Putin wprost o NWO, pedofilach i satanizmie: będziemy bronić chrześcijańskich wartości.

Putin wprost o NWO, pedofilach i satanizmie: będziemy bronić chrześcijańskich wartości.

Przemówienie świąteczne Prezydenta Rosji Władimira Putina zostało całkowicie przemilczane przez tzw. „zachodnie” media. Poniższy fragment tłumaczy dlaczego….

Putin(…) Kolejne wyzwanie dla rosyjskiej tożsamości jest związane z procesami, które można obserwować poza granicami Rosji. Są to polityka zagraniczna, moralność i inne aspekty. Widzimy, że kraje euro-atlantyckie (w tym Polska-admin) podążają drogą, która zaprzecza czy wręcz wyklucza ich korzenie, wliczając w to korzenie chrześcijańskie, które tworzą bazę Zachodniej Cywilizacji.
W tych krajach podstawa moralna i wszelkie tradycyjne wartości są odrzucane – narodowe, religijne, kulturalne – nawet tożsamość płciowa jest odrzucana i relatywizowana.Taka polityka traktuje wielodzietną rodzinę na równi z partnerstwem homoseksualnym, a wiara w Boga jest równoznaczna wierze w szatana.

To nadużywanie i wyolbrzymianie politycznej poprawności w tych krajach prowadzi do tego, że należy poważnie rozważyć możliwość legalizacji partii, które będą mieć na celu propagandę pedofilii.
Wielu obywateli państw europejskich w rzeczywistości wstydzi się swoich religijnych przynależności, a nawet boi się o nich mówić. Chrześcijańskie święta i uroczystości są likwidowane, czy też ich nazwy są „neutralnie” zmieniane, tak jakby ktoś się miał wstydzić świąt chrześcijańskich. Tą metodą ukrywa się głębsze moralne wartości tychże uroczystości.

Kraje te próbują narzucić siłą ten sam model na inne kraje, globalnie. Jestem głęboko przekonany, że jest to bezpośredni sposób na degradację i prymitywizację. To prowadzi do głębokiego demograficznego i moralnego kryzysu na Zachodzie.

Jaki może być lepszy dowód na moralny kryzys społeczeństwa niż utrata jego funkcji rozrodczości? Niemalże wszystkie rozwinięte kraje zachodnie nie mają wystarczającej rozrodczości by się utrzymać na tym samym poziomie, nawet z pomocą migrantów.

Bez wartości moralnych, które są zakorzenione w Chrześcijaństwie i innych światowych religiach, bez reguł i moralnych wartości, które się ukształtowały i rozwinęły przez millenia, ludzie nieuchronnie utracą swoją godność.

I myślimy, że prawa i naturalna jest obrona tych moralnych wartości.

Należy respektować prawa każdej mniejszości do samookreślenia, ale jednocześnie nie można dopuścić do tego by prawa większości nie były respektowane.

W tym samym czasie gdy ten proces następuje na poziomie państwowym, na poziomie międzynarodowym zauważamy próby stworzenia jednobiegunowego i jednolitego modelu świata, w którym usuwane będą instytucje prawa międzynarodowego i suwerenności narodowej. W takim jednobiegunowym, zunifikowanym świecie nie będzie miejsca na suwerenne państwa. Taki świat potrzebuje tylko wasali.

Za: https://www.youtube.com/watch?v=Apmy9H9YVPo

Advertisements
Posted in Uncategorized | 10 Comments

Constant Enemies

 

Constant Enemies

Number DLVII (557) Printable PDF

God’s enemies are winning? Not for long.
A total trust in Him must make us strong.

Many readers of these “Comments” – by no means all – must be shocked and incredulous when these “Comments” keep referring to the Jews as being one major source of the problems in today’s Church and world. That is because ever since the French Revolution (1789), when the Freemasons emancipated the Jews and gave them liberty to occupy all positions of influence in society, the Jews by their progressive control of politics, universities and the media in particular have more and more taken over people’s minds, and they have used this control granted to them by unwary Gentiles to persuade everybody that Jews are the victims rather than the cause of the constant tensions between themselves and the rest of the world.

Yet in the Middle Ages, when the Faith enlightened men’s minds with the Way, the Truth and the Life, Catholic Popes and Church Councils issued a stream of documents to make Christians wary of Jewish trickery, even forbidding Christians, for the sake of their eternal salvation, to associate with Jews. Was that merely “anti-Semitism”? In our own day an Italian professor has just argued – and he is not alone – that Jews are the controlling force within the Conciliar Papacy and Church. There follows a brief summary of the professor’s argument, that can be found in full at:—http://​www.​unavox.​it/​ArtDiversi/​DIV2277_​Lamendola_​Scacco_​in_​tre_​mosse.​html

The neo-modernism presently ravaging the Catholic Church is the modernism condemned by St Pius X, but with a new element added: Talmudic Judaism. The Jews have always striven to neutralise the divinity of Our Lord Jesus Christ, because if He is not God then Catholicism is nothing, and then the main obstacle to their own ruling of the world is out of the way. For instance in 2009, why was there such a worldwide fury over a few remarks on Swedish television casting doubt on the existence of homicidal gas-chambers in Germany during World War II? The problem cannot have been merely the one bishop who made the remarks. In fact the uproar was designed secondarily to cripple the Traditional Society of St Pius X to which the bishop then belonged, but primarily to force Pope Benedict XVI to back away from that Catholic Tradition which is in line with the Faith of the Middle Ages. Thus Cardinal Ruini, Pope’s Vicar Emeritus for the diocese of Rome, declared at the time, “Nobody who denies the ‘Holocaust’ can be a Catholic bishop.”

The professor goes on to say that a great step forward to this placing of the “Holocaust” at the centre of the Catholic religion had been taken back in 1965 when Vatican II declared in its document Nostra Aetate that the covenant of God with the Israelites in the Old Testament was still valid, meaning that redemption by Jesus Christ is no longer necessary for salvation, in other words His Catholic Church is no longer in unique possession of the complete Truth and no longer the only means of eternal salvation. Whereupon the religious importance of Our Lord Jesus Christ, dropped by Vatican II, was immediately picked up by the Jews and attached to their “Holocaust.” Said B’nai B’rith’s Abraham Foxman in New York, “The Holocaust is not merely an example of genocide, but it is an almost successful attack on God’s chosen people, in other words on God Himself.”

Thus for Jews, the “Holocaust” is a theological event, central to the new religion which is to be imposed on the entire world, and before which all other religions must bow, starting with Catholicism. Here is why Catholic bishops calling the “Holocaust” in question must be silenced and banned, and the Catholic Church must do what its Talmudic masters tell it to do. And the Italian professor concludes that the “Elder Brethren” have succeeded in making themselves into the indisputable guardians of the Church of Christ.

Notice that this thesis perfectly exemplifies Tertullian’s statement that only the weakness of Catholics is the strength of the Jews. The propaganda in favour of the “Holocaust” took off only after Vatican II. Before the Council, people still had a little too much common sense to believe that about twice as many Jews were exterminated in Europe as there had been in Europe before the war.

But “fear not little flock” (Lk. XII, 32). Every Catholic knows that it is God and not His enemies who will have the last word. This catastrophic end of the Church’s Fifth Age through which we are now living is preparing and paying in advance for the Church’s greatest triumph in all its history, the brief Sixth Age, or Triumph of the Immaculate Heart of Mary. Some time thereafter may come the greatest triumph in all the world’s history of God’s enemies, the three and a half year reign of the Antichrist (Jn. V, 43), or the Church’s Seventh Age. But then follows the last word to end all last words, the General Judgement, belonging to God, and perfectly re-establishing His universal justice.

Kyrie eleison.

Posted in Biskup Williamson, Uncategorized | Leave a comment

Światowy spisek nacjonalistów żydowskich przeciw Polsce.

 

Światowy spisek nacjonalistów żydowskich przeciw Polsce.

Rate This

Światowy spisek nacjonalistów żydowskich przeciw Polsce.

zmiana-845x321

Ilustrowany Kuryer Codzienny/ 15.10.1919/ Kraków/ Rok 10, Nr 281

Światowy spisek nacyonalistów żydowskich przeciw Polsce

(Garść nowych dokumentów i rewelacyi).

Na Ukrainie połowę ludności żydowskiej wycięto w pień, a syoniści warszawscy bronią Ukraińców. – Księga kalumnii na Polskę, wydana we wszystkich językach świata. – Ohydna ilustracya w „Trenton-Evening Times” i odezwa „żydowskiego komitetu protestu”. – Cel tej kampanii. – Co mówił p. Izrael Zangwill na poufnej konferencyi w Londynie.

Warszawa, 12 października 1919 r.

