Nigdy nie odwołany bojkot z 1912 roku

Nigdy nie odwołany bojkot z 1912 roku

Posted by Marucha w dniu 2019-02-22 (Piątek)

“Roman Dmowski, człowiek, Polak, przyjaciel” to tytuł wspomnieniowej książki Izabeli z Lutosławskich Wolikowskiej wydanej w 1961 roku nakładem Komitetu Wydawniczego w Chicago, USA.

Od czasu rewolucji 1905 r. Roman Dmowski zauważył, że stanowisko żydów wobec Polski, przywalonej zresztą głazem zaborców jest wrogi. Dodatkowo, przez żydostwo przenikały wpływy niemieckie paraliżujące politykę polską w przeddzień Wielkiej Wojny. Zamierzał przeciąć kategorycznie ten polityczny wrzód.

Okazja nadarzyła się 1912 r. w związku z wyborami do rosyjskiej IV Dumy Państwowej. Okazało się, że żydzi mają dzięki nowej procedurze wyborczej, preferującego bogatych, 55% głosów elektorskich przy 37% mieszkańców miasta (46 na 83 przy pośrednim systemie wyborczym) . Przeciw kandydaturze Dmowskiego (startował formalnie, gdyż zamierzał zostać w Warszawie), wystartował kandydat PPS-Lewicy Eugeniusz Jagiełło, który otrzymał wszystkie żydowskie głosy elektorskie.

Był to szok dla społeczeństwa polskiego, również zwolenników asymilacji żydów. Okazało się, ze Polacy nie są gospodarzami u siebie.

Formalnie hasło żydowskiego bojkotu gospodarczego rzuciła założona w tym samym roku endecka „Gazeta Poranna Dwa Grosze”. „Dwugroszówka” osiągnęła błyskawiczny sukces wydawniczy, wręcz obezwładniający konkurencję, co zaskoczyło samych twórców. Gazeta założona 29 września 1912, według redakcji już 14 listopada osiągnęła nakład 30 tysięcy egzemplarzy, a 19 listopada 45 tysięcy.

Jednak sama szlachetna osobowość pana Romana nie spełnia kryteriów „żydożercy”. Wspomina Izabela Wolikowska:

Czytając te słowa wspomina owe zaciekłe napaści w związku z „antysemityzmem” Dmowskiego. Stwierdzam, że człowiek tak pozbawiony nienawiści, nie mógł być i nie był antysemitą. Był żarliwym obrońcą polskości i tam gdzie Żydzi utrudniali rozwój polskiego handlu, mając w tym kierunku zdolności i zapobiegliwości, nie mogącą się równać z Polską, tam gdzie wprost opanowali życie przemysłowe i handlowe kraju, tam Dmowski z nimi walczył. Ale zawsze otwartą walką człowieka czystych zasad.

Nie można było tego powiedzieć o stronie przeciwnej. Wieści, rozsiewane po całym świecie, drukowane wielkimi czcionkami w pismach całego świata, w groźnym roku 1920, gdy niepodległość Polski była znowu zagrożona, bardzo nam zaszkodziły. Były opisy pogromów, których nigdy w Polsce nie było. Była napastliwa, ziejącą nienawiścią obmowa kraju, który resztkami sił bronił zachodniej cywilizacji.

Opis jak z 2018 roku.

Później Roman Dmowski – expressis verbis – Żydów obarczał winą za rozbiory polskie pisząc w opracowaniu „Przewrót” z 1934 roku:

„Gdyby Polska nie miałaby tylu Żydów, nigdy by nie było rozbiorów”.

Proszę pamiętać, ten bojkot nigdy nie zostały odwołany (Dmowski był naciskany w tej sprawie podczas swej wizyty w Ameryce 1918 r.).

Dzisiaj można go rozciągnąć na obecną nasilającą się migrację Azjatów. Nie kupować, nie jeść w barach, nie korzystać w usług itp.

Narodzie Polski, beznadziejnie pozbawiony instynktu samozachowawczego, ratuj się sam.

Wieczne odpocznienie daj Panie naszym Ojcom Niepodległości…

Piotr Blaszkowski

Źródło: PRAWY.PL: Roman Dmowski, człowiek, Polak, przyjaciel i nigdy nie odwołany bojkot 1912 roku (wrzesień 2018)
> https://prawy.pl/79493-roman-dmowski-czlowiek-polak-przyjaciel-i-nigdy-nie-odwolany-bojkot-1912-roku/

[Komentarz własny:

Przytoczony tekst napisany jest cokolwiek niedbale, ale jego wymowa jest dziś, po kolejnej odsłonie żydowskiej agresji na Polskę bardziej aktualna, niż kiedykolwiek. Należy sobie wreszcie uświadomić, że nie było, nie ma i nie będzie żadnego strategicznego partnerstwa z Izraelem, państwem, które bez stałego wsparcia USA nie miałoby dla nas jakiegokolwiek znaczenia, podobnie jak nie ma wspólnej cywilizacji, a tym bardziej religii judeochrześcijańskiej. Jest za to trwająca od wieków nienawiść i agresja ze strony „strasznych braci”.

Przypomniało mi się: premier Morawiecki w ramach wspierania polskich sadowników obniżył VAT na cytrusy z Izraela, a podwyższył na produkty z polskich owoców. Tak własnie rząd PiS-u wsłu-CHUJE się w potrzeby polskich rolników.

Ale ostatecznie to od nas zależy, co i u kogo będziemy kupować.

