Grudzień 2022 roku – Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok Pański 2023!

“…Chrystusowy Żłóbkek stoi zawsze w cieniu Chrystusowego Krzyża..”

Wszystkim wiernym Katolickiej Tradycji uczestniczącym we „Wspólnym Działaniu” – Katolickim Ruchu Oporu,

https://fsspxr.wordpress.com/

składam najserdeczniejsze życzenia pogodnych, zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Posiadania niespożytych sił w walce ze Światem, Kłamstwem i ciała namiętnościami. Otrzymania obfitych darów, łask i błogosławieństwa od narodzonego Dzieciątka Jezus na cały nadchodzący Rok Pański 2023.

Zbawiciel nam się narodził! Moc truchleje!

Każdemu Tradycyjnemu Księdzu Kościoła Rzymsko-Katolickiego, aktywna część Społeczenstwa Polak-Ortodoks życzy posiadania nadprzyrodzonych sił, Darów Ducha Świętego,  łask  od Nowonarodzonego Dzieciątka Jezus niezbędnych w walce ku chwale Trójcy Świętej oraz naszemu pożytkowi.

Drodzy Święci Księża Tradycji Rzymsko-Katolickiej, którzy stoicie w hierarchii wyżej od Aniołów, nasze Życie Duchowe, a i te na ziemi, jest w Waszych rękach. Nigdy się nie poddawajcie, walczcie o Życiodajną dla Nas Świętą Tradycję, która atakowana jest z szatanską siłą przez masonerię od czasów ostatniego Watykańskiego Soboru. My jestesmy z Wami poprzez i w Chrystusie, ale i fizycznie z Wami jesteśmy poprzez nasze wspólne działania, wspólne wysiłki.  Prowadźcie nas do zwycięstwa, do Raju!

Zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia i do Siego, zwycięskiego 2023 Roku.

Veritas Vincit!

JanAPorusza

Posted in JanPorusza, JAPorusza | Leave a comment

Święto Niepodległości POLSKI. Łukaszenka złożył Polsce życzenia.

Aleksandr Łukaszenka do Polaków

Mińsk, 11 listopada 2022 roku

Szanowni przyjaciele,

W imieniu wielonarodowościowego białoruskiego narodu przesyłam Polakom serdeczne gratulacje z okazji Święta Niepodległości.

W dzisiejszych bardzo trudnych i kontrowersyjnych czasach staje się szczególnie oczywiste to, jak ważne są dbanie o niepodległość i samodzielność własnego kraju, zachowanie pokoju, wzmocnienie chrześcijańskich wartości i wzajemnej otwartości.

Białoruś dąży do harmonijnego rozwoju dwustronnych kontaktów, demonstruje gotowość do budowania mostów przyjaźni, a nie wznoszenia murów z drutem kolczastym. Nasza geograficzna bliskość nie może i nie powinna przekształcać się w narzędzie szantażu czy zagrożenia.

W tym roku odpowiedzialnie i świadomie wprowadziliśmy ruch bezwizowy dla obywateli Polski, nadając tym samym naszemu dobrosąsiedztwu jakościowo nową wartość.

Niestety, za rażące błędy niecnych polskich polityków dziś muszą płacić cenę obywatele waszego kraju. Sztucznie stworzone fałszywe obrazy Białorusi i Rosji jako wrogów doprowadziły do pogorszenia poziomu życia wszystkich Europejczyków, zrujnowały zaufanie w stosunkach międzynarodowych i zmusiły do cierpień miliony ludzi.

Mam nadzieję, że mieszkający za Bugiem to zrozumieją i dokonają właściwego wyboru w mającej się odbyć kampanii politycznej.

Chciałbym korzystając z okazji jeszcze raz podkreślić: nigdy ze strony duchowo i kulturowo bardzo bliskich wam Białorusinów nie było zagrożenia.

Jak słusznie zauważył polski klasyk, Białoruś nigdy nikogo nie rabowała ani nie mordowała, miała dla gości szacunek, a do oddania nawet ostatnią kromkę żytniego chleba. Słowa te są wciąż aktualne.

Mam nadzieję, że otwarta postawa Białorusinów do nawiązania konstruktywnych stosunków z Polakami na zasadach partnerstwa, zaufania i wzajemnego szacunku spotka się wkrótce ze zwrotną przychylną odpowiedzią.

Wszystkim obywatelom Polski przesyłam serdeczne życzenia spokojnego nieba, solidarności oraz samodzielnego wyboru swojego losu i przyszłości.

Alaksandr Łukaszenka
https://myslpolska.info

Posted in Rosja | Leave a comment

Starcie cywilizacji

Starcie cywilizacji żydowskiej panującej na zachodzie …. Europy z chrzescijańską – admin :

Specjalna Operacja Wojskowa (SOW), poza wszystkim innym, oznacza bezpośrednie starcie Rosji z Zachodem, jako dwóch cywilizacji.

