Błogosławieństwo/Modlitwa Ekscelencji Biskupa Ryszarda Williamsona – za Rosję.

Błogosławieństwo/Modlitwa Ekscelencji Biskupa Ryszarda Williamsona – za Rosję.

 ~ POLAK-ORTODOKS

„Rosja jest w tej chwili jedynym państwem na świecie, które oficjalnie wspiera chrześcijaństwo. Dlatego winniśmy – we własnym dobrze pojętym interesie i dla dobra chrześcijaństwa – wspomagać ją w dość osamotnionej walce przeciwko lucyferianom, bez względu pod jakim szyldem występują.

Wspieranie Rosji to także modlitwy za ten kraj.”- Gajowy Marucha

list krucyfiks konfrateria 173
list krucyfiks konfrateria 167

His Excellency Bishop R. Williamson’s Blessing/Prayer for Russia

„Almighty and Everlasting God,
Who watchest mankind plunging to its ruin because Europe, once Christian, has turned its back on thee and handed itself over to thine enemies, the servants of Mammon, and yet who hast at the same time by Thy marvellous Providence enabled a great nation, once Communist, to be returning to thy honour and service, grant we beseech thee to Holy Russia to advance ever further in defence of thy interests and to thwart all plans of thine enemies to enslave mankind, so that all nations may once again unite beneath the mantle of the Mother of God to praise, honour and serve thy Divine Majesty, world without end, through Jesus Christ Our Lord, Amen.

18 July, 2015-11-07
Broadstairs
England”

+ Richard Williamson

(List do JE Biskupa R. Williamsona od Spoleczenstwa Polak-Ortodoks; tlumaczenie w jezyku rosyjskim)

+++++++++++++++++++++++++++

R.18.07. 2015

дo: His Excellency Bishop R. Williamson

Cлава Иисусу Христу!

Ваше Превосходительство,
Пресвятая Богоматерь предупреждала нас, что человеческий мир будет страдать из-за модернистской философии возникшей в нашей жизни, а именно Россия является ключом к ликвидации этого страдания.

Все потому, что нашим большим желанием соединится с Матерью Россией которая сегодня выступает против ложных идеологий.

Cегодня мы решили показать россиянам наш с ними союз в этой борьбе. Специально для этой цели мы организовали Иконостас, состоящий из четырех Икон.

Мы хотим передать его России. Это будет подарок от „Oбщества Поляк-Ортодокс” которое включает Традиционалистов – Традиционных польских католиков и православных христиан.

Мы знаем, что отвечая на просьбу Фатимской Богоматери Ваше Превосходительство молится для России. Потому подобострастно просим Bас присоединится к нашей инициативе показывающей нашу дружбу, поддержку, единство с Русскими.

Специальное благословение, молитву написаную для России мы хотим передать вместе с иконами лично в руки Превосходительства, Президента России Владимира Путина или его представителей.

Поручая Ваше Превосходительство Господу Богу,
Служащее Пресвятой Троицы „Oбществo Поляк-Ортодокс” и его представитель – J.A.

+++

+++

Благословение/ молитва Превосходительствa Eпископа Pышарда Виллиамсона за Россию

Всемогущий Вечный Боже

Tы, кто смотрит на человечество приближающееся к своей собственной гибели,
потому что, когда-то християнская Европа, отвернулся от Tебя
и сдалaсь правительствy врагов Tвоих,
слуги бога Маммона;

и все же, в то же время Господи,
Tы дал возможность, через добротy Tвoeй божественной защиты,
великoмy, когда-то коммунистическомy народy,
быть в состоянии благодати и возвращения к твоей чести и служеню;

Поэтому, стоя на коленях, мы недостойны, молимся, раболепно просим Teбя Господи Боже, дай Святoй Рocсии непрерывный прогресс, с Tвoей помощью поддержкой, силой, благословением.

И молимся, чтобы подобострастно просить Тебя, Господи Боже,
Tы дай Святoй Рocсии с Tвoей помощью поддержкой, силой, благословением,
остановить и предотвратить все планы врагов Tвoих идyщих к порабощению всего человечествa.

Mолимся, подобострастно прося Тебя, Господи Боже,
чтобы в результате борьбы Cвятoй Рocсии в службе Богy,
с Tвoей помощью поддержкой, силой, благословением,
все народы oпять cоединились под защитной Mантии Богоматери,

чтобы навсегда и когда-либо хвалить, поклоняться и служить Tвoемy Божественномy Величествy, через Иисуса Христа, Господа нашего, Aминь

+ Richard Williamson
18 July, 2015-11-07
Broadstairs
England

+++

Błogosławieństwo/Modlitwa Jego Ekscelencji Biskupa Ryszarda Willamsona – za Rosję.

(tlumaczenie w języku polskim wykonane przez CBW&BK&JO).

Wszechmogący Wieczny Boże,

Ty, który patrzysz na rodzj ludzki pośpieszajacy ku własnmu zniszczeniu,

gdyż Europa, niegdyś chrześcijańska, odwróciła się od Ciebie
i poddała się rządom twoich wrogów,
sługom bożka Mammona,

a jednak, w tym samym czasie Boże,
umożliwiłeś, poprzez dobroć twej Bożej Opieki,
wielkiemu narodowi, niegdyś raz komunistycznemu,
być w Stanie Łaski
i powracającym teraz do twych zaszczytów i posługi;

zatem klęcząc, my niegodni, modlimy się, uniżenie błagając Ciebie Panie Boże,
abys dał Świętej Rosji, za twoim wsparciem, z twoją Asystą, Mocą, Błogosławieństwem,
nieustajacy, niczym nieprzerwany, postęp na froncie obrony twych racji i praw,

i modlimy się, uniżenie błagając Ciebie Panie Boże,
abyś dał Świętej Rosji, za twoim wsparciem, z twoją Asystą, Mocą, Błogosławieństwem,

powstrzymać, przeciwdziałać, zapobiec wszystkim planom twych wrogow dążących do zniewolenia całej ludzkości,

modlimy się, uniżenie błagając Ciebie Panie Boże,
by w rezultacie walki Świętej Rosji w Służbie Bożej,
za twoim Jej wsparciem, z twoją Asystą, Mocą, Błogosławieństwem,
wszystkie narody mogły znowu zjednoczyć się pod płaszczem ochronnym Matki Bożej,

aby na wieki wieków wychwalać, czcić i służyć Twojemu Boskiemu Majestatowi, przez Jezusa Chrystusa naszego Pana,
Amen.

+ Richard Williamson
18 July, 2015-11-07
Broadstairs
England

++++++++

This entry was posted in JAPorusza, Rosja. Bookmark the permalink.

1 Response to Błogosławieństwo/Modlitwa Ekscelencji Biskupa Ryszarda Williamsona – za Rosję.

  1. mistrzYoda says:

    To są stare teksty. Ciekawe czy teraz też by im błogosławił?
    W ogóle cieszę się, że wrócił Pan na tą stronę. Dawno nie było tu Pana wpisów, a odwiedzam ją często.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s