McG]

http://macgregor.neon24.pl/

 

https://marucha.wordpress.com/2019/02/22/nigdy-nie-odwolany-bojkot-z-1912-roku/#comment-814334

 

Advertisements
Posted in Polska Walczy, Uncategorized, Wspólne Działanie | Leave a comment

Polska poezja Wiersze po polsku – witryna

Polska poezja

Wiersze po polsku

Polska poesja

Pewnie, że poezja jest naturalną potrzebą ludzkiego serca. We wszystkich czasach różne narody miały poetów, którzy poprzez swoje wiersze wyrażali to, co jest tajemne, ogólnonarodowe. Epickie wydarzenia, refleksje religijne, nastrój liryczny – wiersz wszystko w sobie mieści. Czasem nawet jeden utwór zawiera wielką moc i krótkie strofy żyją przez stulecia, a nawet tysiąclecia.

Ale co to znaczy być poetą? Oznacza to, że mimo gwaru codziennego życia człowiek odczuwa ciągłe napięcie, nienasycone pragnienie wypowiedzi.

Obrazy i rymy roją się w głowie prawie jak pszczoły. Wiersze nie dają spokoju swojemu autorowi dość często wymagając, jak może się wydawać, nieosiągalnej doskonałości. Ale to, co rodzi się w takim cierpieniu, może pozostać na wieki.

W okopach na linii frontu, w celach więziennych, w pałacach i odległych górskich wioskach – wszędzie pojawiało się i brzmiało poetyckie słowo, które prędzej czy później zdobywało wdzięcznych słuchaczy i czytelników.

Zdarza się, że wiersze dotykają aktualnych tematów bliskich współczesnemu poecie. Jednak jeżeli chodzi o prawdziwej klasyce, wtedy wiele lat później po drugiej stronie ziemi ludzie będą postrzegali te słowa tak samo, jak ci, którzy żyli w czasach autora. Poezja może być bronią i ozdobą, trucizną i lekarstwem. Dlatego tak wielka jest odpowiedzialność każdego utalentowanego poety, a sumienie jest jego własnym sądem.

Obecność rymu i rozmiaru sama w sobie nie zamienia tekstu w utwór poetycki. Klasyką poezji stają się tylko te wiersze, w których wartość semantyczna i artystyczna świadczą o osiągnięciu nowej jakości. Mówiąc językiem technicznym, autor, korzystając z możliwości językowych wycisnął ze słów maksymalną efektywność – najwyższy stopień sprawności.

Tłumaczenie poetyckie w tym kontekście odgrywa bardzo ważną rolę. Twórca tłumaczeń poetyckich ma za zadanie przekazać sens wiersza, jego jakość i, w miarę możliwości, «dane techniczne» korzystając z możliwości innego języka. Niejednokrotnie poecie-tłumaczowi udawało się stworzyć nowe arcydzieło porównywalne z źródłem pierwotnym bądź nawet lepsze.

Skarby świata poezji klasycznej przedstawione na naszej stronie internetowej przeszły próbę czasu i przestrzeni. Poeci nieprzypadkowo piszą o ciągłości i apelu, o konwersacjach poety z poetą. Tutaj możesz być świadkiem tych wyimaginowanych rozmów.

Zapoznanie się z poezją klasyczną przydatne każdemu człowiekowi. Poza tym powrót w dorosłym wieku do przeczytanych dawno temu utworów przyniesie wiele korzyści.

https://polska-poezja.com/

Posted in sztuka, Uncategorized, wiersze | Leave a comment

FUNDACJA PRO-PRAWO DO ŻYCIA

Dictum said

[przepraszam, że się powtarzam z tym listem, ale chcę, żeby jak najwięcej ludzi o tym wiedziało]

FUNDACJA PRO-PRAWO DO ŻYCIA

Szanowni Państwo –

nasza antypedofilska akcja rozwija się w Gdańsku.
Dzięki naszym Darczyńcom, na ulice Gdańska wyjechały auta, które z okazji zbliżających się wyborów pokazują prawdę o aborcji i pedofilii. Szczególne zainteresowanie budzi samochód informujący o powiązaniach homoseksualizmu z molestowaniem dzieci. Akcja wywołuje wielkie poruszenie w mieście.