Nie chodzi tu tylko o ostry konflikt między państwami i ich interesami narodowymi. Taki konflikt możliwy jest nawet w przypadku, gdy uczestniczące w nim kraje mają podobne, a nawet identyczne systemy wartości. Tymczasem konflikt na Ukrainie to coś znacznie więcej.

Liberalizm – totalitarny i wszechobecny

Co godzinę, a wręcz co sekundę, przypomina się nam podstawowe zasady współczesnej cywilizacji zachodniej.

Liberalizm przestał być jedynie ideologią i dąży do tego, by przeniknąć do wszechrzeczy, przedmiotów, technologii, procesów, samej materii. To dlatego liberałowie nie lubią, gdy mówi im się, że liberalizm jest ideologią. W ich przekonaniu to tymczasem nie jest ideologia, lecz środowisko naturalne, coś zrozumiałego samo przez się, świat taki, jaki jest.

Synonimem „rozwoju” i „postępu” stał się dla nich indywidualizm, polityka gender, feminizm, LGBT+, cancel culture, sztuczna inteligencja i osobliwość technologiczna. Nawet na Zachodzie ktokolwiek, kto ośmiela się wyrazić jakikolwiek sprzeciw wobec tych wartości, od razu pada ofiarą nagonki, ostracyzmu, bezpośrednich represji. Zaś krytyka z zewnątrz wywołuje prawdziwą wściekłość.

Każda ideologia totalitarna w apogeum swego rozwoju próbuje dać do zrozumienia, że nie jest wcale ideologią, opisem rzeczywistości, zawsze przecież spornym i dopuszczającym krytykę; lecz sama jest rzeczywistością. Współczesny Zachód właśnie taki jest: uznał on swoje wartości za ogólnoludzkie i zmusza wszystkich do uznawania tego za oczywisty fakt.

Nieuświadomiona wojna cywilizacji

I tak naprawdę właśnie przeciwko tej tezie o uniwersalizmie cywilizacji zachodniej wystąpiła dziś Rosja. Tak, jak robiła to za carów i słowianofilów, za komunistów i eurazjatów.

Być może podczas przygotowań do SOW i w momencie jej rozpoczęcia konflikt cywilizacji nie był zbytnio brany pod uwagę, ani jakoś specjalnie planowany.

W centrum uwagi były wtedy ewidentnie innego rodzaju problemy i priorytety. Wyszło jednak tak, że Rosja faktycznie przystąpiła do wojny cywilizacji, a przeciwko niej wystąpił dość zjednoczony, skoncentrowany wokół Zachodu, liberalny sojusz cywilizacyjny.

Zaś narody i państwa, które próbowały zająć stanowisko co najmniej neutralne, dostrzegły ten wymiar cywilizacyjny jeszcze wyraźniej i bardziej jaskrawo. Dla nich bezpośrednie cele strategiczne Rosji na Ukrainie odgrywają rolę drugorzędną. Natomiast rozpoczętą właśnie wojnę kultur obserwują z ożywionym i ciągle rosnącym zainteresowaniem.

Dlatego, chcąc tego, czy nie chcąc, Rosja zmuszona jest do udziału w ostrym i radykalnym starciu cywilizacji. Trwa już ono w najlepsze i w przyszłości będzie się tylko zaostrzało. W obliczu tej wojny cywilizacyjnej nawet wiadomości z frontów wydają się czymś drugorzędnym. Tam musimy jedynie wygrać. Nie mamy innego wyjścia. Jednak nasze zwycięstwo konieczne jest również na innym poziomie (nie tylko militarnym) – będzie to zwycięstwo w bitwie idei, w starciu ideologii.

Rosja – Zachód: ostateczne zerwanie

Jedna z tych ideologii – ta zachodnia, liberalna – jest oczywista. A co przeciwstawiamy jej my?

Ostatnie słowo ma, oczywiście, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych.

To wyłącznie od niego zależy to, na jakich głównych ścianach nośnych będzie się ta ideologia opierać. Trudno przypuszczać, by na ten proces ktoś mógł jakoś wpłynąć. Ale jest całkiem jasne, że odrzucenie Zachodu oznacza nieuchronne przejście do patriotyzmu, ideologii państwowej, Idei Rosyjskiej. Nie odrzucać Zachodu już nie możemy – on sam nas odrzucił, i to całkowicie.

Nasza ideologia, w taki, czy inny sposób, będzie ideologią rosyjską, podobnie jak nasza cywilizacja.

Wirus liberalizmu w Rosji

Najważniejszy będzie kolejny etap. Przecież w istniejącym systemie sprawowania władzy państwowej w ogóle nie przewidziano miejsca dla ideologii. Nie przeszkadzało to liberałom w ustanawianiu swoich zasad i praw w Rosji na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat. Robili to jednak poprzez przedmioty, procesy i praktyki, a nie za pomocą bezpośredniego wychowania ideologicznego.

Wraz z zapożyczaniem wszystkiego, co się tylko dało – od formatu programu telewizyjnego do systemu oświaty i najdrobniejszych gadżetów – od współczesnego Zachodu, ideologia liberalna przenikała do Rosji. Naszpikowane nią są sieci, wyszukiwarki, serwisy społecznościowe, modne marki, co wyraźnie widoczne stało się wraz z SOW.

Dopiero teraz wszyscy przekonali się naocznie, że liberalizm już dawno nauczył się wykorzystywać nowe kanały implementacji – wirusowe, przenikające wszystko.

Partie i ruchy otwarcie liberalne mają w tej strategii minimalne znaczenie. Ważniejsze jest coś innego: liberałowie przejęli epistemy w kulturze, nauce, edukacji, technologiach i, oczywiście, w gospodarce. Stworzyli swój ekosystem. Udało im się w ten sposób bez problemu obejść zakaz istnienia ideologii państwowej. Na dodatek rządzące w Rosji liberalne elity, zasłaniając się „modernizacją” i „rozwojem”, wykorzystały konstytucyjny zakaz takiej ideologii przeciwko swoim adwersarzom i na własną korzyść.

Program „liberalizm minus”

A teraz liberalizm ujawnił całe swoje sieci, obnażył swoją destrukcyjną, wrogą Rosji naturę.

Oznacza to, że wprowadzanie w życie cywilizacji rosyjskiej należy rozpocząć od systemowego wyzwolenia się od liberalizmu. Rozpoczęcie programu „liberalizm minus” niezbędne jest choćby po to, by przygotować teren pod ideologiczną budowę, niezbędną dla Rosji, która zdecydowała się na status kompletnej i samodzielnej cywilizacji. Liberalizm trzeba usunąć przynajmniej z czołowych pozycji w głównych obszarach życia społecznego; jest on przecież niczym innym, jak piątą kolumną, rezydenturą ideologicznego przeciwnika.

Filozoficzny dialog

Uważam, że zacząć trzeba z góry, od rzeczy najważniejszych. Czyli z filozofii i istniejących instytucji filozoficznych. Powinno się je niezwłocznie przekształcić w awangardowe laboratoria zajmujące się badaniem i określeniem rosyjskiego logos. Trudno znaleźć cenzuralne wyrażenia, żeby opisać, czym zajmują się one obecnie. Ale to bez znaczenia. Trzeba spoglądać w przyszłość. Historia wymaga od nas, by węzły znaczeniowe rosyjskiej cywilizacji eurazjatyckiej, na nowo określić i sformułować właśnie w kręgach filozoficznych.

Filozofia to delikatny teren. Trzeba głęboko zanurzać się w wielkich systemach myśli Zachodu i Wschodu, w głębinach Starożytności i wznosić się na wyżyny teologii, rozmyślać o bycie i materii, o korzeniach człowieka i pochodzeniu świata.

Rosja jest samodzielnym podmiotem dziejów, ale historia nie toczy się w próżni. Dlatego na każdym etapie ważny jest dialog kultur. Chodzi nie o zamknięcie się, lecz o wzmocnienie własnej tożsamości, a to możliwe jest wyłącznie poprzez dialog z Inną, bogatą w treści i wzbogacającą refleksją.

Instytut Filozofii

Nie ma tu miejsca dla technologii; rządzić powinny idee oraz ci, którzy zdolni są do ich zrozumienia i wyrażania, którzy chcą żyć pośród nich.

Potrzebujemy rosyjskiego Instytutu Filozofii albo Instytutu Filozofii Rosyjskiej. Nie chodzi o nazwę, lecz o treść. Skąd bowiem, jeśli nie z filozofii czerpać podstawowe założenia ideologii odzwierciedlającej wyjątkowość naszej cywilizacji, szczególnie w chwili jej ostrego starcia z cywilizacją wrogą, liberalną, zachodnią?

Następnie założenia filozoficzne powinny objąć obszar polityki, oświaty, kultury, nauki, mediów itd., włącznie z designem, stylem i modą. Wszystko to będzie jednak możliwe pod warunkiem, że w sposób wyraźny i jednoznaczny sformułowany zostanie kod cywilizacyjny.

Bez ideologii nie da się zwyciężyć

I im dokładniej zostanie wyeliminowany liberalizm, w ramach totalnej operacji „liberalizm minus”, tym większa nadzieja na to, że taka ideologizacja Rosji przebiegnie sprawnie, konsekwentnie i skutecznie.

Moim zdaniem, kroki te są nieuniknione. Można je opóźniać na nieokreślony czas, lecz narzucają się same. I lepiej podjąć je wcześniej, niż później.

Nie mając ideologii, nie tylko nie sposób zwyciężyć w wojnie ideologicznej, lecz nie można jej poważnie prowadzić. I nie chodzi tu tylko o kampanie informacyjne i dezinformacyjne.

Odpowiedź na fanatyczną ideologię Zachodu

Zachód frontalnie atakuje Rosję, na wszystkich poziomach i obszarach. Robi to w sposób systemowy i zorganizowany. Owszem, widzimy, że on sam również ponosi poważne straty. Ale to tylko dowód na to, jak ważna jest dla niego ideologia.