Nie chcę bynajmniej rozdrapywać jątrzącej rany, jaką jest sprawa żydowska w Polsce. Przeciwnie, sądzę, że ten szał nienawiści do Polski, jaki oganiał dziś nacyonalistów żydowskich, znajduje potępienie, wśród lojalnych kół żydowskich, które rozumieją, że ta ohydna kampania, oparta na kłamstwach i fałszach, szkodzi przedewszystkiem sprawie żydowskiej. Trzeba jednak powiedzieć całą prawdę – opartą na faktach i dokumentach…

Niedawno „Ilustr. Kuryer Codz.” pisał w obszernym artykule o światowej kampanii nacyonalizmu żydowskiego przeciw Polsce. Obecnie muszę dorzucić tu garść nowych faktów, dokumentów i rewelacyi, które są tak wymowne, że nie wymagają komentarzy, bo samo ich zestawienie zawsze okazuje jak na dłoni tło i podłoże tego antipolskiego spisku.

– Oto pierwszy dokument:

Żydówka z Kijowa błaga by jej pozwolono uciec do „szczęśliwych współbraci w Polsce”.

W ostatnich czasach, jak wiadomo, dokonano całego szeregu nowych pogromów antiżydowskich, które okrucieństwem swem i rozmiarami przewyższają to wszystko, co się dotychczas o wszelkich pogromach słyszało. Stosunki tam panujące maluje dosadnie list, pisany przez zamieszkałą w Kjowie żydówkę do przebywającego tam chwilowo przedstawiciela jednego z państw ententy. List ten przytacza „Kuryer Warsz.” w ścisłym przekładzie z oryginału rosyjskiego. Oto jego brzmienie:

„Szanowny Panie!

Całe żydowstwo na Ukrainie przeżywa obecnie okres nad wyraz ciężki i posępny. Dawna nienawiść narodu rosyjskiego do żydów znalazła obecnie wyraz w nieustannym przelewie krwi. Żydowstwo ukraińskie skazane jest na zagładę, a niema do kogo się zwrócić ze skargą. W nieszczęściu naszej jesteśmy odosobnieni. Europa nie wie o tem co się tu dzieje i milczy. (Ale za to wie o nieistniejących pogromach… w Polsce. Przyp. korespondenta).

Na prowincyi dzieją się rzeczy straszne. Jeżeli stan podobny potrwa jeszcze z miesiąc, będziemy zmieceni z powierzchni ziem. Jako jedna z liczby tych nieszczęśników, błagam pana, aby mi dał możność ucieczki stąd. Pojadę do moich szczęśliwych współbraci w Polsce, Anglii i Ameryce i opowiem im, że giniemy tu, jak muchy, całemi setkami i tysiącami, wołając do Boga i do ludzi, obudzę Europę, a wówczas być może wystąpi ona w obronie naszej przeciw tym wszystkim strasznym znęcaniom, które tu przeżywamy.

Męczymy się tu strasznie, naród nasz ginie ciągle i nie wiadomo, gdzie kres. Czyżby dla nas wszystkich wybiła już ostatnia godzina? Czyż i moja głowa ma spaść pod toporem?…

Gotowi jesteśmy jechać dokądkolwiek, byleby nie pozostawać dłużej tu, gdzie czeka nas śmierć. Żyć dłużej staje się tu niemożliwem.

Niech pan nas ratuje!…

Kijów, 12 września 1919 r.

( – ) M. M. Hercmolff.”

List powyższy, najściślej autentyczny, charakteryzuje dosadnie sytuacyę żydów na Ukrainie. W zestawieniu z nim nabierają specyalnego charakteru alarmy prasy zagranicznej, głoszącej na prawo i na lewo o strasznych pogromach żydow w Polsce, a przemilczającej lub conajmniej półgębkiem tylko wspominającej o istnych rzeziach, których widownią jest już od dłuższego czasu Ukraina.

Ba, w obronie tej Ukrainy, gdzie, jak stwierdza powyższy list, „połowę niemal ludności wycięto w pień”, wystąpili… syoniści warszawscy!

Nie wolno Żydom oczerniać demokracyi ukraińskiej.

Ze znamiennym artykułem wystąpił przywódca młodosyonistów warszawskich w ich oficyalnym organie. Autor potępia plany obrony, „które przeciwstawiają Żydów jako „obcych Ukraińcom”. Nie wolno Żydom dotykać, a tembardziej oczerniać demokracyi ukraińskiej, wytwarzać nienawiści miedzy masami ukraińskiemi a żydowskiemi. Nie należy tego mierzyć stanem psychicznym w Polsce”. Musimy pamiętać o przyjaciołach narodu żydowskiego na Ukrainie”.

Więc tylko Polskę można oczerniać! I to jak? Posłuchajmy.

Księga kalumnii na Polskę wydana we wszystkich językach świata.

Na początku r. 1919 w Sztokholmie, nakładem żydowskiej księgarni Bokfoertaget Judäa (Kungsgatan, 56) wyszła we wszystkich językach świata książka in-8, licząca 150 stronic p. t. Pogromy antyżydowskie w Polsce i w Galicyi *) w listopadzie i w grudniu 1918 r.

Autorem jest niejaki p. L. Chasanowitch, który zebrał skrupulatnie w swem „dziele” wszystkie opisy (według prasy syonistycznej w Polsce) rzekomych pogromów, jakie miały się odbyć w Polsce i Galicyi oraz artykuły prasy, rezolucye i przeróżne protesty, jakie się we wszystkich krajach ukazały, na skutek zręcznego roztrąbienia po całym świecie fałszywych wieści o „pogromach”.

Książka ta jest cennym dokumentem, bo wskazuje wyraźnie na rozmiar i na cel tej olbrzymiej propagandy antypolskiej, jaką nacyonaliści żydowscy przedsięwzięli przeciwko Polsce.

Przytoczymy kilka wymownych kwiatków „z dzieła” p. Chasanowitcha.

„Trzeba zaznaczyć – pisze on w przedmowie – że w ostatnich latach, moralność polityczna społeczeństwa polskiego uległa szybkiemu upadkowi… Szowinizm zatruł mózg społeczeństwa polskiego i znieczulił jego sumienie. Rabunek i mord stały się zwykłymi środkami walki politycznej i gospodarczej nietylko poszczegónych stronnictw, ale całego społeczeństwa polskiego”…

Dalej p. Ch. stara się nastroić czytelnika przychylnie dla Rosyi, a podjudzić go przeciw Polsce. Pisze mianowicie:

„Żydzi rosyjscy w strasznem nieszczęściu jakie na nich spadło, mieli przynajmniej tę pociechę, że ta lepsza część społeczeństwa rosyjskiego była po ich stronie…”

A nieco dalej:

„Jakże inne jest położenie w Polsce! Żydzi mają tu wrogów we wszystkich warstwach społeczeństwa, a przyjaciół nigdzie, przeżywają okropną teraźniejszość, ale nie widzą żadnej oznaki lepszej przyszłości…”

W dalszym ciągu autor rozgrzesza wszystkich sprawców pogromów na Ukrainie, na Węgrzech, w Czechach i t. d., byle całą nienawiść zwrócić jedynie przeciw Polsce.

„Były także próby pogromów – pisze – i w innych częściach dawnych Austro-Węgier, a nawet w Niemczech. Ale w Niemczech w Państwie szesko-słowackiem lub na Węgrzech władze i opinia publiczna sprzeciwiają z całych sił tym wybrykom, które dzięki temu stają się wypadkami sporadycznymi. Przeciwnie, pomiędzy Polakami galicyjskimi, a nawet częściowo i w Polsce (?), widzimy ścisłą współpracę wszystkich czynników w walce niszczycielskiej przeciwko Żydom. Ale poco szukać porównań? Fakt, że we Lwowie i w Przemyślu, przed odwrotem Ukraińców oraz w części Galicyi zajętej przez Ukraińców, wybryków antyżydowskich nie było (?) stwierdza bezpiecznie odpowiedzialność społeczeństwa polskiego”.

Sądzę, że cytaty wystarczą do scharakteryzowania niecnego paszkwilu, wydanego we wszystkich językach świata!

Zbój pastwiący się nad dzieckiem żydowskiem – to symbol Polski.

A teraz posłuchajmy, co pisze p. Rabski w „Kur. Warszawskim”:

„Oto leży przedemną gazeta amerykańska „Trenton-Evening Times”, a w niej na pierwszej stronicy „święty obrazek”, a raczej następująca ohyda:

Oto nad klęczącą dziewczynką z napisem: „dziecko żydowskie” stoi zbój okropny z napisem „Polska”. Już zakasał rękawy, aby cios śmiertelny wymierzyć, ale ukazuje się Chrystus, wyciąga rękę i broni dziecka żydowskiego.