Każdego dnia prawda o pedofilii dociera do dziesiątków tysięcy mieszkańców Gdańska. Sprawę opisują tamtejsze media a odzew mieszkańców jest ogromny. Tylko na jednym z trójmiejskich portali internetowych ponad 700 osób zaangażowało się w dyskusję na temat akcji a wypowiedzi popierające nasze działania mają tysiące „polubień”.
– „Wreszcie głos rozsądku ze strony społeczeństwa! Popieram!”
– „Brawo, świetna akcja. Tak trzymać.”
– „Popieram akcję w 100%!!!!! Oby więcej takich odważnych inicjatyw w tym zakłamanym, opętanym »poprawnością« świecie.”
– „Powinien jeździć codziennie!”
to tylko niektóre z komentarzy mieszkańców Gdańska. Już niedługo, w ramach akcji „Stop Pedofilii”, rozpoczniemy w tym mieście również dystrybucję naszego poradnika dla rodziców i nauczycieli, który zawiera konkretne rady pozwalające obronić dzieci przed pedofilami i deprawatorami seksualnymi.
Wie Pani dlaczego musimy działać tak intensywnie?
Kilka miesięcy temu zastępca prezydenta miasta Gdańsk Piotr Kowalczuk wysłał oficjalny list do wszystkich dyrektorów szkół w tym mieście, w których poinformował, że zajęcia oswajające dzieci z homoseksualizmem i innymi patologiami seksualnymi mają być obowiązkowe!
Co więcej, Kowalczuk jednoznacznie wmawiał dyrektorom i nauczycielom, że „nauka” o homoseksualizmie należy do… podstawy programowej, w związku z czym koniecznie należy zapoznać z nim wszystkie dzieci bez wyjątku.
Jego list był także próbą szantażu i zastraszenia tych wszystkich nauczycieli, którzy nie wyrażają zgody na deprawację powierzonych im dzieci. Dyrektorzy powoływani są przez władze miasta, więc każdy, kto opowie się przeciwko deprawacji forsowanej przez gdański ratusz i lobby pedofilskie, może czuć się zagrożony wizją utraty pracy lub odwołania ze stanowiska.
To wszystko dzieje się nie tylko w Gdańsku. Za przykładem tego miasta idą już kolejne. Tydzień temu do szokujących wydarzeń doszło w Warszawie.
W jednym ze stołecznych liceów uczniowie zatańczyli na studniówce poloneza… w parach jednopłciowych. Wszystko w geście „solidarności” z homoseksualistami.
„Tańczymy poloneza równości, bo kochamy i wspieramy naszych homoseksualnych przyjaciół”
mówią uczniowie w specjalnym spocie reklamowym, przygotowanym do promocji tego propagandowego wydarzenia. W ostatniej scenie tego nagrania widzimy dwie całujące się licealistki i słyszymy słowa: „każdy ma prawo kochać kogo chce.”
Tę akcję wymyśliło stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, będące częścią międzynarodowego lobby deprawacyjnego. To jego aktywiści namówili dyrekcję i uczniów szkoły do zatańczenia „poloneza równości”. Do organizacji studniówek w ten sam sposób namawiają również inne szkoły. Wszystko po to aby oswoić jak największą liczbę uczniów z homoseksualizmem. Ale to nie jedyne ich działania.
W poniedziałek 18 lutego prezydent stolicy Rafał Trzaskowski uroczyście podpisał tzw. Warszawską Deklarację LGBT, przygotowaną i podsuniętą mu właśnie przez stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza. Jej zapisy są wstrząsające.
Jak czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym, Deklaracja ma charakter uroczystego, politycznego zobowiązania prezydenta wobec warszawskich homoseksualistów. Co obiecuje w niej Trzaskowski?
Wprowadzenie we wszystkich stołecznych szkołach „edukacji” seksualnej i zajęć oswajających dzieci z homoseksualizmem. Co więcej, w każdej warszawskiej szkole ma być zatrudniona osoba, której celem będzie pilnowanie „praw homoseksualistów” na terenie placówki!
W tym samym dokumencie, Trzaskowski zadeklarował objęcie patronatem tzw. „parady równości”, która w czerwcu przejdzie ulicami Warszawy. W jej trakcie ma zostać utworzona specjalna strefa dla dzieci, w której najmłodsi będą oswajać się z homoseksualizmem.
Na zachodzie Europy dzieci biorą czynny udział w „paradach równości”. Deprawatorzy chcą aby tak samo było w Polsce.

To wszystko obiecał Trzaskowski lobby homoseksualnemu i uroczyście zadeklarował realizację tych postulatów. Niech Pani zwróci uwagę, że głównymi żądaniami deprawatorów są kwestie związane z dziećmi. Oswajanie młodego pokolenia Polaków z homoseksualizmem i innymi patologiami seksualnymi to dla nich najwyższy priorytet. Dlaczego?
Bo równolegle stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, wraz z dziesiątkami innych tego typu organizacji, prowadzi intensywną kampanię polityczną na rzecz legalizacji w Polsce „małżeństw” homoseksualnych z możliwością adopcji dzieci. Wszystko dzięki gigantycznym dotacjom finansowym, które płyną od zagranicznych fundacji i korporacji.
Kilka miesięcy temu jeden ze szczecińskich radnych sporządził listę działających w Polsce organizacji lobby pedofilskiego, deprawacyjnego i aborcyjnego, które finansowane są z zagranicy. Miłość Nie Wyklucza tylko z jednego źródła otrzymało ponad 100 000 złotych. Dziesiątki innych, podobnych organizacji otrzymało dotacje na łączną kwotę wielu milionów złotych.
Wszystko po to aby:
– oswoić polskie dzieci z homoseksualizmem za pomocą „edukacji” seksualnej
oraz
– zalegalizować „małżeństwa” homoseksualne z możliwością adopcji poprzez oswojenie całego społeczeństwa z patologiami seksualnymi
W ten sposób rozbudzone seksualnie dzieci staną się łatwym łupem dla pedofilów, którzy nie tylko będą obecni we wszystkich szkołach i przedszkolach, ale również będą mogli adoptować dzieci na własność. To nie jest żadna odległa przyszłość. Sytuacja już teraz jest dramatyczna.
Według opublikowanych kilka dni temu oficjalnych statystyk polskiej policji, o ponad jedną trzecią wzrosła w ubiegłym roku liczba nadużyć seksualnych wobec dzieci. Największy wzrost dotyczy utrwalania, posiadania i rozpowszechniania dziecięcej pornografii. Jeśli nic nie zrobimy, te statystyki będą się zwiększały z dnia na dzień, gdyż deprawatorzy seksualni wydają kolejne miliony złotych na propagandę zarówno wśród dzieci jak i dorosłych.
Dzięki naszym Darczyńcom tylko w ostatnim czasie stworzyliśmy poradnik dla rodziców i nauczycieli „Jak powstrzymać pedofila” oraz rozpoczęliśmy kampanię antypedofilską w Gdańsku. Teraz musimy podjąć kolejne kroki.
Pani Agnieszko, w związku z sytuacją w Warszawie, zamierzamy wysłać na ulice stolicy kolejny antypedofilski samochód, którego celem będzie dotarcie z prawdą o pedofilii i deprawacji do mieszkańców tego miasta. Odbiór akcji w Gdańsku jest żywiołowy i pozytywny. Dostajemy liczne sygnały o potrzebie jej kontynuowania. Na podobny efekt liczę w Warszawie.