Zachód walczy o swoje (anty)wartości bardzo radykalnie. I gotów jest do podjęcia wysokiego ryzyka. Na przykład, jego bardzo wyrozumiała i generalnie niemalże akceptująca reakcja na ostrzały Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej przez ukraińskich nazistów mówi sama za siebie.

Mamy do czynienia z ideologią, do tego fanatyczną. W ideologii tej odgrywamy rolę „absolutnego zła”. To bardzo poważna sprawa. I wymaga symetrycznej odpowiedzi.

Dlatego nie obejdziemy się bez ideologii. I w ślad za pierwszym krokiem trzeba uczynić drugi – rzucić się do pracy w kierunku ustanowienia kompletnej Filozofii Rosyjskiej.

prof. Aleksandr Dugin
Źródło: https://t.me/russica2/48007https://t.me/russica2/48008https://t.me/russica2/48009.

Posted in JanPorusza, Rosja | 2 Comments

Pożegnanie Darii Duginy

Chciałem wychować córkę tak, jak widzę ideał człowieka. Przede wszystkim wiara: całe dzieciństwo spędziła na obozach prawosławnych, chodziła do kościoła. I to jest ważne, ale chciałem też, żeby była inteligentną prawosławną osobą, więc jej matka i ja poradziliśmy jej, żeby została filozofem. I stała się jednym.

Nie wiem, czy jej filozofia jest głęboka. Ale próbowała iść w tym kierunku. Teraz może ujawni rzeczy, których nie widzieliśmy, których nie zauważyliśmy.

Od dzieciństwa jej pierwszymi słowami, których oczywiście jej nauczyliśmy, były „Rosja”, „nasza potęga”, „nasz naród”, „nasze imperium”. I to właśnie uczyniło ją tak idealną. Dzięki trudnym próbom stała się znacznie lepszą osobą niż my.

W naszej rodzinie było tak zawsze, od początku ustalone: ​​musisz stać się lepszy, musisz stać się lepszy, musisz stać się odważniejszy, musisz stać się mądrzejszy, musisz stać się doskonalszy. Nie chwaliliśmy jej i cierpiała. Mówiliśmy: to wada, bądź lepsza, bądź lepszym człowiekiem. A może poszliśmy za daleko.

Naprawdę się nie bała. A kiedy ostatni raz rozmawialiśmy na Festiwalu Tradycji, powiedziała do mnie: „Tato, czuję się jak wojownik, czuję się jak bohater, chcę być taka, nie chcę żadnego innego przeznaczenia, chcę być z moim ludem, z moim krajem, chcę być po stronie siły światła, to jest najważniejsza rzecz.”

Podczas mojej ostatniej konferencji z wami powiedziałem wam, że historia jest walką między światłem a ciemnością, między Bogiem a jego przeciwnikiem. A nasza sytuacja polityczna, nasza wojna na Ukrainie, ale nie z Ukrainą, również jest częścią tej wojny. Światła i ciemności. Ni mniej, ni więcej. A kiedy wychodziliśmy, na minutę przed jej śmiercią, która miała miejsce na moich oczach, leciała piosenka Akima Apaczewa „W Azowstalu pogrzebali demony”. Chciała ją usłyszeć, ale poszliśmy wcześniej. Nic by się nie zmieniło.

Jej życie – to uderza – było znaczące, trudne, mimo że jest prawie młodą dziewczyną, że nie miała nawet trzydziestu lat, że odeszła, ale poszła wzdłuż linii tej logiki, która stała się jej logiką. Jestem bardzo wdzięczny i wzruszony: nie sądziłem, że jest znana i tak traktowana.

Była tym, kim była. Ile w naszym życiu jest dwulicowości, ile tchórzostwa, a ona taka nie była, była uczciwa, tak została wychowana, a jej droga jest nieprawdopodobnym argumentem, najbardziej przerażającym, może potwornym, rozdzierającym serce argumentem, że ona miała rację. Że to była pisana jej droga. W ten sposób nie chciałaby innego losu, innego życia.

Kochała sławę, której jej brakowało, była niedoceniana. A teraz, kiedy Prezydent przyznał jej Order Odwagi, słyszę, jaka jest szczęśliwa, jak mówi: „Widzisz, Tato, jaka jestem dobra, a Ty tak powiedziałeś”. Kochać sławę za jej dobre strony: co w niej złego, jeśli jest świetlista? Nie dla jej drugiej strony. Jeśli składasz się na ołtarzu swojego kraju, swojej wiary, swojej prawdy, co w tym złego, jeśli przypisuje ci się zasługę, to dobrze.

Przepraszam, nie mogę mówić, jestem po prostu wam bardzo wdzięczny, jestem wdzięczny wszystkim, wszystkim naszym ludziom, nie wiedziałem, że może tak być i wszystkim, którzy przyszli, i wszystkim, którzy odpowiedzieli, wszystkim, którzy pisali. Okazało się, że nie wiem, kto jest najbliższą osobą i najbliższym przyjacielem spośród innych.