A obok „Żydowski komitet protestu” ogłasza taką odezwę:

My, Żydzi, wzywamy całe chrześcijaństwo bez różnicy dogmatów i wyznań, aby powstrzymało w Polsce, Rumunii i innych krajach wschodnio-europejskich mordowanie Żydów. Dzieci żydowskie są zabijane, kobiety i dziewczęta żydowskia bezczeszczone, Żydzi obdzierani z wszelkiego mienia, domy ich puszczane z dymem i dzień po dniu rosną okrucieństwa względem niewinnych”.

Gdzie?

Pisze się w odezwie : „W Polsce, Rumunii i innych krajach”, ale na obrazku maluje się zbója z jednym tylko napisem: „Polska”.

Gdzie?

Kto tu morduje dzieci, kto bezcześci kobiety, kto pali domy żydowskie?

Wszystkie komisye śledcze, nasze i cudza, orzekły zgodnie: „Kłamstwo lub przesada”. Albo nie było żadnych pogromów, albo zatrute anarchią wojenną pospólstwo, ograbiło bez wyboru kilka sklepów chrześcijańskich i żydowskich – jak wszędzie tak i u nas. Albo też Żydzi strzelali z zasadzki do żołnierzy polskich i za to tłum rozgoryczony brał odwet na mordercach. Trzy, może cztery awantury uliczne nic więcej!

Ale gdzież są pogromy z góry nakazane lub tolerowane?

Gdzie są te setki i tysiące ofiar żydowskich, o których krzyczą prusko-syonistyczne gazety?

Gdzie na tych przestrzeniach Europy, która dymiąc jeszcze namiętnościami wojny lub rewolucyi, dzieje się lepiej Żydom niż u nas?

Na piersiach zbója jednak napisano: „Polska”. Nie Budapeszt, nie Ukraina, nie Rumunia, nie Denikin, lecz Polska.

I wołają Chrystusa na pomoc. I przybijają go po raz drugi do krzyża nie gwoździami, lecz kłamstwem”!

* * *

Nasuwa się siłą rzeczy pytanie: Jaki jest cel tej kampanii? Co jest powodem tej zaciekłej nienawiści do Polski?… Daje wymowną na to odpowiedź następujący dokument, ogłoszony w pismach warszawskich.

Czy pan Samuel pamięta?

Pod powyższym tytułem p. A. Marylski ogłasza, co następuje:

W marcu 1915 r. spotkałem się w Warszawie z osobą, która przybyła z Ameryki, bardzo wpływową i dobrze poinformowaną w zakresie polityki. Byłem wówczas zobowiązany słowem, aby nie ujawniać jej nazwiska, wszakże zostałem upoważniony do ogłoszenia w prasie pewnej rewelacyi, co też uczyniłem niezwłocznie.

Przepisuję z pożółkłego dziennika moją notatkę dla przestrogi naszych, czasami zbyt naiwnych polityków.

„Będąc niedawno w Londynie – opowiadał nasz gość – proszony byłem na obiad do Izraela Zangwilla, znanego autora „Życia w ghetto”, bogatego nacyonalisty żydowskiego. Nie chciałem korzystać z tego zaproszenia, przez które zaciągnąłbym rodzaj zobowiązania wobec gospodarza, lecz pomimo to stosunki nie zostały zerwane, gdyż Izrael Zangwill wprosił się do mnie i zmusił mnie do rozmowy o sprawach politycznych. Poruszył on między innemi i sprawę polską. Na zjednoczenie Polski żydzi zgodzić się nie mogą.

Przez oderwanie Galicyi od Austryi straciliby żydzi teren wpływów i podstawę bytu ekonomicznego; w zjednoczonej Polsce znaleźliby się również wobec warunków sobie nieprzyjaznych.

Wobec tego będą wszelkimi dostępnymi środkarni agitowali przeciw zjednoczeniu Polski!!

Minister angielski Samuel, odwiedzając następnego dnia pana X, uwiadomiony o treści tej rozmowy, prosił zachować w tajemnicy zbyt „szczere wynurzenia”, uczynione przez swego rodaka”.

Czy p. Samuel pamięta tę rozmowę?

A. Marylski

* * *

Tak wygląda w świetle faktów i nagich dokumentów, potworny spisek nacyonalistów żydowskich przeciw Polsce.

——-
*) Syonistyczno-niemiecka metoda polega na ciągłem nazywaniu „Polską” tylko Kongresówki

 

za: http://retropress.pl/ilustrowany-kuryer-codzienny/swiatowy-spisek-nacyonalistow-zydowskich-przeciw-polsce/

 

Posted in Uncategorized, Żydzi przeciwko Polsce, Wróg Polski | Leave a comment

Alta Vendita. – Masoneria i przewrót w Kościele Katolickim – John Vennari

 

Alta Vendita. – Masoneria i przewrót w Kościele Katolickim – John Vennari

Transkrypcja przemówienia wygłoszonego na Fatimskiej Konferencji Pokoju w Rzymie, październik 2001

1To przemówienie będzie krótkim expose na temat XIX-wiecznego dokumentu masońskiego „Stała Instrukcja Alta Vendita” [Permanent Instruction of Alta Vendita], — który nakreślił plan pomocy w zrozumieniu tego,  czym jest „diaboliczna dezorientacja wyższej hierarchii”, — o czym mówiła s. Łucja.

Uważam, że „Stała Instrukcja” tłumaczy pochodzenie tej diabolicznej dezorientacji.

Alta Vendita była najwyższą lożą Carbonari [Karbonariusze], — włoskiego tajnego stowarzyszenia powiązanego z masonerią, i obie potępił Kościół Katolicki [1].

Jezuita E Cahill w książce „Masoneria i ruch antychrześcijański” [Freemasonry and the Anti-Christian Movement] — twierdzi, że Alta Vendita

— „ogólnie miała być wtedy ośrodkiem zarządzającym europejską masonerią” [2].

Karbonariusze byli najbardziej aktywni we Włoszech i Francji.

W książce „Atanazy i współczesny Kościół” [Athanasius and the Church of Our Time], — bp Rudolph Graber zacytował masona, który oświadczył, że

— „celem (masonerii)  nie jest już zniszczenie Kościoła, ale wykorzystanie go poprzez infiltrację” [3].

Inaczej mówiąc, skoro masoneria nie mogła całkowicie zniszczyć Kościoła Chrystusowego, —  to planuje nie tylko wykorzenić wpływ katolicyzmu na społeczeństwo, ale wykorzystać organizację Kościoła jako narzędzie „odnowy”, „postępu” i „oświecenia” – jako środka do realizacji własnych zasad i celów.

a47 2

A co z pierwszym przykazaniem?

a48-300x261 3

a49-300x229 4

Zarys ogólny

Nakreślona w „Stałej Instrukcji” strategia, —  zdumiewa swoją bezczelnością i oszustwem.

Od samego początku dokument mówi o procesie,  którego realizacja będzie wymagała dziesięcioleci.

— Autorzy dokumentu wiedzieli, — że nie doczekają jego realizacji.

Rozpoczynali dzieło, które będzie realizowane przez przyszłe pokolenia wtajemniczonych. „Instrukcja” mówi:

— „W naszych szeregach jest tak, że żołnierz ginie, a walka toczy się dalej”.

„Instrukcja” wzywała do rozpowszechniania liberalnych idei i aksjomatów w społeczeństwie i w instytucjach KK, tak,  żeby na przestrzeni lat, — świeccy, seminarzyści, klerycy i prałaci przyzwyczajali się do postępowych zasad.

Z czasem ten sposób myślenia będzie tak przekonujący, — że tacy będą wyświęcani księża, konsekrowani biskupi i mianowani kardynałowie,

— których myślenie będzie zgodne z nowoczesną myślą przedstawioną w „Zasadach z 1789″ [Principles of 1789] — (pluralizm, równość religii, oddzielenie Kościoła od państwa itp.).

W końcu spośród tych szeregów zostanie wybrany papież, który będzie prowadził Kościół ścieżką „oświecenia i odnowy”.

Należy podkreślić, że ich celem nie było ulokowanie masona na Stolicy Piotrowej.

Ich celem było stworzenie środowiska,  — które w końcu wyprodukuje papieża i hierarchię popierającą liberalny katolicyzm,

— cały czas wierząc, że są wiernymi katolikami.  

a50-213x300 5

a52-300x225 6

a53-300x211 7————————————————————–

Ci katoliccy przywódcy już nie będą sprzeciwiać się nowoczesnym ideom rewolucji — (co było stałą praktyką papieży w okresie 1789 do 1958 krytykujących te liberalne zasady), — ale będą wprowadzać je do Kościoła.

Ostatecznym tego rezultatem będą katoliccy duchowni i świeccy maszerujący pod sztandarem oświecenia, —  cały czas myśląc, że maszerują pod sztandarem Stolicy Apostolskiej.

Czy to możliwe?