Deprawatorzy i sprzyjający im politycy z innych miast patrzą na Gdańsk i Warszawę licząc na to, że przemoc seksualna wobec dzieci nie spotka się z oporem społecznym, dzięki czemu dostaną zielone światło na wprowadzenie „edukacji” seksualnej i organizację „parad równości” w swoim mieście. Nie pozwólmy im na to.
Obudźmy świadomość Polaków aby zmobilizować rodziców do walki o dzieci oraz o szkoły i przedszkola wolne od deprawacji. Na organizację akcji w Warszawie, w ramach której antypedofilskie auto będzie jeździło po stołecznych ulicach, potrzebujemy 12 000 zł.
Dlatego zwracam się do Pani z prośbą o przekazanie 30 zł, 60 zł, 120 zł, lub dowolnej innej kwoty, aby dotrzeć z prawdą o pedofilii do rodziców z Warszawy i ostrzec ich przed planami deprawatorów seksualnych wobec ich dzieci.

Mariusz Dzierżawski

https://marucha.wordpress.com/2019/02/21/trump-bedzie-bronil-homoseksualistow-na-calym-swiecie/#comment-814328

Posted in Uncategorized, Wspólne Działanie | Leave a comment

Bratający się z bezbożnymi socjalistami i żydami nie są katolikami.

Dedykacja dla Pana Gajowego..-admin:

Bratający się z bezbożnymi socjalistami i żydami nie są katolikami.

Wyjątki z Reguły III Zakonu Tercjarskiego napisanej przez Franciszka Serafickiego, z Bulli Mikołaja IV Papieża z 1289 roku, w której Regułę III Zakonu zawiera i potwierdza.

MikolajIV

„Na górze Katolickiej Wiary, której się narody pogańskie chodzące w ciemności, przez pobożność uczniów Chrystusowych ogniem miłości pałającą i przez słowo pilnego przepowiadania wyuczyły, a którą to Wiarę Kościół Rzymski posiada i przechowuje – stoi widomie trwały fundament Chrześcijańskiej Religii który żadnymi nigdy nie będzie wzruszony wichrami, żadnemi zachwiany burzami. Ta to bowiem jest prawa i prawdziwa wiara, bez której uczestnictwa nikt przed Obliczem Najwyższego nie bywa przyjęty. Nikt przed Nim łaski znaleźć nie może. Ona to jest, która ścieżkę zbawienia wyrównywa a nagrody i radości wiecznego szczęścia obiecuje.

I dlatego chwalebny Wyznawca Chrystusowy, Bł. Franciszek, tego Zakonu ustanowiciel, drogę wstępowania do Pana słowem, zarazem i przykładem ukazując, czystości tej wiary Synów swoich wyuczył i chciał aby ją wyznawali i stali i dzierżyli, jak również czynem wypełniali, aby jej ścieżką zbawiennie postępując, zasłużyli po wygnaniu życia obecnego, wiecznej szczęśliwości stać się uczestnikami.”
(…)
Przynależący do Trzeciego Zakonu:

„Rozdz. VII
Że nie powinni nosić broni zaczepnej.

Niech Bracia nie noszą nigdy broni zaczepnej, chyba dla obrony Kościoła Rzymskiego, chrześcijańskiej wiary, a także swego kraju albo za pozwoleniem swych Ministrów.”

Franciszek

Objaśnienia do Reguły Tercjarskiej:

„Strzec się również potrzeba, by nie przyjmować do Trzeciego Zakonu podejrzanych o niedowiarstwo, nieposłusznych Kościołowi Świętemu, Ojcu świętemu, Biskupom, i innej duchowej władzy, z bezbożnymi socjalistami i żydami się bratających, mówi bowiem papież Paweł III: „Bracia i Siostry, dziewice, bezżenni i w małżeństwie żyjący, do Trzeciego Zakonu pokuty należący mają być katolikami najwierniejszymi, bynajmniej o herezję nie podejrzanymi ale stałymi w posłuszeństwie dla Kościoła Katolickiego”.

 

Dziewiąte Wydanie Nowego Brewiarzyka Tercjarskiego ułożone przez ś.p. Leona Kapucyna (…). Przejrzane i na nowo ulepszone.(…) 10 października 1905 roku, O, Floryan z Haczowa, kapucyn.

https://swietatradycja.wordpress.com/2019/02/19/bratajacy-sie-z-bezboznymi-socjalistami-i-zydami-nie-sa-katolikami/

Posted in Gajowy Marucha, Kościół Walczący - Święta Tradycja, Publikacje, Uncategorized | Leave a comment

Pieśń Żołnierska Obrońców Częstochowy

 

Pieśń Żołnierska Obrońców Częstochowy.

Marsz, marsz me serce, pobudkę biją,
Strzelaj modlitwy, a chwal Maryją:
Bo u Maryi jesteś w komendzie,
Nad nią mocniejszej mieć świat nie będzie.

