Słowo o ataku bp. Meringa na abp. Lengę czyli o zgorszeniu prawdziwym i nieprawdziwym.

 

Słowo o ataku bp. Meringa na abp. Lengę czyli o zgorszeniu prawdziwym i nieprawdziwym.

images (1)

Agenci Służby Bezpieczeństwa w Polsce zainstalowani w hierarchii Kościoła uczą katolickich księży jak głosić Chrystusa: poniżają i eliminują za kapłańską wiarę i miłość do Kościoła a wymagają zdrady etosu kapłana jako sługi Ołtarza i oblubieńca Kościoła, o który każdy kapłan ma dbać aż do ofiary z własnego życia. Katolickich wiernych rozganiają, odmawiając im czci dla religii świętej i jej tajemnic.
Agenci i ich duchowe dzieci bezczeszczą sakralne wnętrza kościołów a przeciwstawiających się temu katolików szantażują posłuszeństwem dla kościelnej władzy, mimo że są zdrajcami Kościoła i antybiskupami. Tych, którzy w ucieczce od zgorszenia szukają ocalenia poza agenturalną kurią, do której administracyjnie należą, określa się jako fanatyków prezentujących skrajną religijność, potępia, ośmiesza i okazuje pogardę. Tacy są traktowani pogardliwie nie tylko przez agenturalną hierarchię, ale i zniszczonych, zmodernizowanych świeckich wiernych.

Agenci robią to, co im dyktują ich mocodawcy. Są na uwięzi środowisk, które od czasów komunizmu mają ich na sznurku wpływów i szantażu. Od czasu do czasu lewicowe środowiska odpalają jakiś skandal na poziomie powiatowej obyczajówki, poniżający Kościół, nie dopowiadając, że kompromitujący Kościół hierarchowie czy księża, krzywdzący wiernych, są czy byli agentami służb bezpieczeństwa.

Przywiązanie do tradycyjnej teologii, nauczania Kościoła i moralności w agenturalnej narracji to „skrajność”. Zamienianie kościołów w przybytki zmysłowych uciech z burdelowymi światłami i rockową ckliwą muzyką animującą szaleństwo tłumu, to norma i najkrótsza droga do sakry biskupiej w Polsce (por. profanacja Katedry Św. Jana oraz imprezka w kościele św Augustyna w Warszawie. Organizatorzy tych eventów zostali biskupami).

W tym kontekście możemy zrozumieć przychylność do rozdawania Komunii Świętej na rękę, jezuicką propagandę niszczenia tysiącletniego obyczaju i szacunku do Ciała Pańskiego. Programem tych kretów jest także niszczenie obyczaju zachowania kościołów jako miejsc modlitwy i adoracji niedostępnych dla imprez świeckich i ludycznych.

Żydokomuna zainstalowała w kościelnej hierarchii chamokomunę w rewerendach. Chce ona zdeptać sacrum katolickiego Kościoła, poniżyć Najświętszy Sakrament. Chce nauczać katolików przy pomocy kahalnego terroru zaprowadzanego przez biskupów agentów, deptać tysiącletnie polskie świętości i wyrywać na zamówienie nieprzyjaciół Kościoła Wiarę Świętą z serc dzieci i dorosłych.

Owce widząc szaty biskupa myślą, że dba o Kościół. Ale on, wymagając poniżania Chrystusa w Kościele, jest sługą zupełnie innych sił, o których Apokalipsa mówi, że są synagogą szatana.

Żeby nie uprawiać gołosłowia: prześledźmy, jakie środowiska napadły i niszczyły Kapłana, o którym szlachetna Dr Aldona Ciborowska powiedziała, że jest dobrem narodowym Polski. Jako dobro narodowe miał być zniszczony i usunięty przez środowiska chamokomuny z KUL-u w porozumieniu z żydokomuną pracującą nad złupieniem Polski z wszelkich dóbr. Ci drudzy pracują od wieków nad okradzeniem Polskiego ducha, ale przy okazji są współpracownikami każdego polskiego okupanta, i każdego złodzieja żerującego na polskiej tożsamości i polskim majątku.

Księdzu prof. Tadeuszowi Guzowi, który jako jedyny kapłan zabrał głos w obronie Polski przed kłamstwem współudziału Polski w Holokauście, mord cywilny chcieli zadać redaktorzy będący członkami Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów: Stanisław Krajewski, żydowski współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, oraz Zbigniew Nosowski, „chrześcijański” współprzewodniczący PRChiŻ.
(Link do źródła)

Na marginesie, nasuwa się pytanie, co by na to powiedzieli Ojcowie Kościoła, choćby Jan Chryzostom, i jak by skomentował funkcję „chrześcijańskiego współprzewodniczącego” w takiej kuriozalnej organizacji.