Ci,  którzy uważają ten plan za zbyt ambitny, a cel wroga za zbyt beznadziejny do realizacji, — powinni zauważyć, — że dwaj papieże – Pius IX i Leon XIII zażądali publikacji „Stałej Instrukcji”,

— bez wątpienia po to, by zapobiec wydarzeniu się takiej tragedii.

Ci wielcy papieże wiedzieli, że takie nieszczęście nie było niemożliwe.

Ale gdyby zrealizował się tak ciemny scenariusz, — będą trzy bezbłędne sposoby jego rozpoznania:

1) Powstanie tak wielkie zamieszanie, że cały świat zrozumie, iż KK przeszedł przez wielką rewolucję w kwestii nowoczesnych pomysłów.

— Wszyscy zrozumieją, że Kościół się  „zaktualizował”.

2) Wprowadzi się nową teologię, —  sprzeczną z wcześniejszymi naukami.

3) Sami masoni będą piać triumfalnie, uważając, — że KK w końcu „dojrzał światło” w kwestiach pluralizmu, świeckiego państwa, równości religii i wszystkich innych osiągniętych kompromisów.

Prawdziwość dokumentów Alta Vendita

Tajne dokumenty Alta Vendita, najwyższej loży Karbonariuszy, które wpadły w ręce papieża Grzegorza XVI, obejmują okres od roku 1820 do 1846.

— Na prośbę bł. Piusa IX opublikował je Cretinau-Joly w książce „Kościół Rzymski a rewolucja” [The Roman Church and Revolution] [4].

Krótką aprobatą z 25 lutego 1861 roku, zaadresowaną do autora, papież Pius IX potwierdził autentyczność tych dokumentów, —  ale nie pozwolił nikomu na ujawnienie prawdziwych członków Alta Vendita zamieszanych w tą korespondencję.

Pełny   tekst   „Stałej   instrukcji”  jest również w książce ks. George’a E Dillona „Wielka masoneria wschodu zdemaskowana” [Grand Orient Freemasonry Unmasked].

Kiedy Leonowi XIII wręczono egzemplarz tej książki, zrobiła na nim tak wielkie wrażenie, —  że nakazał opracowanie i opublikowanie włoskiej wersji na własny koszt [5].

W encyklice Humanum Genus,  — Leon XIII wezwał przywódców katolickich do

— „zdarcia maski z masonerii i wyjaśnienia wszystkim jaka ona naprawdę jest” [6].

Publikacja tych dokumentów jest metodą „zdarcia tej maski”.

A skoro papieże poprosili o opublikowanie tych listów, — to dlatego, że chcieli,

 —  by wszyscy katolicy poznali plany tajnych organizacji niszczących Kościół od środka,  — żeby byli czujni i mogli udaremnić wydarzenie się tej katastrofy.

„Stała Instrukcja Alta Vendita”

Poniżej publikujemy ją nie w całości,  — ale ten fragment, który najbardziej wiąże się z naszą dyskusją:

„Papież, kimkolwiek by nie był, nigdy nie zostanie członkiem tajnych stowarzyszeń; —  bo to właśnie ich zadaniem jest zrobienie pierwszego kroku w kierunku Kościoła, aby zawładnąć nim i papieżem.

Zadanie, którego się podejmujemy, to praca nie na dzień, miesiąc czy rok; może trwać kilka lat, może nawet całe stulecie; — ale w naszych szeregach żołnierz ginie a bitwa toczy się dalej.

Naszym zamiarem nie jest pozyskanie papieży dla naszej sprawy, uczynienie z nich wyznawców naszych zasad, propagatorów naszych idei.

— To byłoby absurdalne marzenie; —  i gdyby nawet tak się stało w jakimś stopniu, gdyby np. kardynałowie lub prałaci, z własnej woli lub niespodziewanie, poznali część naszych sekretów, — nie może to być zachętą do pragnienia wyniesienia ich na Stolicę Piotrową. — To by nas zrujnowało.

Sama ambicja doprowadziłaby ich do apostazji;  — żądza władzy zmusiłaby ich do poświęcenia nas.

— Tym o co musimy zabiegać, czego powinniśmy szukać i oczekiwać, tak jak żydzi oczekują na Mesjasza, — to papież odpowiadający naszym potrzebom. . .

Wtedy będziemy mogli o wiele pewniej maszerować do ataku na Kościół, niż jedynie z broszurami naszych francuskich braci, czy nawet z angielskim złotem.

Chcecie wiedzieć dlaczego?  — Chodzi o to, że po to by roztrzaskać skałę, na której Bóg zbudował swój Kościół, — nie potrzebujemy ani octu Hanibala, ani prochu, ani nawet broni.

Żeby tylko któryś z następców Piotra zamoczył w spisku choćby mały palec;  — i ten mały palec będzie dla naszej krucjaty tak dobry, jak wszyscy Urbanowie II i wszyscy święci Bernardowie chrześcijaństwa.

— Nie mamy żadnych wątpliwości, że dojdziemy do tego wzniosłego końca naszych wysiłków.

Ale kiedy?  I jak?  — To co nieznane nadal jest nieujawnione.

— Tym niemniej, skoro nic nie powinno nas odwieść od nakreślonego planu, a wręcz przeciwnie, wszystko powinno do niego dążyć, tak jak gdyby już jutro sukces miał ukoronować dopiero co naszkicowane dzieło,

— to pragniemy, poprzez tę instrukcję, która pozostanie tajna dla większości nowicjuszy, — udzielić osobom kierującym naszą najwyższą Vente pewnych rad, które powinni wpajać wszystkim braciom, w formie nauki albo memorandum. . .

A zatem, — aby zapewnić sobie papieża o odpowiednich cechach, należy go najpierw ukształtować. . . — bo ten papież będzie zasługiwał na panowanie przez pokolenie, panowanie o jakim marzymy.

Zostawmy na boku starców i ludzi dojrzałych;  — idźmy do młodych, a jeśli możliwe, nawet do dzieci. . . 

— Wypracujecie sobie, niskim kosztem, reputację dobrych katolików i prawdziwych patriotów.

Ta reputacja sprawi, że nasze doktryny dotrą zarówno do młodego duchowieństwa, jak i głęboko do klasztorów.

Po kilku latach, siłą rzeczy, ci młodzi księża przejmą wszystkie funkcje; będą rządzić, utworzą papieską radę, zostaną wezwani do wyboru papieża który będzie rządził.

A ten papież,  — jak większość mu współczesnych, —  będzie musiał być mniej lub bardziej przesiąknięty zasadami włoskimi i humanitarnymi, które właśnie zamierzamy puścić w obieg.

— I to jest to maleńkie ziarenko gorczycy powierzone ziemi; —  ale słońce sprawiedliwości rozwinie z niego najwyższą władzę, aż pewnego dnia zobaczycie, jak wielkie żniwo przyniesie to małe ziarenko.

Na drodze jaką przygotowujemy naszym braciom, piętrzą się wielkie przeszkody do pokonania, więcej niż jednego rodzaju trudności do opanowania.

— Ale oni je pokonają dzięki swojemu doświadczeniu i wnikliwości; bo nasz cel jest tak wspaniały, że trzeba podnieść wszystkie żagle na wiatr, aby go zrealizować.

Macie zrewolucjonizować Włochy, poszukać papieża, którego portret właśnie naszkicowaliśmy.

— Macie ustanowić panowanie wybranych na tronie nierządnicy Babilonu, — niech księża maszerują pod waszym sztandarem, cały czas wierząc, że maszerują pod sztandarem Stolicy Apostolskiej.

Chcecie by zniknęły ostatnie ślady tyranów i ciemiężycieli;  — zastawcie swoje pułapki, jak Simon Barjone;  — wyłóżcie je raczej w zakrystiach, seminariach i zakonach, a nie na dnie morza:

— a jeżeli nie będziecie się spieszyć, — obiecujemy wam połów bardziej cudowny, niż jego.

Rybak łowiący ryby stanie się rybakiem ludzi; — wokół Tronu Apostolskiego zgromadzicie swych przyjaciół.

— Będziecie głosić rewolucję tiary i kapy, maszerującą z krzyżem i sztandarem, rewolucję, którą trzeba będzie tylko lekko wzniecić, by wywołała pożar we wszystkich czterech krańcach świata” [7].

***

Teraz pozostaje nam zbadać jak udany był ten plan.

Oświecenie, przyjacielu, przyjdzie z wiatrem

W XIX wieku społeczeństwo coraz bardziej przesiąkało liberalnymi zasadami rewolucji francuskiej, z wielką szkodą dla wiary katolickiej i katolickiego państwa.

