

Posługę duszpasterską sprawował kolejno w Austrii (dwa lata), następnie w Afryce, w Gabonie (od 1996 do 1999 i od 2001 do 2009), w Nowej Zelandii (od 1999 do 2001) i w Afryce Południowej (2011-2012). Po Gabonie pracował duszpastersko także w Kamerunie, Nigerii, Namibii i Zimbabwe. Ponieważ podupadł na zdrowiu z powodu wielu lat spędzonych w Afryce Równikowej – dwanaście i pół lat w Libreville, praktycznie na samym Równiku – był zmuszony wrócić do Europy w 2012, choć bardzo lubił apostolat w Afryce.

Było to zatem w 2012 roku, gdy wielkimi krokami zapowiadał się rozpad Bractwa Św. Piusa X – od 25 lat ojczyzna duchowa xiędza. Przyjęty przez siostry, które trzymają się reguły benedyktyńskiej, w Schwarzwaldzie (w Hausern, w Niemczech) mógł odzyskać siły fizyczne i zaczął  jaśniej postrzegać sprawy teologiczne dotyczące Kościoła. Zdecydował zatem nie kontynuować swej posługi kapłańskiej w ramach Bractwa Św. Piusa X, ale zerwać z nim. 25 czerwca 2013 podpisał dokument rezygnacyjny, który został potwierdzony w sierpniu tego samego roku (przez władze FSSPX – przyp. PA).

Po spotkaniu się z biskupem Sanbornem, zachęcony przezeń aby nawiązać kontakt z Instytutem Matki Dobrej Rady, przestudiował „Tezę z Cassiciacum”, której klarowna teologia, oparta na niezmiennych zasadach filozofii chrześcijańskiej, przekonała xiędza  co do słuszności tez biskupa Guerard des Lauriers. Po pewnym okresie dojrzewania tych przemyśleń zdecydował wstąpić do Instytutu Matki Dobrej Rady jako członek.

Apostolat x. Traunera przebiega obecnie w Austrii, w okolicach Wiednia, w krainie Altenburga – dobrze znanego z powodu słynnego klasztoru benedyktyńskiego – a także na Węgrzech i na Słowacji. Zdarza się także xiędzu odprawiać dla małych grup katolików w Londynie i w krajach północy, w Norwegii i Szwecji.

Xiądz poleca się Państwa modlitwie i zapewnia Państwo o swoich, każdego dnia podczas składania Oblatio munda.

Wasz w Jezusie Chrystusie i Maryi
x. Arnold Trauner

Z języka włoskiego tłumaczył Pelagiusz z Asturii. Źródło: Źródło: strona Instytutu Matki Dobrej Rady.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s