Fergadron biją, stawaj do tropu!
Żadnemu Pani nie da urlopu,
Masz urlop życia nie wiesz długo,
Bądź że tej Pannie na wieki sługą.

Stań do parolu, odbierz go śmiało,
Aby na wieki w twem sercu trwało.
Parol jest Jezus, hasło Maryja,
Niech w nim twe serce na wieki sprzyja.

A przy ostatnim życia momencie
Wybrańcem Panny bądź w regimencie:
I żebyś poszedł z abszejtem swoim,
Z błogosławieństwem Maryi twojem.

 

Jerlicz wspomina: „Klasztory i kościoły zaczęto łupić, pannom zakonnym gwałty czynić, niektórych samych oddawać i żenić mnichów, w kościołach konie stanowić i inne zbytki czynić brzydkie Panu Bogu i ludziom poczciwym”. Potwierdza to Kochowski: „Coraz powszechniej dostrzegali, że obietnice poszanowania religii katolickiej nic nie są warte, skoro miejsce poświęcone Bogu narażane jest na gwałt (…) [o Jasnej Górze]. (…) że pod pozorem przywracania wolności król-protektor uciska Polskę nieznośną niewolą: religię ochrania słowami, a profanuje czynami, pisze i przemawia do szlachty gładkimi słowy, a zezwala na niegodziwości i dopuszcza się okrucieństw. Nie dosyć mu zajmować miasta, wdziera się do klasztorów, odbierając je zakonnikom, przy czym łupem napastników stają się zarówno ozdoby ołtarzy jak i majątki mieszkańców”. Biskup enneński Jan Branecki został niegodziwie zabity we własnym swym domu; Wojciecha Gowarczewskiego, archidiakona, podczas drogi pod Zbąszyniem, obciąwszy mu ręce, zepchnięto z mostu. Samym tylko franciszkanom zabito prawie 20 kapłanów. Później (…) zakazano głosić słowo boże, zamnknięto usta kaznodziejom i usunięto spowiedników. Wszystko to pod pozorem zapobiegania rozruchom”.

Tych spośród szlachty, którzy próbowali się Szwedom przeciwstawiać, nachodzono niespodziewanie po domach, zabijając lub zabierając ich do więzienia. Miasteczka Żywiec, Zakliczyn, Pilicę, Szczekociny, Przyrów i wiele innych obrócili w perzynę, rozkazując je rozgrabić i spalić”.

https://wmeritum.pl/historyk-eu-szwedzi-ludnosc-korony-w-czasie-potopu/24503

 

Ewelina Anna (@AnnaKingaS) said

Pamiętajmy o Bohaterach Konfederacji Barskiej i Żołnierzach Wyklętych: https://swietatradycja.wordpress.com/2019/02/23/piesn-zolnierska-obroncow-czestochowy/

Posted in Kościół Walczący - Święta Tradycja, Królestowo Polskie - Histora, Publikacje, Uncategorized | Leave a comment

Rothschild-Gutmann i pieniądze z koszernym imperatywem FSSPX w tle – czyli jak żydzi opanowali Kościół

To dlatego Ruch Oporu a NIE Nowe Bractwo. Skutki takiego zwiazku Tradycji  z koszernym imperatywem sa takie jakie dał w PRL koszerny PZPR z polską jego frakcją, czego nie widzi Pan Gajowy Marucha bo był takim “kolaborantem”(?)  …-admin:

Rothschild-Gutmann i pieniądze z koszernym imperatywem FSSPX w tle – czyli jak żydzi opanowali Kościół

Pierwotnie opublikowano 3 listopada 2014 / Fragment z: całość tutaj: MAS DE LA FUNDACION JAIDHOF (Wszystkie zdjęcia poniżej poprzez kliknięcie można powiększyć)

‚The Remnant‚ opublikował „wywiad” z prawnikiem FSSPX zarządzającym jego aktywami – Maksymilianem Krahem – w którym składa wyjaśnienia dotyczące jego zaangażowania w Fundację Jaidhofer:

Siscoe: — Kolejna spółka, która jest wymieniona przez pańską firmę, brzmi Fundacja Jaidhofer. Można podyskutować o tej spółce?

Krah:  — Tak,  jest powiązana z FSSPX …  Istnieje rodzina w Austrii, która chciała przekazać donację Bractwu, ale nie chciała uczynić tego wprost. Chcieli utworzenia fundacji, który wspierałaby FSSPX. —  I we wszystkich fundacjach potrzeba kilku powierników. Jest to rodzaj zaufania, a ja jestem jednym z zarządców.

Zostałem wybrany przez rodzinę do założonej fundacji… i fundacja ta wspiera FSSPX za pomocą pieniędzy, które zostały podarowane przez tę rodzinę. Na przykład wspiera projekt nowego Seminarium w Wirginii …

Poniżej skan: Maksymiliana KRAH w Jaidhof z członkami austriackiej rodziny Gutmann, którą opisuję powyżej jako dobroczyńców FSSPX:

http://www.meinbezirk.at/krems-an-der-donau/chronik/jaidhof-hatneue- park -kapelle-d182 795.html

Posted in Nowe Bractwo Piusa X, NOWO, Uncategorized, Żydzi przeciwko Polsce, Wróg Polski | Leave a comment

Maksymilian Kolbe w walce z syjonizmem i masonerią

 

Maksymilian Kolbe w walce z syjonizmem i masonerią

Ilustracja tytułowa: Prezydent RP Ignacy Mościcki w otoczeniu osób biorących udział w spotkaniu w Spale. Widoczni m.in. (od lewej) ojciec Maksymilian Kolbe (1), Wojciech Stanisławski(3), abp Stanisław Gall (4), Maria Mościcka, prezydent RP, Juliusz Poniatowski (stoi obok prezydenta), ks. Zygmunt Kaczyński (4. z prawej), kapelan prezydenta RP ks. Jan Humpola (5. z prawej).