— Rzekome „łagodniejsze i delikatniejsze” pojęcia o pluralizmie, obojętności religijnej, demokracji,  według której wszelka władza pochodzi od narodu, — fałszywe pojęcia wolności, zgromadzenia międzywyznaniowe, oddzielenie Kościoła od państwa i inne nowinki,

— zdobywały umysły po-oświeceniowej Europy, infekując tak samo mężów stanu jak i duchownych.

Papieże w XIX wieku i na początku XX-go wypowiedzieli tym niebezpiecznym trendom wojnę w pełnej zbroi.

Dzięki wyraźnej przytomności umysłu wpojonej bezkompromisowym przeświadczeniem wiary, — ci papieże nie dali się nabrać.

Oni wiedzieli, że te diabelskie zasady, niezależnie od tego jak szlachetne mogą wyglądać, — nie przyniosą dobrych owoców,

— i były to złe zasady w najgorszym wydaniu, bo pochodziły nie tylko z herezji, ale i z apostazji.

Jak dowodzący generałowie, którzy wiedzą, że mają obowiązek utrzymania za wszelką cenę swoich pozycji, — ci papieże skierowali swoje potężne armaty na błędy nowoczesnego świata, i nieustannie strzelali.

—  Ich kulami były encykliki, i nigdy nie pudłowali.

Najcięższe uderzenie przyszło w roku 1864 w formie monumentalnej encykliki  bł. papieża Piusa IX —  „Wykaz błędów” [Syllabus of Errors],

— a kiedy rozproszył się dym, nikt uczestniczący w bitwie nie miał wątpliwości,  kto stał po której stronie.

Jasno określono linię demarkacyjną.

W tym wielkim „Syllabusie”, Pius IX potępił zasadę błędów nowoczesnego świata, — nie dlatego że były nowoczesne,

— ale dlatego że te nowe idee pochodziły z panteistycznego naturalizmu, a zatem były sprzeczne z katolicką doktryną, a także niszczące dla społeczeństwa.

Nauki zawarte w „Syllabusie” były sprzeczne z liberalizmem, a zasady liberalizmu były sprzeczne z „Syllabusem”.

— To bezdyskusyjnie zrozumiała każda ze stron.

Do tej ostatecznej rozgrywki nawiązał o. Denis Fahey w książce „Św. Pius IX a panteistyczna deifikacja człowieka” [Pius IX vs. the Pantheistic Deification of Man] [8].

Wypowiadając się za stronę przeciwną,  — francuski mason Ferdynand Buissont oświadczył podobnie:

— „Szkoła nie może pozostać neutralna między Syllabusem i Deklaracją Praw Człowieka” [9].

Ale XIX wiek był świadkiem pojawienia się katolika nowego rodzaju, który utopijnie szukał kompromisu pomiędzy nimi obu.

Ci ludzie poszukiwali czegoś co uważali za „dobre” w zasadach z 1789 roku, i próbowali wprowadzać je do Kościoła.

Wielu duchownych, zainfekowanych duchem epoki, złapało się w tę sieć, „zastawioną w zakrystiach i seminariach”.

— Ci ludzie stali się znani jako liberalni katolicy.

Bł. papież Pius IX podchodził do nich z absolutnym horrorem.

—  Powiedział, że ci „liberalni katolicy”  — byli „najgorszymi wrogami Kościoła”.

W liście z 18 czerwca 1871 do francuskiej delegacji pod przewodnictwem biskupa Nevers, papież Pius IX napisał:

— „Tym czego się boję nie jest komuna paryska – nie – boję się liberalnego katolicyzmu. . .

Mówiłem o tym ponad 40 razy, i powtarzam teraz, z uwagi na miłość jaką mam dla was.

— Prawdziwą plagą dla Francji jest liberalny katolicyzm, który chce zjednoczyć dwie zasady tak sprzeczne ze sobą jak ogień i woda” [10].

Ale pomimo to zwiększała się liczba liberalnych katolików.

Papież Pius X a modernizm

Ten kryzys osiągnął szczyt na przełomie wieku, kiedy „przyniesiony z wiatrem” liberalizm z roku 1789 skłębił się w tornado modernizmu.

O. Vincent Miceli określił tę herezję jako „trójcę rodziców / przodków”. Napisał:

“1) Jej religijnym przodkiem jest protestancka reformacja
“2)  Jej filozoficznym rodzicem jest oświecenie
“3)  Jej politycznym źródłem jest rewolucja francuska” [11].

Papież św. Pius X, który zasiadł na Tronie Piotrowym w 1903 roku, modernizm uznał za najgroźniejszą plagę, którą należy powstrzymać.

—  Napisał, że najważniejszym obowiązkiem papieża jest zachowanie czystości i integralności katolickiej doktryny, —  i dalej powiedział, —  że gdyby nic nie zrobił,  —  to  poniósłby fiasko w kwestii  podstawowego obowiązku [12].

Św. Pius X wypowiedział wojnę modernizmowi, —  przeciwko niemu wydał encykliki (Pascendi) i Syllabus (Lamentabili), ustanowił „Przysięgę Antymodernistyczną” obowiązującą wszystkich księży i nauczycieli, wyczyścił seminaria i uniwersytety z modernistów, i ekskomunikował upartych i nieskruszonych.

Pius X skutecznie zatrzymał szerzenie się modernizmu w tym czasie.

Ale mówi się, że kiedy pogratulowano mu wytępienia tego poważnego błędu, —  Pius X natychmiast odpowiedział, że

—  pomimo jego wszelkich wysiłków, nie udało mu się zabić tej bestii, a tylko wpędził ją w podziemie.

Ostrzegł, że jeśli przywódcy Kościoła nie zachowają czujności, to powróci ona bardziej jadowita niż kiedykolwiek [13].

Kuria w pogotowiu

Mało znany dramat jaki rozegrał się za panowania papieża Piusa XI pokazuje, że  —  podziemny nurt modernizmu miał się dobrze w okresie tuż po Piusie X.

Raymond Dulac opowiada, —  że na tajnym konsystorzu 23 maja 1923 roku papież Pius XI zapytał 30 kardynałów kurii o termin zwołania soboru ekumenicznego. 

Obecni byli wybitni prałaci tacy jak Merry del Val, De Lai, Gasparri, Boggiani i Billot. —  Kardynałowie wypowiedzieli się przeciwko.

Kard. Billot ostrzegł:

— „Nie da się ukryć istnienia głębokich różnic wśród członków samego episkopatu. . . [Oni] ryzykują dyskusjami, które będą się przedłużać w nieskończoność”.

Boggiani przypomniał modernistyczne teorie, które nie są obce części kleru i biskupom.

— „Ten sposób myślenia może skłaniać pewnych Ojców do przedstawiania pojęć i wprowadzania metod niezgodnych z tradycjami katolickimi”.

Billot był jeszcze bardziej precyzyjny. Wyraża obawę o „wmanewrowanie” soboru przez

— „najgorszych wrogów Kościoła, modernistów, którzy już się przygotowują,  — o czym mówią pewne oznaki,  — do wywołania rewolucji w Kościele, nowego roku 1789” [14].

Zniechęcając do pomysłu zwołania soboru z tych powodów, ci kardynałowie wykazali się wtedy bardziej skłonni do tego by rozpoznać „znaki czasu”, —  niż wszyscy posoborowi teolodzy razem.

Ale ich ostrożność miała dużo głębsze źródło. —  Mogli także czuć się zastraszeni pracami notorycznego iluminata, ekskomunikowanego kanonika Roca (1830-1893), —  który głosił rewolucję i „reformę” Kościoła, i który prognozował subwersję Kościoła wynikłą z soboru.

Rewolucyjny bełkot Roca

W książce „Atanazy i Kościół naszych czasów”, —  bp Graber cytuje proroctwo Roca o

—   „nowo-oświeconym Kościele”,  —  który będzie pod wpływem socjalizmu Jezusa” [15].

W połowie XIX wieku Roca zaprorokował

—  „Nowy Kościół, który może nie być w stanie zachować niczego ze scholastycznej doktryny i oryginalnej formy wcześniejszego Kościoła, to jednak otrzyma błogosławieństwo i kanoniczne uzasadnienie z Rzymu”.

Przewidział również reformę liturgiczną. —  W odniesieniu do przyszłej liturgii, uważał, że

—  „Boski kult w formie zalecanej przez liturgię, ceremoniał, rytuał i przepisy KK wkrótce przejdą transformację —  na soborze ekumenicznym, —  który przywróci w nim odwieczną prostotę złotego wieku Apostołów, zgodną z nakazami sumienia i nowoczesną cywilizacją”.

Przewidział,  —  że w wyniku tego soboru nastąpi

  „pełna zgoda między ideałami nowoczesnej cywilizacji i ideałem Chrystusa i Jego Ewangelii.  —  Będzie to poświęcenie NWO i uroczysty chrzest nowoczesnej cywilizacji”.

