Konwalidacja Księdza Miny George – Ruch Oporu

Ojciec Chazal przesłał nam te zdjęcia z konwalidacji księdza Miny George, kapłana obrządku chaldejskiego, który dołączył do nas w Melbourne. Zapukał do drzwi FSSPX, ale odpowiedź była bardzo wymijająca; w międzyczasie zauważył błędy tych ostatnich, próbujących ukryć skandale papieża Franciszka na ich australijskich stronach. W zależności od lokalizacji dyskurs FSSPX jest różny, co jest jeszcze gorszym sposobem na rozwodnienie prawdy.

Módlcie się, aby pozostali dwaj księża, którzy są zainteresowani dołączeniem do nas, podjęli ten krok, a także dwóch księży indyjskich, którzy zwrócili się do księdza Valana. Nic nie jest pewne w czterech przypadkach, ale mimo to módlmy się.
W przyszłym artykule opublikujemy świadectwo tego księdza, który wyjaśnia swoją drogę do osiągnięcia wierności katolickiej. Naszym zdaniem świadectwo, które może zachęcić innych księży.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s