Przepraszam, chyba ostatnie, co chcę powiedzieć, to to, że dla niej życie miało sens, sens był dla niej najważniejszy, żyła zgodnie z tym sensem. Gdyby jej tragiczna śmierć, jej osobowość, jej integralność wpłynęły na kogokolwiek, miałaby tylko jedno życzenie: nie pamiętaj o mnie, nie wychwalaj mnie, tylko walcz o nasz wielki kraj, broń naszej wiary, naszego świętego prawosławia, kochaj naszych rosyjskich ludzi, bo zginęła za lud, zginęła za Rosję na froncie, a front jest tutaj. Nie tylko tam, ale także tutaj, w każdym z nas.

Najwyższa cena, jaką musimy zapłacić, może być uzasadniona jedynie wynikiem końcowym, zwycięstwem. Żyła w czasie zwycięstwa i umarła w czasie zwycięstwa. Naszego rosyjskiego zwycięstwa, naszej prawdy, naszego prawosławia, naszego kraju, naszej potęgi.

https://xportal.press

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Daria Dugina-Płatonowa (1992-2022)

Skojarzenie zamachu na Darię Dugin-Płatonową z zamordowaniem Bohdana Piaseckiego jest samonarzucające się dla każdego świadomego Polaka. Ukaranie ojca przez śmierć dziecka, dziedzica ma charakter biblijnej, wręcz rytualnej pomsty, okrutniejszej nawet niż ugodzenie bezpośrednio w rodzica.

A jednak można wątpić, by był to jedyny zamiar zamachowców. Daria miała wszelkie dane, by być celem właściwym. To nie była tylko (?) „córka Dugina”, tylko jeden z najwybitniejszych umysłów Słowiańszczyzny, osoba dysponująca ogromnym potencjałem, znacznie wykraczającym poza historyczne dziedzictwo Aleksandra Dugina i eurazjatyckie, zacne, ale przecież getto.

Samodzielna osobowość

Zgadywanie sprawców nie ma dziś większego sensu, zresztą nawet wykonanie wyroku na tych bezpośrednio podkładających bombę nie musi wcale doprowadzić do wskazania zleceniodawców. To, co wiemy jednak na pewno, to fakt, że Daria była traktowana jako realne zagrożenie przez mocarstwa anglosaskie. I jeśli komukolwiek stwierdzenie takie mogłoby się wydawać na wyrost, to tylko do nocy z 20 na 21 sierpnia 2022 roku.

Gdy przesłuchiwały mnie brytyjskie służby bezpieczeństwa, moje kontakty i współpraca z Darią interesowały funkcjonariuszy znacznie bardziej niż spotkania z jej ojcem.

Dorobek Aleksandra Dugina, myśl eurazjatycka, Czwarta Teoria Polityczna – to wszystko bez wątpienia ma ponadczasową wartość. Ale to Daria budowała realne platformy międzynarodowej kooperacji i wymiany myśli, wspierała odrodzenie tureckiej myśli narodowej, pomagała Mołdawii, a szczególnie na miejscu czuła się w swojej ulubionej Francji, gdzie umiała odnaleźć ślady jej dawnej chwały i… rozsądku.

Sama też była rozsądna, praktyczna, uczciwa i szczera do bólu. Dziś bólu jej najbliższych. Bo też niemal nikt z wypowiadających się, komentujących, snujących teorie, wygłaszających sentencje, a zwłaszcza wyrażających radość nie pamięta, że była to nie tylko córka, ale i żona. Człowiek, nie byt polityczny.

Bohaterowie doczekają się pomników

Nota bene, człowiek wybitny. Daria swój doktorat o platonizmie obroniła w wieku 23 lat. Jej własne pisma i wystąpienia stanowią odrębną całość, twórczo czerpiąc nie tylko z myśli Aleksandra Dugina, ale z całej humanistycznej tradycji Europy i Azji. To też zostanie zapamiętane, tak jak było zauważone i docenione. Także zapewne w ten, jakże ostateczny sposób…

Trwa wojna. Nikt zatem nie oczekuje współczucia, zwłaszcza nie od wrogów, a tym bardziej nie od głupców. Daria zginęła na polu chwały, walcząc myślą, mową i całym swoim życiem. Nie ma sensu niczego dziś obiecywać, odgrażać się, deklarować. Wojna zostanie wygrana, bohaterom i ofiarom postawione zostaną pomniki, myśl zostanie dla zdolnych, by ją zrozumieć.

A za Darię Aleksandrowną się pomódlmy. Dla Niej Carstwo Niebieskie.

Konrad Rękas
https://myslpolska.info

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Historyczne podłoże konfliktu na Ukrainie. Od setek lat to samo! Debata Michalkiewicz-Braun.

Warto posluchac:

*

“Akcja Wisła” to była wyrafinowanie szkodliwa dla Polski i Narodu Polskiego decyzja Trockistów. Próba obrony “Akcji Wisła” z perspektywy dobra Narodu Polskiego nie zdaje egzaminu czasu. Z jego perspektywy widać wyraźnie, że owoce akcji są złe dla Polaków a dobre dla ….. Te doraźnie widoczne dobre  w tamtych “Akcji” czasach musiały być li tylko wyłącznie aktem spektakularnym sztucznym, obliczonym na większą zbrodnię w przyszłości.