Roca powiedział także o przyszłości papiestwa. Napisał:

—  „Już organizuje się ofiarę, która ma reprezentować uroczysty akt ekspiacji. . . 

—  Papiestwo upadnie;  —  zginie od uświęconego noża, jaki ukują ojcowie ostatniego soboru.

Papieski cezar jest żywicielem [ofiarą] ukoronowaną na poświęcenie„.

Roca entuzjastycznie przewidział

  „nową religię, nowe dogmaty, nowy rytuał, nowe kapłaństwo”.

Nowych księży nazwał

—  „progresywistami” —  i powiedział —  o „zniesieniu” sutanny i „małżeństwie księży” [16].

Mrożące  słowa  Roca i Alta Vendita znajdują potwierdzenie u Różokrzyżowca, dr Rudolpha Steinera, który w roku 1910 oświadczył:

—  „Potrzebny jest nam sobór i papież który to ogłosi” [17].

Bp Graber w komentarzu o tych przewidywaniach mówi:

—   „Kilka lat temu byłoby to jeszcze nie do pomyślenia, ale teraz. . .” [18]

Wielki sobór który się nie odbył

Około roku 1948, papież Pius XII, na prośbę mocno ortodoksyjnego kard. Ruffiniego, rozważał zwołanie soboru ogólnego, a nawet spędził kilka lat na koniecznych przygotowaniach.

Istnieją dowody na to, —  że postępowe elementy w Rzymie w końcu wyperswadowały to Piusowi XII, —  gdyż ten sobór pokazywał wyraźne oznaki synchronizacji z „Human Generis”.

Tak jak ta wielka encyklika z roku 1950, —  nowy sobór będzie zwalczał

—  „fałszywe opinie zagrażające osłabieniu fundamentów katolickiej doktryny” [19].

Tragicznie, —  papież Pius XII nabrał przekonania, —   że był zbyt stary, by podołać tak istotnemu zadaniu, i zrezygnował mówiąc, że

—   „to zostawiam mojemu następcy” [20].

„Roncalli dokona kanonizacji ekumenizmu”

W czasie pontyfikatu Piusa XII, Święte Oficjum pod kierownictwem kard. Ottavianiego zachowało bezpieczny katolicki pejzaż twardo zatrzymując dzikie konie modernizmu w zagrodzie.

—  Wielu z dzisiejszych modernistycznych teologów lekceważąco wspomina jak wtedy im i ich przyjaciołom nałożono „kagańce”.

Ale nawet Ottaviani nie mógł zapobiec temu, —   co miało miejsce w roku 1958.

Nowy   typ papieża, —   „którego postępowcy uważali za sprzymierzeńca” [21] —  wstąpi na papieski tron  —  i zmusi wahającego się Ottavianiego do usunięcia skobla, otwarcia zagrody i przygotowania się do masowego pędu tabunu.

Jednak takiej sytuacji nie przewidziano.

Kiedy podano wiadomość o zgonie Piusa XII, —  stary ks. Lambert Beauduin, przyjaciel Roncallego (przyszły Jan XXIII) zwierzył się o. Bouerowi:

—  „Jeśli wybiorą Roncallego, wszystko się uratuje; —  będzie mógł zwołać sobór i konsekrować ekumenizm” [22].

I stało się tak jak przepowiedział ks. Lambert. —  Wybrano Roncallego, ten zwołał sobór i konsekrował ekumenizm.

Toczyła się „rewolucja tiary i kapy’.

Rewolucja papieża Jana

Powszechnie  znany i wspaniale udokumentowany jest [23] fakt, —  że klika liberalnych teologów (periti) i biskupów porwała II SW z programem przerobienia Kościoła na ich własny obraz, poprzez wprowadzenie „nowej teologii”.

—  W tym punkcie zgadzają się zarówno krytycy jak i obrońcy II Soboru.

W książce „Powrót do II SW” [Vatican II Revisited], —  bp Aloysius J Wycisło —  (rapsodyczny obrońca soborowej rewolucji) —  deklaruje z trzpiotowatym entuzjazmem, że

—  „teolodzy   i   badacze biblijni, którzy od lat byli ‚pod chmurą’, pojawili się jako periti —   (doradcy teologiczni biskupów na soborze),

—   a ich książki o II SW i komentarze stały się popularną lekturą” [24].

Napisał, —  że encyklika

—  „papieża Piusa XII” Humani Generis miała. . . dewastujący skutek na prace licznych przedsoborowych teologów” [22]

i wyjaśnia, że

—   „Podczas początkowych przygotowań do soboru, —  ci teolodzy (głównie francuscy, a także niemieccy), których działalność ograniczył Pius XII,  —  byli nadal ‚pod chmurą’.

Papież Jan spokojnie anulował zakaz nałożony na niektórych z najbardziej wpływowych. —  Ale wielu z nich nadal podejrzewali członkowie Świętego Oficjum” [26].

Wycislo wyśpiewuje pochwały dla triumfujących postępowców, takich jak Hans Kung, Karl Rahner, John Courtney Murray, Yves Congar, Henri Delubac, Edward Schillebeeckx i Gregory Baum,  —  uważanych za podejrzanych przed soborem (nie bez powodu),

—  że teraz są wiodącym światłem posoborowej teologii [27].

W rezultacie ci,  których Pius XII uważał za nieodpowiednich do podążania drogą katolicyzmu, —   teraz kontrolowali miasto.

I jakby ukoronowaniem ich osiągnięć było ciche wycofanie „Przysięgi Antymodernistycznej” tuż po zakończeniu soboru. Św. Pius X prawidłowo to przepowiedział. Brak czujności w kręgach władzy pozwolił na powrót modernizmu z zemsty.

„Marsz pod nowym sztandarem”

Na II SW toczyły się niezliczone bitwy między międzynarodową grupą ojców obrońców tradycji i grupą reńskich postępowców.

—  Rezultat był tragiczny, w końcu zwyciężył element liberalny i modernistyczny.

Dla każdego,  kto miał oczy do widzenia było oczywiste,  —  że II SW ogłosił wiele pomysłów wcześniej uznanych za anatemę wobec nauk Kościoła,

—  ale one były zgodne  —  z nowoczesnym sposobem myślenia.

To nie nastąpiło przez przypadek, ale zgodnie z planem.

Postępowcy na II SW unikali potępienia błędów modernistów. —  Także umyślnie wprowadzili dwuznaczności do soborowych tekstów, którymi zamierzali się posługiwać po soborze.

Liberalny peritus soboru, —  o. Edward Schillebeeckx, —  przyznał, że

—  „na soborze używaliśmy dwuznacznych wyrażeń i wiedzieliśmy,  jak będziemy je interpretować później” [28].

Używając umyślnych dwuznaczności, —  dokumenty soborowe promowały

—  ekumenizm potępiony przez papieża Piusa XI, swobodę religijną potępioną przez papieży XIX wieku (szczególnie bł. Piusa IX),

—   nową liturgię bardziej podobną do protestanckiej,

—  i ekumenizm, który Bugnini nazwał „głównym podbojem KK”,

—  kolegialność,  która uderza w serce prymatu papieża,

—  i „nową postawę wobec świata” – zwłaszcza w jednym z najbardziej radykalnych soborowych dokumentów, Gaudium et Spes. —  (Nawet kard. Ratzinger przyznał, że Gaudium et Spes jest przesiąknięty duchem Teilharda de Chardina) [29].

Tak jak oczekiwała „Stała Instrukcja Alta Vendita„,  —  wymysł liberalnej kultury w końcu znalazł sprzymierzeńców wśród głównych graczy w katolickiej hierarchii, i poszerzył się na cały Kościół.

—  Rezultatem tego był bezprecedensowy kryzys wiary, który się pogarsza, —  choć jednocześnie niezliczeni hierarchowie wysokiego szczebla, oczywiście upojeni „duchem II SW” —   nadal chwalą te reformy soboru, które sprowadziły to nieszczęście.

Okrzyki radości masońskich wybielaczy

Ale obrót wydarzeń dokonanych przez sobór świętowali nie tylko liderzy Kościoła, —   lecz także masoni.

—  Cieszą się z tego, że katolicy w końcu „dojrzeli światło”, i że Kościół usankcjonował wiele z masońskich zasad.

Yves Marsaudon ze szkockiego rytu masonerii, w książce „Ekumenizm postrzegany oczyma tradycyjnego masona” [Ecumenism Viewed by a Traditional Freemason] —   pochwalił ekumenizm soborowy. —  Powiedział:

—  „Katolikom. . . nie wolno zapominać o tym, że wszystkie drogi prowadzą do Boga.

I będą musieli zaakceptować to, —  że ta odważna idea wolnomyślicielska, którą naprawdę nazywamy rewolucją, —  wylewa się z naszych lóż masońskich, rozciągnęła się wspaniale nad kopułą św. Piotra” [30].