Właściwa osoba na nasze czasy powszechnego zakłamania

14 sierpnia, dzień przed uroczystością Wniebowzięcia NMP, Kościół wspomina św. Maksymiliana Marię Kolbego (urodzonego w Zduńskiej Woli 8 stycznia 1894 i umęczonego w Auschwitz 14 sierpnia 1941), kapłana i polskiego franciszkanina, ogłoszonego świętym w 1982 r. przez papieża Jana Pawła II. Maksymilian jest znany z tego, że ofiarował swe życie za ojca rodziny w obozie koncentracyjnym Auschwitz.

Pragnąc pociągnąć wszystkich ludzi do miłości Boga, ten franciszkanin (prawdziwy mąż Boży), wypełniając pierwszy warunek misji Kościoła, jakim jest naśladowanie Chrystusa, prawdziwego misjonarza Ojca, zrobił tak jak On: uniżył się i ogołocił ze wszystkiego dla miłości bliźniego.

Ojciec Maksymilian przeciwko kulturze Antychrysta

Maksymilian – bez wątpienia jedna z najbardziej fascynujących postaci XX wieku – daje wyrazisty przykład życia wyzwalającego ludzkość, na wzór Jezusa Chrystusa, z bezbożnej kultury, pozbawionej duchowości i człowieczeństwa. Jest postacią, którą trzeba odkryć i naśladować w tych czasach powszechnego zakłamania. W tych mrocznych czasach, używanie pieniędzy i wojny (przybierające formy zaplanowanego i zręcznie zamaskowanego ludobójstwa), połączone z różnymi formami ucisku, mającymi swe źródło w nieustannej propagandzie medialnej (zaprojektowanej w kierunku antychrześcijańskim), ostatecznie są akceptowane jako fakty oczywiste i prawie “normalne”. Bez wątpienia można powiedzieć, że polski kapłan w tym sensie jest niezwykle aktualny: dał (i nadal daje) odpowiedź pełną miłosierdzia (odpowiedź samego Boga) światu tonącemu w mrokach i cieniu śmierci. I to w trudnym czasie, naznaczonym stopniem sekularyzacji już wtedy – blisko dwóch wojen światowych – dość zaawansowanym.

Modlitwa, słuchanie i Miłości

Siła misji, według Świętego, polega na całkowitym oddaniu się Maryi, aby ostatecznie tak jak Ona, Duch Święty mógł przez nas nieść Chrystusa światu. Pierwszą maryjną postawą jest modlitwa; drugą – bliską pierwszej – słuchanieMiłość – trzecią. Jego zwykły dzień wiernie odzwierciedlał te postawy. Po modlitwie Maksymilian rezerwował pierwszą część dnia na słuchanie braci, a popołudnie spędzał na wizytach misyjnych, szukając – z pomocą Ducha Świętego – jak urzeczywistnić ten wewnętrznie przyswojony styl misyjny Maryi. I to jeszcze przed najbardziej bolesnymi doświadczeniami. Modlitwa, słuchanie i miłość były podstawowymi składnikami jego zwycięskiego przepisu na Ewangelię.

“Rycerz Niepokalanej”

Jednak najbardziej rewolucyjny jego sposób misjonarzowania – wyróżniający go od innych świętych i błogosławionych – to jak wiadomo, uwzględniając społeczeństwo tak skomplikowane i rozdrobnione, w głoszeniu Ewangelii nie mógł pominąć mądrego korzystania z mediów. W czasach, gdy propaganda radiowo-telewizyjna zaczęła wywierać coraz większy wpływ i nacisk (zwłaszcza w złu…) na masy, zrozumiał znaczenie szerzenia prawdy za pośrednictwem radia i prasy, aby zanieść orędzie Ewangelii do możliwie jak największej liczby osób: z tego powodu, w czasie wielkiego “kryzysu gospodarczego” (czy raczej, jak twierdzi znany prof. Giacinto Auriti – oszustwa gospodarczego), kiedy inne gazety, nastawione na zysk, raczej upadały, Ojciec Kolbe założył – na przekór temu – swoje czasopismo: “Rycerz Niepokalanej“.

Przeciwstawiając się propagandzie władzy

Choć ubogie pod względem graficznym, ale bogate w religijną treść, czasopismo zostało dobrze przyjęte, a jego nakład stopniowo powiększał się, wbrew przewidywaniom współbraci: pragnienie prawdy było tak wielkie i odwrotnie proporcjonalne do stopnia odrazy wobec propagandy mediów władzy, które regularnie białe czyniły czarnym a czarne białym. Ojciec Kolbe zdecydował się na zakup starej maszyny do pisania, improwizując (z sukcesem) nie tylko dziennikarza, ale i drukarza. Tymczasem przyciąga swoim zapałem apostolskim, do klasztoru i jego drukarni zgłasza się wielu młodych ludzi z własnej woli, aby dołączyć się do jego maryjnego apostolstwa i dziennikarstwa, za pośrednictwem prasy. Wielu z nich poświęciło się Bogu poprzez złożenie ślubów zakonnych.