*

Nie ma Narodu Ukrainskiego i nigdy nie bedzie. Jest Narod Rusinski, Ruski, Rosyjski, Polski, Wegierski…. Nie ma i nigdy nie bedzie Narodu Ukrainskiego. Kto chce zyc iluzja, klamstwem, ten bedzie uwazal sie za Ukrainca, tak jak kobieta … w pewnym czasie i pod pewnym wplywem… bedzie uwazac sie za mezczyzne, czy dziecko…, ze jest krolikiem. Choroba umyslu zdalnie sterowana zydowskimi sztuczkami – dzis Modernizmem i jego odmianami: kominizmem, nazizmem, demokracja liberalna, pluralizmem politycznym tak promowanym nam przez Zyda Kwasniewskiego.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gość specjalny: Ambasador Federacji Rosyjskiej Siergiej Andriejew.

Posted in Rosja | Leave a comment

Wołyń Historia Prawdziwa . Dokument uświadamiający

Historia Wolynia, by zrozumiec te Historie wystarczy uwaznie przypatrywac sie dzisiejszym dzialaniom Zachodu, Aglo-Saskiego Zachodu, na czele ktorego stoja Syjonisci, kiedys zapewne zwani nieco inaczej, ale to ta sama grupa ludzi i ideologii opartej na Talmudzie, Hagadzie i wielu innych fiolozofiach tej cywilizacji, ktora ma wielosc ich jak smok glow.

Po uwaznej analizie zrozumiemy, ze etos Rusinskiego Narodu, ktory jest i bedzie na zawsze Etosem Polskim, zostal przekierowany tymi filozofiami na sztuczna glebe sztucznego Ukrainskiego Narodu, ktory przez Masonerie byl budowany od conajmniej stu lat a baza pod te sztucznosc od wielu stuleci poczawszy od Rewolucji Chmielnickiego, zwanej “Powstaniem”. Tak jak “Powstania” Styczniowe, Listowadowe, Kosciuszki, czy Warszawskie az po Ruch Solidarnosciowy w PRL siegajac po Pomaranczowa Rewolucje na Ukranie. Zrodlo tych “Powstan” jest to samo – Zydo-Masoneria – tacy Michnicy, Kuronie, Mazowieccy… Krzywonosi….

Chmielnicki to taki “Walesa”…

To wsztsko po to by zdepolaryzowac Narody Rosyjski czy Polski. Narody, ktore powstaly na Prawie Naturalnym, prawdziwe Narody.

*

Pierwszy projekt żydowskiej okupacji Polski z ramienia niemieckiego zaborcy.

Wrzesień 1914 – Organizacja Żydów niemieckich, tzw. Niemiecki Komitet Ocalenia Żydów Rosyjskich, proponuje władzom niemieckim utworzenie tzw. „Judeopolonii”. Miała ona powstać na terenie ziem polskich zaboru rosyjskiego, a nadzór nad Polakami, z ramienia Niemiec, mieli objąć Żydzi. Projekt ten powstał zresztą dużo wcześniej. Wykrojenie państwa żydowskiego z ziem polskich postulował min. Jakub Frank już w XVIII w. A to, z kolei, fragment „Okólnika kierowników politycznych kół żydowskich z XI 1898 r. do żydów polskich”, przytoczony w książce S. Wysockiego „Żydzi w dziejach Polski”:

„Bracia i współwyznawcy! Trzeba aby kraj został naszym królestwem (…). Starajcie się po trochu usunąć Polaków ze wszystkich ważniejszych stanowisk i skupić w naszych rękach wszystkie nici władzy społecznej. Wszystko, co do chrześcijan należy, powinno stać się naszą własnością, związek izraelski dostarczy wam potrzebnych do tego środków. Dla doprowadzenia do skutku planu wyrwania stanowczo Galicji chrześcijanom, wszyscy nasi wielcy bogaci zapisali się na znaczne sumy. Da baron Hirsch, dadzą Rotszyldzi, Bleichredowie i Mendelsonowie i inni dadzą (…).”

*

“…Dla doprowadzenia do skutku planu wyrwania stanowczo Galicji chrześcijanom, wszyscy nasi wielcy bogaci zapisali się na znaczne sumy. ..”, a wiec projekt “UKRAINA” to zydowsko – Anglo-Saski projekt.

Galicja/Lwow, to kiedys miejsce Kosciola polskiego w rycie Grekokatolickim – Unickiego, ktory zostal przejety przez masonerie, zydow w XIX wieku i na bazie tego przejecia podczas lat rozbiorowych, kuta tam byla ideologia nowego , sztucznego narodu w tym, poprzez bastialska rabacje galicyjska inspirywana przez wlasnie tam masonerie.