Yves Marsaudon powiedział dalej:

—  „Można dostrzec, że ekumenizm jest prawowitym synem masonerii” [31].

Posoborowy duch zwątpienia i rewolucji oczywiście rozgrzał serce francuskiego masona Jacquesa Mitteranda, kóry napisał z aprobatą:

—  „Coś się zmieniło w Kościele, —  a odpowiedzi papieża na najpilniejsze sprawy, —  takie jak celibat księży i kontrola urodzeń, —  są przedmiotem gorących dyskusji w samym Kościele; —  słowo papieża kwestionują biskupi, księża i wierni.

—  Według masona, człowiek który kwestionuje dogmat, już jest masonem bez fartuszka” [32].

Marcel Prelot, senator z francuskiego regionu Doubs jest chyba najdokładniejszy w określeniu tego co się wydarzyło. —   Pisze:

—  „Przez 150 lat walczyliśmy o to, żeby nasze opinie zwyciężyły w Kościele i nam się nie udało.

W końcu nadszedł II SW i odnieśliśmy triumf. —  Od tej pory propozycje i zasady liberalnego katolicyzmu zostały stanowczo i oficjalnie przyjęte przez Święty Kościół” [23].

Zerwanie z przeszłością

„Konserwatyści” którzy zaprzeczają temu, —  że II SW stanowił zerwanie z tradycją, i że to jest sprzeczne z wcześniejszym Magisterium, —  nie chcieli słuchać  ludzi   czynu  soboru,  —  którzy bezwstydnie to uznają.

Yves Congar, —   jeden z architektów reformy, zauważył ze spokojną satysfakcją, że

—  „Kościół spokojnie przeszedł swoją rewolucję październikową” [34].

Przyznał również, —  jakby to było powodem dumy,  —  że soborowa „Deklaracja o swobodzie religijnej” —   jest sprzeczna z „Syllabusem” papieża Piusa IX. Powiedział:

—  „Nie da się zaprzeczyć, że potwierdzenie przez II Sobór swobody religijnej faktycznie mówi coś innego niż „Sylllabus” z 1864, —  a nawet wręcz przeciwnego do propozycji 16, 17 i 19 tego dokumentu” [35].

I w końcu kilka lat temu, kard. Ratzinger, —  widocznie niewzruszony tym przyznaniem, —   napisał, —   że soborowy tekst „Gaudum et spes” postrzega jako „anty-Syllabus„.  —   Powiedział:

—  „Jeśli wymagane jest przedstawienie diagnozy tekstu (Gaudium et Spes) jako całości,  —  można powiedzieć, że (w związku z tekstem o swobodzie religijnej i światowych religii), —   jest to rewizja „Syllabusa” Piusa IX,  —  rodzaj anty-syllabusa. . .

Powiedzmy, —   że ten tekst służy jako anty-syllabus, i jako taki, —  według Kościoła —  stanowi próbę oficjalnego pogodzenia się z nową erą rozpoczętą w roku 1789” [36].

Inaczej mówiąc, —   z rewolucją francuską i oświeceniem.

Ten komentarz kard. Ratzingera jest niepokojący, —  szczególnie dlatego, że pochodzi od człowieka, który  będąc szefem Kongregacji Doktryny Wiary, rzekomo stoi na straży czystości katolickiej doktryny.

Ale możemy także przywołać podobną opinię postępowego kard. Suensensa, —  jednego z najbardziej liberalnych prałatów w tym stuleciu,

—  sam będąc ojcem soboru, —  płomiennie wypowiadał się o starych reżimach, które upadły.

Słowa których użył chwaląc sobór są najbardziej mówiące, najbardziej przerażające i najbardziej obciążające.

Suenses oświadczył:

—   „II SW, —   to rewolucja francuska Kościoła” [37].

Status dokumentów soborowych

Oczywiście katolicy mają prawo, a nawet obowiązek, odrzucenia tych nauk pochodzących z soboru, króre są w konflikcie z wiecznym Magisterium.

Od lat katolicy tkwili w błędnym przekonaniu, —  że muszą akceptować sobór duszpasterski, II SW, —   z takim samym aktem wiary, —  jaki należy się soborom dogmatycznym.

Ale tu nie o to chodzi.

Ojcowie soboru wielokrotnie mówili o II SW jako o duszpasterskim,

—  to znaczy, —   że jest to sobór,  który zajmuje się nie definiowaniem wiary,  ale jej wdrożeniem.

Fakt, —  że II SW jest gorszy od dogmatycznego, —   potwierdza świadectwo ojca soboru, bpa Thomasa Morrisa. —  Teraz na jego prośbę, —  to świadectwo ujawniono po jego śmierci:

—  „Poczułem ulgę kiedy powiedziano nam, —  że ten sobór nie miał na celu definiowania czy wydawania ostatecznych opinii o doktrynie,

—  ponieważ oświadczenie o doktrynie musi być ostrożnie sformułowane, —  i dokumenty soborowe uważałbym za niepewne i mogące podlegać reformie” [38].

Jest też ważne świadectwo sekretarza soboru, —  abpa (później kardynała) Pericle Feliciego.

—  Na zakończenie II SW biskupi poprosili abpa Feliciego o coś,  co teolodzy nazywają „teologiczną notą” soboru, —  czyli o doktrynalny „ciężar” nauk II SW.

Felici odpowiedział:

—  „Musimy rozróżnić zgodnie ze schemas i rozdziałami, tymi które już były przedmiotem definicji dogmatycznych w przeszłości;

—  zaś jeśli chodzi o deklaracje,  [zwolnienie tempa] —  które mają charakter nowości,  —  musimy mieć zastrzeżenia” [39].

Sam papież Paweł VI również podobnie skomentował, że

—  „biorąc pod uwagę pastoralny charakter soboru, uniknął ogłoszenia w niezwykły sposób dogmatów obdarzonych notą nieomylności” [40].

A zatem, —  w przeciwieństwie do soboru dogmatycznego, —  II SW nie wymaga aktów wiary bez zastrzeżeń.

Rozwlekłe i dwuznaczne oświadczenia II SW  nie są na równi z wypowiedziami dogmatycznymi.

Nowości II SW nie są bezwarunkowo wiążące dla wiernych.

Katolicy mogą „mieć zastrzeżenia”, —  a nawet sprzeciwiać się każdej nauce soboru,  —  która byłaby sprzeczna z odwiecznym Magisterium.

„Rewolucja tiary i kapy”

Rewolucja posoborowa ma wszystkie znamiona realizacji planów „Stałej Instrukcji Alta Vendita”,  —  jak również przepowiedni kanonika Roca:

1.Cały świat dostrzegł głęboką zmianę w KK na skalę międzynarodową zgodną z nowoczesnym światem.

2. Zarówno obrońcy jak i krytycy II SW pokazują, —  że pewne nauki soboru stanowią zerwanie z przeszłością.

  3.Sami masoni radują się z soboru, że ich pomysły „rozciągnęły się wspaniale nad kopułą św. Piotra”.

Dlatego cierpienia,  jakie teraz dotknęły KK, —   naprawdę nie są tajemnicą.

Lekkomyślnie ignorując przeszłych papieży, —  nasi obecni liderzy kościoła zbudowali zepsutą strukturę, która się rozpada.

Choć papież Paweł VI ubolewał nad tym, że „Kościół jest w stanie samozniszczenia”,  —  to on, tak jak obecny papież, —  nalegał by katastrofalne aggiornamento odpowiedzialne za to samozniszczenie szło pełną parą.

Chciałbym poruszyć jeden punkt końcowy.

Nie twierdzę,  że każdy duchowny promujący nowe praktyki, takie jak ekumenizm,  —  umyślnie działa jako wróg Kościoła.

Znany ksiądz z XIX wieku, —  o. Frederick Faber, —  okazał się być prawdziwym prorokiem, —   kiedy w niezwykłej homilii wygłoszonej w Zielone Świątki w londyńskim Oratorium powiedział:

—  „Musimy pamiętać, że gdyby wszyscy wyraźnie dobrzy ludzie byli po jednej stronie, a wszyscy wyraźnie źli po drugiej, nie byłoby niebezpieczeństwa dla nikogo, a już najmniej dla wybranych, oszukiwanych przez kłamliwe cuda.

To dobrzy ludzie, wcześniej dobrzy, —  musimy mieć nadzieję że nadal dobrzy, —  którzy mają wykonywać dzieło antychrysta i tak smutno ukrzyżować Pana na nowo. . .

Pamiętajmy tę cechę ostatnich dni, —  że ten fałsz pojawia się wśród dobrych ludzi, będących po niewłaściwej stronie” [41].