Misjonarz w Azji

Ale jego misja się nie skończyła na tej szlachetnej inicjatywie. Czuł głębokie wezwanie i mocną potrzebę, by iść dalej… Tak więc Ojciec Kolbe porzucił swoje miasto-klasztor i wyruszył w podróż do dalekiego kraju, w stronę Wschodzącego Słońca, na nowe tereny misyjne: i to pomimo tysiąca trudności finansowych i związanych ze słabym zdrowiem. Ale Opatrzność zawsze towarzyszy jego krokom i Święty nigdy nie musiał szukać pomocy finansowej u swoich współbraci z Polski, i zawsze jakoś udawało się pójść na kompromis. Trzeba jednak powiedzieć, że jego bracia żyli w skrajnej nędzy, na poddaszu, gdzie było zimno i śnieg leżał w domu. Ale nikt z tego powodu nie narzekał i nie tracił gorliwości apostolskiej: bo przecież jego misja była zbyt ważna, aby dać się złamać tym trudnościomNastrój jednak pomiędzy nami nie jest bynajmniej melancholijny – powiedział pewnego dnia Ojciec Kolbe – Dla Niepokalanej wszystko czyni się i cierpi wesoło! (Pisma, 345).

Na przekór ciemnościom zniekształconej wiedzy i zwodniczego ducha

Aby jak największą liczbę wiernych wyrwać ze szkodliwej zasłony niewiedzy, a zwiedzione umysły zniekształconą wiedzą doprowadzić do światła prawdy, wytrwale podejmował nowe inicjatywy. Wiedział bowiem dobrze, jaką bronią posługuje się stary wróg (szatan), by przez mistyfikacje i oszustwa wprowadzić lekki mrok do światła prawdy. Dlatego postanowił włączyć te potężne reflektory (media) świata, pomimo ostracyzmu wąskiego grona swoich współbraci, którzy, prawdopodobnie z niewiedzy lub zazdrości, nie rozumieli jego szlachetnej duszy i jego wzniosłej misji. W tym duchu Kolbe był misjonarzem w Europie, a później w Japonii, zakładając miasto Maryi.

Rzym 1917 – masońska demonstracja wychwalająca Lucyfera

W tym świetle widać, że głównym wrogiem dla Ojca Kolbego był wcielony duch Fałszu – wróg Boga i wielki manipulator w dziejach świata: Szatan czy Lucyfer. A mianowicie bóg tych, którzy uważani są za głównych wrogów Jezusa Chrystusa i ludzkości (i tym samym Stworzenia Bożego): masonerii i jej antychrześcijańskich zwolenników – żydów, nazistów i socjalistów. Ta niechęć wzrosła w szczególności w 1917 roku, kiedy w Rzymie (jak wielokrotnie o tym wspominał polski franciszkanin) odbyła się masońska demonstracja wychwalająca Lucyfera. Po tym wydarzeniu młody franciszkanin poczuł inspirację do założenia Rycerstwa Niepokalanej, dla nawrócenia i uświęcenia wszystkich, a zwłaszcza masonów, do prowadzenia walki między dobrem a złem, między synami światłości a synami ciemności.

Założenie Rycerstwa Niepokalanej

W Rzymie, 16 października 1917 r. grupa siedmiu studentów Międzynarodowego Kolegium Ojców Franciszkanów określiło sposób na odpieranie ataków na Kościół i pomaganie duszom w poszukiwaniu drogi do Boga, powołując do życia ruch Rycerstwa Niepokalanej. Pierwsze spotkanie odbyło się w nocy, w tajemnicy, w celi zakonnej, przed figurą Niepokalanej, znajdującej się pomiędzy dwoma zapalonymi świecami. Młodzi zakonnicy, w obliczu silnej prowokacji włoskiej masonerii, postanowili zaangażować się w pracę nad nawróceniem grzeszników i uświęcenia wszystkich, oddając się całkowicie Niepokalanej. Warto zauważyć, że niektóre struktury organizacji MI można porównać z organizacją masonerii. Rycerstwo Niepokalanej posiada 3 stopnie, w których trzeci jest zarezerwowany dla tych, którzy chcą bezwarunkowo poświęcić się Niepokalanej jako Jej rzecz i własność, czyli całkowicie należeć do Niej. Więc Maksymilian chce wprowadzić w Rycerstwie konsekrację, w szczególności na 3 stopniu, na którym dusze staja się Chrystusowe przez Niepokalaną (stworzenie najbardziej Chrystusowe).

Duchowość Rycerstwa Niepokalanej a masoński Architraw

Duchowość Rycerstwa Niepokalanej jest w całości oparta na dogmacie o Niepokalanym Poczęciu i typowo franciszkańskiej tezie o maryjnym pośrednictwie w udzielaniu wszelkich łask. Przeciwnie zaś, według poglądów masonerii “tradycyjnej”, widzimy, że od 3 stopnia (syn Lucyfera) do ostatniego (33 stopień Mistrza Masonalub Człowiek-Król) kandydat jest utożsamiany z Hiram Abiffem, budowniczym Świątyni Salomona, który został zabity, ponieważ – według masońskiej legendy – nie ujawniał tajemnic Sztuki Masońskiej. Kandydat na różnych etapach rytualnie przechodzi symboliczną śmierć, która jest również uważana za mistyczną śmierć przez różnych autorów masonów (angielski, francuski, włoski, niemiecki…) współczesnych Ojcu Kolbemu. Mistrz Mason jest w pełni poświęcony masonerii i musi być gotowy jak Hiram do najwyższego poświęcenia dla dobra Instytucji.