Popatrzmy na przejecie Rzymskiego Kosciola w Polsce po 1945 roku. To samo mialo miejsce daleko wczesniej w Galicji. Wiara zostala podmieniona i tu i tam, a wierni uzyci tam jako Ukraincy a w PRL jako Poliniacy. Jedni i drudzy sluza Zydo-Masonerii, Syjonizmowi poprzez wlasnie “zydowska formacje”.

Zauwazmy, ze Galicja jest zrodlem Nazizmu Ukrainskiego, ktorego ideologia jest zywcem przepisana z filozofii zydowskiej skrajnie nazistowskiej przeciez.

Ukraina wiec jest rownoznaczna ze slowem = Izrael . Jest takim przejsciowym slowem/ideologia Syjonistycznego Izraela , klinem, ktory ma oczyscic pole dla Zydow i ich doktryn.

Tam ludzie , Rusini …Kresowiacy… sa oszukani, uzyci, oszukiwani i uzywani.

Nie ma Narodu Ukrainskiego i nigdy nie bedzie. Jest Narod Rusinski, Ruski, Rosyjski, Polski, Wegierski…. Nie ma i nigdy nie bedzie Narodu Ukrainskiego. Kto chce zyc iluzja, klamstwem, ten bedzie uwazal sie za Ukrainca, tak jak kobieta … w pewnym czasie i pod pewnym wplywem… bedzie uwazac sie za mezczyzne, czy dziecko…, ze jest krolikiem. Choroba umyslu zdalnie sterowana zydowskimi sztuczkami – dzis Modernizmem i jego odmianami: kominizmem, nazizmem, demokracja liberalna, pluralizmem politycznym tak promowanym nam przez Zyda Kwasniewskiego.

Za nich, oszukanych, mozemy tylko sie modlic, by zrozumieli, ze ludzie na Ukranie zostali oszukani przez Anglo-Saska Hydre, Pruska Hydre, Zydowska Hydre. Modlic sie, by odnalezli Boga i wlasna przeszlosc, wlasna rodzine, wlasne korzenie, ktore albo beda siegac Rosji, albo Polski. Korzenie, ktore Polski i Rosyjski Narod wspoltworzyly poprzez Swieta Rus Kijowska. Rus Kijowska, ktora umierajac wydala owoce w Polsce i Rosji – Krolestwach. Przeszlosci nie mozna wskrzesic… To domena Pana Boga.

Ukraina jest owocem KLAMSTWA – “Kresy sie polonizowaly”. Prawda jest taka, ze to KRESY budowaly Polskosc. Kresy nigdy sie nie polonizowaly, nidy nie przyjmowaly Polskiej Kultury a ja budowaly, wspolbudowaly asymilujac do polskiej kultury kulture Kresow, Rusinska Kulture, Ruska Kulture, Kresowa kulture, ktora miala na imie Krolestwo – POLSKA.

Odseparowywanie dzis Polskiej Kultury od Kresowej Kultury, Rusinskiej kultury, Kresowej Kultury…czy Rosji od Rosyjskiej Ukrainy etc, etc… jest w konsekwencjach czyms takim jak dzielenie Prokreacji na kopulacje i produkcje sztuczna dzieci.. – prowadzi do dewiacji jaka widzimy na dzisiejszej Ukrainie i nie tylko i Smierci.

A na naszych trupach – Nowy Izrael

JPorusza.

Posted in Uncategorized | 6 Comments

Biskup poparł Putina. Wcześniej zaprzeczał istnieniu Holokaustu

Kolejna hagada Reptorianow o Biskupie W. z powodu kazania w Polsce… – JAPorusza:

https://www.youtube.com/watch?v=D_P4Gs98Bhs

Biskup poparł Putina. Wcześniej zaprzeczał istnieniu Holokaustu

27 maja 2022 | 16:05 | st (KAI) | Warszawa Ⓒ Ⓟ

SampleFot. YouTube/ Sermons and Conferences of Bishop Williamson

Kontrowersyjny brytyjski biskup Richard Williamson, który w 2008 r. był zamieszany w sprawę o zaprzeczanie istnieniu Holokaustu, podczas jednej ze swoich homilii w Warszawie, wyraził pełne poparcie dla tak zwanej „operacji specjalnej na Ukrainie” Władimira Putina – podała rosyjska agencja prasowa Interfax.

Biskup, który został przed dziesięciu laty wykluczony z bractwa św. Piusa X, (lefebryści) podkreślił, że rosyjski dyktator jest jedynym, który „przeciwstawia się siłom zła”, w przeciwieństwie do brytyjskich i włoskich premierów Borisa Johnsona i Mario Draghiego, a także francuskiego przywódcy Emmanuela Macrona. Zaznaczył, że Putin „nie jest ani aniołem, ani świętym, ale mimo to jest człowiekiem rozsądnym i odważnym”. Zdaniem Williamsona celem Władimira Putina jest faktycznie denazyfikacja i demilitaryzacja Ukrainy, natomiast „głupia Europa podążająca za USA chce zniszczyć Rosję i wojna może stać się jeszcze bardziej zaciekła”. Jego zdaniem „Europa jest bezwzględna, zarówno w świecie, jak i w Kościele”, a jej przywódcy nie zasługują na to, by ich naśladować. Ponadto, według Williamsona, „przygotowują sztuczny głód w najbliższej przyszłości”. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby się przygotować. Jest oczywiste, że jedną z kolejnych sztuczek przestępców rządzących światem będzie sztucznie wywołany głód. Przygotujcie się, kupcie teraz wszystko: ryż, mąkę. Przygotujcie się na to, że nie wystarczy jedzenia dla wszystkich” – apelował.