Jaki jest więc sens w tym, że starannie unikamy ludzi, którzy zawinili wobec człowieka, a sprzymierzamy się z tymi, którzy znieważyli samego Boga? Wielbicie Ukrzyżowanego a świętujecie z tymi, którzy Go przybili do krzyża. To nie tylko objaw głupoty ale wyjątkowej niegodziwości.

Skoro są tacy, co uważają synagogę za miejsce czcigodne, trzeba, abym im powiedział kilka słów. Dlaczego szanujecie miejsce, którym powinno się pogardzać, nienawidzić i od którego należy się trzymać z daleka? Złożone są tam Prawo i księgi proroctw – odpowiadają. No i co z tego? Czyżby miejsce w którym złożone są takie księgi, stawało się miejscem świętym?

Absolutnie nie! Z tego powodu tym bardziej nienawidzę synagogi i odwracam się od niej, ponieważ Żydzi mając proroków, nie wierzą w nich, komentują Pismo, ale nie przyjmują jego świadectwa. Przecież to bezeceństwo szczególnego rodzaju!” – powiedział Jan Chryzostom.

Powstaje pytanie, ilu agentów nie rozliczonych, którzy nie odpokutowali swojej zdrady Kościoła, brało udział ze strony KUL-u w nagonce rozpętanej przez Żydów przeciwko ks. prof. Guzowi.

Obecna nagonka przeciwko abp. Lendze rozpoczęła się także w tym samym kręgu. Prawdopodobnie za to:

Pod artykułem w którym zarzucano abp. Lendze nieposłuszeństwo obecnym władzom watykańskim (Żydzi, odrzucający Chrystusową Ewangelię rozliczają za nieposłuszeństwo katolickiego arcybiskupa, który nie podlega ich wpływom! ) także podpisany jest Zbigniew Nosowski. Ten sam, który był podpisany pod artykułem mającym zniszczyć personalnie i naukowo Ks prof. Guza. Link do źródła.

W ubiegłym roku warszawską Pragę zbulwersowała instalacja Niepokalanej Maryi Panny, bluźnierczo ukazanej w czerni i zepsuciu trujących grzybów. Autorką instalacji była Monika Rakowska, która uczyniła ten bluźnierczy wizerunek w ramach „mobilnego warsztatu artystycznego”, którego koordynatorem był związany z zakłamującym historię Polski „Muzeum Żydów Polskich Polin”, Szymon Gotowski. (Link do źródła)

 

Czy taki event nie psuje stosunków polsko – żydowskich? Czy  jest w stanie zrobić to tylko naukowa prawda mówiona przez katolickiego kapłana? Ekumenizm sam siebie ośmiesza jako narzędzie żydokomuny do rozbiórki Kościoła.

Ale wracając do ataku na ks. abp. Lengę.
Zbigniew Nosowski pisze w swym artykule (Link do źródła):

„Przesłałem te pytania równocześnie trzem rzecznikom: Konferencji Episkopatu Polski, Polskiej Prowincji Marianów i Kurii Diecezjalnej Włocławskiej – ze świadomością, że prawdopodobnie żadna z tych instytucji formalnie nie sprawuje pieczy nad emerytowanym biskupem Karagandy.”

Taki był początek wiele miesięcy temu sprawy księdza abp. Lengi.   Żydowski działacz wypisujący do hierarchii kościelnej skargi na katolickiego arcybiskupa, to już sytuacja kuriozalna. Jednak żydowskie pomówienia uwzględniane przez kurię i nadające bieg kurialnym procesom prawnym, to zupełny absurd świadczący o agenturze w kurii działającej pod żydowską presją.

