Zakładamy Kaplice i Kapliczki ′58!

Zakładamy Kaplice i Kapliczki ′58!

Za działaniem i ideą Ekscelencji Biskupa Williamsona oraz szacownego Sacredos Hyacyntus –  używając jego słów,  Ruch Oporu w Polsce gorąco namawia do:

*

Pobyt Biskupa Ryszarda Williamsona w Polsce w 2018 roku – Drogowskaz Ekscelencji

https://polakortodoks.wordpress.com/

**

Zakładamy Kaplice i Kapliczki ′58!

Polak = Katolik. Nie ma wiary katolickiej – nie ma Polski.

Walczmy o Wiarę naszych Przodków

 

Św. Jan Damasceński pisał: „Ty zaś, o wybrane zgromadzenie Kościoła, szlachetne grono o wypróbowanej wierności; wy, którzy szukacie pomocy u Boga i wśród których Bóg przebywa, przyjmijcie od nas nieskalaną naukę prawowiernej wiary; dzięki niej umacnia się Kościół, tak jak nam to zostało przekazane przez naszych Ojców”.
Czasy zamętu powszechnego wtargnęły w sam środek Kościoła. Proces się nasila. W miejsce krystalicznej, spójnej, prawdziwej, niezmiennej, katolickiej doktryny wciska się nachalnie potłuczona doktryna – w zakresie dogmatycznym, liturgicznym, moralnym, duchowym, dyscyplinarnym. Błąd i grzech usiłują znaleźć pełne prawo obywatelstwa w Kościele. Podgrzewa się atmosferę i podkręca się tu i ówdzie oczekiwania na bliżej niesprecyzowane dalsze zmiany, bo przecież rzekomo zmiana być musi…
Dlaczego Pan Bóg dopuszcza głoszenie błędu? Odpowiada św. Wincenty z Lerynu w dziele Commonitorium: „Bo – rzecze – doświadcza was Pan Bóg wasz, aby jawne było, czy Go miłujecie czy nie, ze wszystkiego serca i ze wszystkiej duszy waszej”.
Rzymski katolik zatem pyta: „Cóż mamy czynić, bracia?”Quid faciemus, viri fratres? (Dz 2, 37). Chodzi o podjęcie skutecznych środków zaradczych, aby wytrwać w prawdziwej wierze, to znaczy wierze katolickiej – jedynej prawdziwej i niezmiennej wierze, która daje zbawienie duszy.

Jednym z praktycznych zadań strategicznych będzie tworzenie Kaplic oraz Kapliczek 58!

Co to jest Kaplica i Kapliczka 58?

Chodzi o  domowe kaplice i przydrożne, przydomowe krzyże i  kapliczki , w których poczesne miejsce zajmą:
* Msza Trydencka oraz Modlitwy w Duchu Świętej Tradycji
* Ksiądz, zakonnik.. i dla niego “sieć ” Kaplic do “swobodnego” Odmawiania Mszy Świętej   Trydenckiej.

Chronimy… oraz sięgamy zatem do niezgłębionego i przebogatego rezerwuaru łask Najświętrzej Ofiary oraz Prawdy o Bogu poprzez budowanie Ołtarzy, na których bedzie składana Najświętrza Ofiara podczas Mszy Trydenckiej w naszych domach.  Chronimy rezerwuar łask Najświętrzej Ofiary jaką Pan Jezus Chrystus i Kościół udostępniał przez wieki wszystkim ludziom, ludom i narodom – ku ich zbawieniu i świętości.

RADA PRAKTYCZNA:
nabywajmy oryginalne Mszały oraz wyposarzenie Ołtarzy sprzed 1958 roku albo wiarygodne reprinty i dzieła. Modernistyczna bowiem ręka niejednego wydania i “produkcji” współczesnych sakramentalii  dokonuje swojej destrukcyjnej a nieraz trudno uchwytnej „modyfikującej” roboty.

“Kaplice oraz Kapliczki ′58”. Jest to inicjatywa uczciwa, nieagresywna – z pewnością katolicka, pożyteczna i bezpieczna. A jako że czasy zamętu powszechnego wtargnęły w sam środek Kościoła, jest to inicjatywa wysoce nagląca! Po wielekroć okaże się nam wielce pomocna.

Katolik kształci się poszukujac Pana Boga   –  “Prawdy, Drogi, Życia”. Katolik używa do tego   łask poprzez przyjmowanie sakramentów. Katolik nie daje sobie wmówić, że Nowa Msza –  nowa liturgia w Posoborowym Kosciele oraz rozpowszechniające się coraz nachalniej elementy doktryny sprzecznej z odwiecznym katolickim nauczaniem są z nim zgodne. Nie są! Ci, którzy mówią inaczej, okłamują całe rzesze katolików. Fałsz nachalnie zdobywa prawo obywatelstwa. To jest problem na skalę globalną. Uważajmy! Nalega z troską św. Paweł: „Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni” (2 Tes 2, 15)!
Kwestia wierności precyzyjnie sformułowanej Swiętej Ofierze oraz doktrynie nie jest sprawą marginalną.
Chodzi tu przecież o wierność Panu Bogu i objawionej przez Niego Prawdzie.
Chodzi o prawdomówność Pana Boga.
Chodzi o wierność Bożemu Objawieniu, zawartemu w Piśmie Świętym i Tradycji, którego Urząd Nauczycielski Kościoła przez całe wieki nieomylnie nauczał.
Chodzi o zdrowe i pewne źródła dla kształtowania sensus catholicus w umysłach i sercach katolików.
Chodzi o miłość do Pana Boga i do bliźnich. Wypiszmy to sobie złotymi zgłoskami w umyśle i w sercu: wierność Prawdzie i głoszenie Prawdy jest wyrazem miłości do Pana Boga i do bliźnich!
Chodzi w końcu o NADPRZYRODZONE Życie i zbawienie dusz – salus animarum – najwyższe prawo Kościoła – suprema lex Ecclesiae! Aby nie było tak, jak przestrzegał Pan Jezus: „Jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną” (Mt 15, 14).
Zakładanie Kaplic i Kaliczek ′58 będzie dla nas praktyczną pomocą w trudzie zachowania wiary katolickiej w czasach zamętu powszechnego, jakie wtargnęły w sam środek Kościoła.
Zakładanie Kaplic oraz Kapliczek ′58 będzie dla nas praktyczną pomocą w zaszczytnym zadaniu doprowadzania dusz ludzkich do zbawienia, począwszy od swojej własnej.
Pan Jezus z troską – i nie hipotetycznie! – przestrzega: „Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach” (Mt 7, 15-16).
Św. Jan pisze:
„Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód,
a nie trwa w nauce Chrystusa,
ten nie ma Boga.
Kto trwa w nauce Chrystusa,
ten ma i Ojca, i Syna.
Jeśli ktoś przychodzi do was
i tej nauki nie przynosi,
nie przyjmujcie go do domu
i nie pozdrawiajcie go,
albowiem kto go pozdrawia,
staje się współuczestnikiem jego złych czynów” (2 J 1, 9-11).
A św. Paweł, świadomy wagi zachowania wierności objawionej Prawdzie, nie waha się odezwać w te słowa:
„Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście – niech będzie przeklęty!” (Ga 1, 6-9).
W Liście do Hebrajczyków czytamy: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom” (Hbr 13, 8).
Św. Ignacy Antiocheński, biskup i męczennik, pisze w liście do Polikarpa: „Niech cię nie trwożą ci, którzy wydają się godnymi wiary, a nauczają błędu. Bądź nieugięty jak uderzane młotem kowadło”.

A zatem – zakładamy Kaplice i Kapliczki ′58!

Trzeba Walczyc!
Trzeba karmić się zdrowym ziarnem
katolickiej pewnej niezmiennej Prawdy plynacej ze Źródła Świętej Ofiary.

Ruch Oporu w Polsce

Jan A. Porusza

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Zakładamy Kaplice i Kapliczki ′58!

  1. Koko says:

    Kapliczki – pomysł znakomity. Pozdrawiam.

    Like

  2. Pingback: Zakładamy Kaplice i Kapliczki ′58! | Wspólne Działanie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s