Zdaniem kontrowersyjnego hierarchy także pandemia koronawirusa, to globalny spisek: „Najpierw grali z Covidem, potem z Ukrainą, prowokując Rosję od 2014 r.”. Rosja musiała się bronić. Amerykańscy agenci prowokowali Rosję za pośrednictwem Ukrainy i robili to przez kilka lat. USA były krajem chrześcijańskim, nie katolickim, ale w większości protestanckim. I diabeł zdołał zwieść tych chrześcijan, a teraz ich religią jest polityka. Wielu z nich z powodu patriotyzmu chce zniszczyć Rosję. Ponieważ Rosja jest ostatnią przeszkodą dla ich zjednoczonego porządku światowego” – powiedział Williamson.

Bp Williamson, jest jednym z czterech biskupów wyświęconych przez abp Marcela Lefebvre’a, w 1988 r. z których 21 stycznia 2009 Benedykt XVI zdjął karę ekskomuniki. Wyraża on przekonanie, że „obecnie Bóg pragnie utworzenia sieci placówek Oporu Katolickiego, gromadzonych wokół Mszy św. (sprawowanej w rycie przedsoborowym), którzy mogliby swobodnie się gromadzić, bez struktur fałszywego posłuszeństwa, które pogrążyły w latach sześćdziesiątych główny nurt Kościoła, a obecnie pogrążają Bractwo Kapłańskie św. Piusa X”.

Równocześnie bp Williamson zapewnia, że kiedy jego sytuacja się ustabilizuje, gotów będzie swój autorytet biskupi oddać do dyspozycji tych, którzy mogą go mądrze wykorzystać. Podaje ponadto numery kont na które można przesyłać ofiary pieniężne.

Urodzony 8 marca 1940 r. w rodzinie anglikańskiej bp Richard Williamson, jest z wykształcenia jest literaturoznawcą. W 1971 r. został przyjęty do Kościoła katolickiego. Po kilku miesiącach wstąpił do seminarium Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X w Écône w Szwajcarii i w 1976 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk abp. Marcela Lefebvre’a. Następnie przeniósł się do USA, gdzie w 1983 r. został rektorem lefebrystowskiego seminarium św. Tomasza z Akwinu w Ridgefield w stanie Connecticut. Funkcję tę pełni nadal po przeniesieniu tej placówki do Winona, w stanie Minnesota.

W czerwcu 1988 r. przyjął sakrę biskupią bez zgody Ojca Świętego z rąk abp. Lefebvre’a i zaciągnął tym samym karę ekskomuniki, co zostało formalnie potwierdzone przez Stolicę Apostolską 1 lipca 1988 r. Nadal pozostawał rektorem seminarium w Winonie. W 2006 r. w Warszawie wyświęcił dwóch księży i siedmiu diakonów dla Bractwa Kapłańskiego Świętego Jozafata Kuncewicza – międzynarodowego zgromadzenia zrzeszającego tradycjonalistycznych księży i seminarzystów obrządku bizantyjskiego, założonego przez księdza Wasyla Kowpaka. Współpracuje ono ściśle z Bractwem Świętego Piusa X i działa na terenie zachodniej Ukrainy.

Bp Williamson udzielił też kontrowersyjnego wywiadu, opublikowanego w styczniu 2009 r., w którym negował zbrodnie Holokaustu. Sprawa odbiła się szerokim echem na świecie, ściągając na papieża Benedykta XVI i Stolicę Apostolską falę krytyki. Watykan wkrótce wyjaśnił, że Ojciec Święty nie znał wcześniej wypowiedzi biskupa na ten temat i dodał, że czterej biskupi są w dalszym ciągu zawieszeni i nie mogą pełnić urzędów w Kościele. W kwietniu 2010 r. został ukarany grzywną w wysokości 10 tys. euro za negowanie zagłady Żydów w czasie II wojny światowej. Rozprawa w sądzie w Ratyzbonie odbyła się pod nieobecność oskarżonego.

Po odejściu z Bractwa św. Piusa X Williamson powołał do życia „Inicjatywę św. Marcela” oraz konsekrował Jean-Michela Faure, Tomása de Aquino Ferreirę da Costę i Gerardo Zendejasa na biskupów w 2015, 2016 i 2017 roku. Z tego powodu został ponownie ekskomunikowany z Kościoła katolickiego w 2015 r.

Posted in antysemityzm, Biskup Williamson | 1 Comment

Konferencja prasowa Ambasadora Rosji w Polsce.

Posted in JAPorusza, Rosja | Leave a comment