Dzisiaj agent komunistycznego urzędu bezpieczeństwa „Lucjan” dołącza do nagonki żydowskiej na ks. abp Lengę. Zarzuty stawiane w liście o niewymienianiu imienia Franciszka w czasie liturgii Mszy Świętej są żywcem wyjęte z tekstu Zbigniewa Nosowskiego. Wygląda to tak, jakby sam autor medialnej nagonki ze strony środowiska PRChiŻ podsunął bp. Meringowi zarzuty, które on w imieniu środowisk żydowskich wnosi na forum Kościoła, aby na ich życzenie zniszczyć mówiącego po katolicku arcybiskupa. Śmiesznie brzmią zarzuty o zaburzaniu liturgii Mszy Świętej, kiedy prawie każdy ksiądz zaburza formuły Mszału wprowadzając pogadanki z wiernymi, gratulacje politykom, uprzejmości z różnymi funkcjonariuszami, obdarzanie się kwiatkami, tańce, skakanie, werbalne animowanie cielesnej aktywności mimo trwania Mszy Świętej, a takich rubryk Mszał nie przewiduje. Jeżeli bp. Meringa obchodziłaby wierność księgom liturgicznym, natychmiast zakazałby działalności grupom neokatechumenalym, charyzmatycznym, zielonoświątkowym i oazowym. Nagminnie łamią rubryki Mszału i nikt nie nazywa tego skrajnością, a przecież są to radykalne nadużycia Mszy Świętej potępione kanonami Prawa Kanonicznego.
Widać jednak, że dla agenta służby bezpieczeństwa interpretatorami prawa kanonicznego i sposobu korzystania z ksiąg liturgicznych są środowiska żydowskie. Żydowskie środowiska uczą biskupa, co jest skrajnością, a co nie. Żydowskie środowiska uczą biskupa co jest nieporządkiem liturgicznym a co nie i przez niego chcą wpływać na katolików i niszczyć prawdziwe katolickie kapłaństwo. Przy innych okazjach niszczą liturgię i świętość kościołów, za nic mając wierność rubrykom Mszału, kiedy im to pasuje.

Niszczenie Mszy Świętej nie wywołuje zgorszenia pana Nosowskiego. Niekatolickie obyczaje są podawane za normę w tych samych środowiskach, które żądają używania prawa kanonicznego do niszczenia kapłanów, posługujących się tradycyjnym nauczaniem Kościoła.

Nie sposób zamilczeć  o filmie braci Sekielskich, gdyż i tutaj ma swój ciąg działalność agentów w Kościele. Obecnie do wielu proboszczów dotarło polecenie Episkopatu, aby księża uiszczali w ramach Fundacji Św. Józefa pieniądze tytułem prawnych kosztów związanych z aktami pedofilii w Kościele. Sekielscy nie wspomnieli, że bohaterowie pedofile ich filmu byli agentami służby bezpieczeństwa. Agenci wprowadzają brud nieczystości, wypełniają niekościelne, ciemne dzieła zniszczenia liturgii, obyczaju, deprawacji księży i dzieci. Rozpraszają owczarnię na polecenie ciemnych sił spoza Kościoła, lecz na pokrycie kosztów zbrodni swych kolesi organizują zbiórkę pieniędzy od niszczonego przez agenturę duchowieństwa. Bynajmniej 150 złotych od księdza diecezjalnego, i 2 tysiące od biskupa nie pochodzi z pieniędzy, które wypracowali własnymi rękami. Świeccy zamawiają Msze Święte, składając ofiarę Świętemu Ołtarzowi, a te pieniądze mają iść na zaspokajanie potrzeb rozpustników i krzywdzicieli dzieci ofiarodawców. To niegodziwe.  Święty Józef ma to  znosić i autoryzować taką podłość?

Jest czas. Zamawiajmy Msze Święte z prośbą do Św. Józefa o uwolnienie Kościoła od żydokomuny i sodomii wszczepionej przez agentów w nieskalane Ciało Oblubienicy Chrystusa. O obronę Polski przed żydowską kradzieżą. Ciche Msze, w wiadomej Bogu intencji. Nie wszyscy muszą usłyszeć intencję, Bóg widzi. Bez niszczenia kapłana, który odważy się intencję przyjąć. Módlmy się, żeby prostaczkowie nie tracili wiary przez wilki i hieny, które rozrywają Ciało Kościoła, rozszarpując ciała owiec.

Na marginesie: jako wierni wcale nie żałujemy, że abp. Lenga nie należy do Episkopatu, gdyż nie ciąży na nim pisanie kretyńskich listów pod zamówienie żydokomuny z Unii Europejskiej i hańba ściągania haraczu dla agenturalnych pederastów pieszczonych przez hierarchię. Cieszy nas także, że dzięki temu nie zostanie pochowany z penisowej krypcie, której autorem jest „artysta” z ukoronowanym  penisem w herbie. Jeśli bp. Mering nie umie zwrócić uwagi koledze, że to profanacja miejsca pochówku biskupów katowickich, to jakie ma prawo zwracać uwagę abp. Lendze?  Przecież nie wszyscy pochowani w tęczowej penisowej krypcie byli pederastami, by na nią zasłużyć.

Autor krypty grobowejCzy tak otwarty manifest sympatii katowickiego biskupa nie zasługuje na miano skrajności i braterskie upomnienie bp. Meringa?
To zasadne pytanie.

https://swietatradycja.wordpress.com/2020/02/23/slowo-o-ataku-bp-meringa-na-abp-lenge-czyli-o-zgorszeniu-prawdziwym-i-nieprawdziwym/

 

 

This entry was posted in Ruch Oporu, Żydzi przeciwko Polsce, Wróg Polski. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: