Przyjęcie sutanny przez nowych seminarzystów w Seminarium Ruchu Oporu -SAJM

BANDERA DE LA RESISTENCIA

SAJM Taking of the Cassock

http://sajm-siteofficiel.blogspot.co.uk/2018/02/prise-de-soutane-au-seminaire-de-la.html

 

 

https://respicestellam.wordpress.com/2018/02/10/sajm-taking-of-the-cassock/

Ruch Oporu w różnych miejscach naszego globu z miesiąca na miesiąc rośnie w siłę.

Działamy również w Polsce…:

FSSPXR  – K o n f r a t e r i a  Św. Piusa X – Ruch Oporu – w Polsce .

Jesteśmy luźno powiązanymi grupami-lokalnymi kościołami w Polsce i poza Polska, społeczeństwem polskich katolików tradycjonalistów, osób świeckich oraz duchownych, którzy pragną praktykować wiarę Rzymsko-Katolicką bez kompromisu, bez ugody z liberalizmem czy modernizmem – w duchu Arcybiskupa Lefebvre. W pełni popieramy i utożsamiamy się z deklaracją Ekscelencji z roku 1974.

Rozpoznajemy Biskupa Ryszarda Willaimsona oraz współpracowników Ekscelencji – wyświęconych Biskupów, jako kontynuatorów postawy Biskupa Lefebvre, których obieramy naszymi Ojcami Duchownymi.

Jesteśmy społeczeństwem polskim tradycyjnie katolickim, którego celem jest uświęcenie dusz zachowując Wiarę Ojców Naszych przedsoborowych.

Za przykładem Świętej Anny i Świętego Joachima, zadaniem rownież naszym jest utrzymanie oraz formowanie Tardycyjnie Rzymsko-Katolickiego Kapłaństwa w Polsce. To dlatego, wpływając na otaczające nas środowiska, ze szczególną troską i uwagą w teraźniejszych czasach otaczamy opieką nasze rodziny, dzieci,  dbajac by żyly  w cnocie czystości i posłuszeństwie. Z grup tych, za Łaska Boża formujemy Osoby Duchowne: księży, osoby zakonne.

Osiąganie wyznaczonych celów dokonujemy poprzez uświęcanie się we Wspólnym Działaniu dla Bożej Chwały i Naszego Pożytku.

Każdy Polak żyjący w Łasce Uświęcającej przywoływany jest do przystąpienia do Wspólnego Działania w strukturach organizacyjnych  naszych konfraterii:

wierny, rodzinaród, rody – Polak-Ortodoks Konfraterie Różańca Świętego – Konfraterie Ministrantów – Księża – Biskupi – Biskup Ryszard Williamson.

https://fsspxr.wordpress.com/2017/12/17/fsspxr-k-o-n-f-r-a-t-e-r-i-a-sw-piusa-x-ruch-oporu-w-polsce/

***

JA Porusza

This entry was posted in Bishop Faure, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s