Syjonizm – Szczyt Piramidy

Maksymilian słusznie widzi wszechświatowe żydostwo (Pisma,1316) na szczycie całej masonerii; i porównuje je do węża piekielnego jako tajnego inspiratora i przewodnika masonerii; “tak więc – pisze Maksymilian – masoni są sługami Lucyfera”. W kolbiańskiej analizie masonerii (Dzisiejsi wrogowie KościołaPisma, 1047) wielkie znaczenie ma dzieło papieża Leona XIII. Ukazując, że u podstaw masońskiego naturalizmu leży pseudo-religijny lucefyryzm, przywołuje antymasońską encyklikę Humanum Genus papieża Leona XIII (1884), która wyraźnie pokazuje, że w filozoficznej postawie zwanej “naturalizmem” ukryty jest fundament myśli i działania masonerii.

Maksymilian Kolbe i Protokoły Mędrców Syjonu

Z bibliograficznego punktu widzenia tezy dotyczące syjonizmu lub żydo-masonerii Ojciec Kolbe omawia na podstawie Protokołów Mędrców Syjonu (na tyle niewygodnych dokumentów, że niektórzy chcieliby, aby uznawać je za fałszywe…), wielokrotnie je cytując (Okpieni, 1157 • Czy prawda się zmienia, 1089 • Do o. Alfonsa Kolbego, 131). W tej bitwie – jak zaznacza Maksymilian, odnosząc się również do Apokalipsy – stwierdza, że “tylko Chrystus i Niepokalana zwyciężą w walce o prawdę“, odpierając bezpodstawne wypowiedzi zwolenników syjonizmu, którzy twierdzili z całą pewnością, że podbiją i zdominują świat (ustanawiając Nowy Porządek Świata). Stąd ten New World Order w wizji Ojca Kolbego jest skazany na porażkę, ze względu na moc prawdy i łaskę Bożej Opatrzności.

Infiltracja masońska w Kościele Chrystusowym

Masońska infiltracja w Kościele: to niezbędny krok dla masona, który osiąga 17 stopień rytu szkockiego, zwany “Sprawiedliwość”.Rycerz Wschodu i Zachodu ma “moralny obowiązek” starać się o ekspansję judaizmu w obozie chrześcijańskim,o masońską infiltrację hierarchii Kościoła i jej zepsucie. Tak więc nie ma co się dziwić zgorszeniom w Kościele – nawet wśród katechetów, księży, ludzi odpowiedzialnych, biskupów i kardynałów – jako skutek masońskiej infiltracji! To zawsze było częścią “gry” masońskiej. To zadanie dla nas, aby zidentyfikować, zdemaskować i odrzucić nadawcę: nie dać się zwieść ich manipulacjom.

Kolbe, Protokoły Mędrców Syjonu a oskarżenia a antysemityzm

W pismach Maksymiliana znajdziemy wiele uwag na temat Żydów i żydo-masonerii, jednak trzeba zauważyć, że są one bardzo duchowe i mają cele apostolskie, nie są w ogóle inspirowane antysemicką krytyką, małostkowością i nie są celem samym w sobie. Jednak te treści były na tyle niewygodne, że zarzucali mu antysemityzm i to prawdopodobnie ci sami ludzie (ale w innych koszulach: nie czerwonych, lecz czarnych), którzy następnie go zabili w obozie koncentracyjnym. Rozumiesz? Świętego Maksymiliana Kolbego interesowała głównie akcja misyjna, skierowana na nawrócenie grzeszników, heretyków, Żydów i schizmatyków (protestantów itd.), a w szczególności masonów. Misja ta jest dziś bardzo aktualna i powinna dać do myślenia wszystkim, zwłaszcza tym, którzy uważają, że obecny “kryzys gospodarczy” i obecne ataki na chrześcijan, na rodzinę i na Boga są wynikiem przypadku lub chaosu… Chaos, przyjaciele, jest zorganizowany!

Wydarzenie na FB ku czci Św Maksymiliana Kolbego 13 sierpnia

Jest to dobrze zorganizowany chaos przez umysły diabelskie, z którymi Ojciec Kolbe nauczył nas walczyć i prowadzić do nawrócenia, przy współpracy z łaską Ducha Świętego, używając godziwych środków prawdy. Dlatego tak bardzo ten święty franciszkanin zasługuje na pamięć i naśladowanie: wspaniałą okazją do tego będą dni 13 i 14 sierpnia (dzień jego męczeńskiego i heroicznego przejścia do chwały Chrystusa w niebie). Rycerstwo Niepokalanej przez grupę na Facebooku (Milizia dell’Immacolata: sulle Orme di Kolbe) we współpracy z redaktorami “Il Cavaliere dell’Immacolata” i “Qui Europa”, przy wsparciu auritiańskiej grupy “Sete di Giustizia” organizuje “wydarzenie” upamiętnienia i modlitwy, które odbędzie się on-line 13 sierpnia o godzinie 21:00. Do zobaczenia! Rozpowszechniaj to zaproszenie i pomóż nam dotrzeć do jak największej liczby osób!

____________________

Angela Rita Serramazza, prezes Rycerstwa Niepokalanej, Kalabria
Sergio Basile, dyrektor “Qui Europa”

(tłumaczenie: MARYJNI.PL)

Za: Niepokalanow.pl ()

Za: BIBUŁA portal niezależny , 2019-01-07.

Posted in Masoni, świat, my a Św Tradycja, o.Maksymilian Kolbe, MM, Uncategorized | Leave a comment