Dlatego uważam,  —  że wielu (nie wszyscy) duchownych, którzy ulegają duchowi epoki i promują nowy program soboru, —  są dobrymi ludźmi po złej stronie. 

Obowiązek sprzeciwu

Jak powiedziałem na początku, —  uważam, —  że „Stała Instrukcja Alta Vendita” i jej skutki,

 —   pomagają wyjaśnić to, o czym mówiła s. Łucja, kiedy ostrzegała o diabolicznej dezorientacji hierarchów wyższego szczebla, —  określenie użyte przez nią wiele razy.

W obliczu takiej diabolocznej dezorientacji, —  jedyną odpowiedzią dla wszystkich zaniepokojonych katolików jest:

1) dużo się modlić, zwłaszcza na Różańcu

2) uczyć się i żyć tradycyjną doktryną i moralnością KK, zawartymi w pracach przedsoborowych

3) trwać przy łacińskiej Mszy Trydenckiej, w której wiara katolicka i nabożeństwo są wolne od skażenia dzisiejszym novus ordo ekumenizmu

4) sprzeciwiać się całą duszą trendom II SW siejącym takie spustoszenie w Mistycznym Ciele Chrystusa

5) z miłością mówić innym o tradycjach wiary i ostrzegać ich przed błędami czasów

6) modlić się o to by zaraźliwy powrót do normalności objął wystarczającą liczbę hierarchów

7) nigdy nie zgadzać się na kompromis

8) i na koniec, —  powodem tego że tu jesteśmy: by praktykować i głosić najlepiej jak potrafimy, —   są prośby Matki Bożej Fatimskiej.

—————————————————————————

Źródło: http://freemasonrywatch.org/alta_vendita.html

John Vennari – red. naczelny Catholic Family News

Tłumaczenie Ola Gordon

Źródło: http://chomikuj.pl/OlaGordon,2

Za; http://wolna-polska.pl/wiadomosci/alta-vendita-masoneria-przewrot-kosciele-katolickim-2014-04

Posted in Masoni, świat, my a Św Tradycja, Uncategorized, Żydzi przeciwko Polsce, Wróg Polski | Leave a comment

Masoneria w KK – Komunikat z 378 Zebrania Plenarnego KEP – „wszelkie formy antysemityzmu są sprzeczne z zasadami chrześcijańskiej miłości bliźniego”

Komunikat z 378 Zebrania Plenarnego KEP – „wszelkie formy antysemityzmu są sprzeczne z zasadami chrześcijańskiej miłości bliźniego”

Michael Schudrich i Stanisław Gądecki. FOT. Wikicommons

 Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich oraz Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Lesław Piszewski wystosowali list otwarty do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ks. abp Stanisława Gądeckiego.   — Dotyczy on antysemityzmu i jego zwalczania.

„W związku z powracającą kwestią relacji polsko-żydowskich biskupi odwołali się do słów św. Jana Pawła II, skierowanych w Warszawie do wspólnoty żydowskiej:

— Narody cywilizacji chrześcijańskiej podjęły żmudną pracę wykorzeniania ze swojej mentalności wszelkich niesprawiedliwych uprzedzeń wobec Żydów oraz innych przejawów antysemityzmu (9.06.1991).

— Wskazali również na heroiczne postawy Polaków, którzy ryzykując życiem, pomagali prześladowanym Żydom podczas II wojny światowej.

W tym duchu biskupi widzą konieczność kontynuowania dialogu polsko-żydowskiego opartego na prawdzie, zaufaniu i wzajemnym szacunku.

Przypominają, że wszelkie formy antysemityzmu są sprzeczne z zasadami chrześcijańskiej miłości bliźniego.

Podkreślają jednocześnie, że istnieje potrzeba modlitwy w intencji przyszłości relacji polsko-żydowskich, aby nie zostało zatracone wszelkie dobro wypracowane wspólnym wysiłkiem ludzi dobrej woli, Polaków i Żydów”

– głosi punkt 6. Komunikatu z 378. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.

W odpowiedzi na to stanowisko list do arcybiskupa metropolity poznańskiego napisali Michael Schudrich i Lesław Piszewski.

—  „Głęboko doceniamy komunikat z ostatniego spotkania Episkopatu, który mówi o konieczności kontynuowania dialogu i potępienia wszelkich form antysemityzmu.

Jesteśmy przekonani, że biskupi rozumieją również, jak wielce istotne jest zwalczanie wszelkiego antysemityzmu, nawet wówczas, gdy zdarza się to wśród duchowieństwa, kiedy jest to sprawą niezwykle trudną.

Podobnie my, rabini będziemy nadal wypowiadać się przeciwko antypolskim zarzutom wśród Żydów.

Z niecierpliwością czekamy na dalsze pogłębianie naszej przyjaźni oraz krzewienie braterstwa i szacunku dla wszystkich dzieci Bożych w całej Polsce”

– czytamy w liście otwartym Naczelnego Rabina Polski i Przewodniczący Zarządu ZGWŻ w RP.

___________________

Źródło: KAI

MWł

za; https://www.pch24.pl/wspolna-walka-z-antysemityzmem–list-rabinow-do-przewodniczacego-kep-arcybiskupa-gadeckiego,59000,i.html


Posted in Masoni, świat, my a Św Tradycja, Uncategorized, Żydzi przeciwko Polsce, Wróg Polski | Leave a comment

Jak z Prawa Kanonicznego zniknął zakaz członkostwa w masonerii

Jak z Prawa Kanonicznego zniknął zakaz członkostwa w masonerii

Kodeks 2335 z 1917:

— „Katolicy, wstępujący do sekty masońskiej względnie do jej podobnych stowarzyszeń, walczących z Kościołem i z legalnymi władzami cywilnymi, popadają tym samym w ekskomunikę, zarezerwowaną Stolicy Apostolskiej simpliciter”

W dniach 20 – 29 października 1981, w Watykanie odbyło się spotkanie Plenarnej  Kongregacji Papieskiej Komisji do Rewizji Kodeksu Kanonicznego [KPK] w celu omówienia i głosowania o odnowieniu kanonu 2335 z KPK 1917, który nakładał ekskomunikę na katolików należących do masonerii lub innych sekt spiskujących przeciwko Kościołowi i państwu. — Ostatecznie nie odnowiono tego kanonu w nowym Kodeksie PK 1983.

Warto zauważyć dwa stanowiska jakie występowały w Kongregacji:  — stanowisko mniejszości opowiadające się za odnowieniem kanonu 2335 (ekskomuniki katolików-masonów),  —  i stanowisko większości, która z sukcesem zaproponowała iż nie powinno się odnawiać tego kanonu, więc nie będzie ekskomuniki „katolickich masonów”.

eraz rozważę kilka punktów zapisu Kongregacji przełożonych z łaciny przez ks. Zbigniewa Sucheckiego, OFM Conv., i opublikowanych w przeglądzie „Religioni e Sette nel mondo (Religie i sekty na świecie)” GRIS (Socio-Religious Research Group) w Bolonii, w numerze 1 z 2008 poświęconemu sprawie „Kościół Katolicki i masoneria”.

Stanowisko większości

Główne argumenty stanowiska większości wydają mi się fałszywe i nierozważne pastoralnie.  Można je podsumować następująco:

– Kanonu 2335 nie powinno się odnowić, bo to byłoby wbrew zasadom rewizji KPK aprobowanej przez Synod Biskupów 1967 i papieża Pawła VI, która prosiła o zmniejszenie liczby przypadków wzywających o karę latae sententiae.

– Ponieważ są różne stopnie przynależności do masonerii, niemożliwe jest wiedzieć na którym stopniu rozpoczyna się działanie przeciwko Kościołowi , albo czy „grzesznik”, „sędzia samego siebie”, będzie wiedział na pewno iż jest winien działania przeciwko Kościołowi, i przez to zasługuje na karę [ekskomunika latae sententiae].

– Opinia pozostaje ważna zależnie od tego czy kanon 2335 stosuje się tylko wobec tych, którzy czynnie działali przeciwko Kościołowi, jak potwierdziła Notificatio Kongregacji Doktryny Wiary 18 lipca 1974.

Zwolennicy tego stanowiska, między innymi:

– Esteban Gomez, OP [dominikanin z Hiszpanii) (wykładowca na Angelicum w Rzymie) stwierdził, że „poważniejsze jest bycie komunistą, i dlatego skoro mamy kanon ekskomunikujący masonów, to powinniśmy mieć kanon ekskomunikujący komunistów”

– Rosalio José Castillo Lara, SDB [salezjanin z Wenezueli, bratanek Arcybiskupa Caracas] (sekretarz Papieskiej Komisji do Rewizji Kodeksu Kanonicznego), zgadzał się z Gomezem i zapewniał, że „masoneria nie jest taka sama we wszystkich krajach”.

– Kardinal Franz König [Arcybiskup Wiednia] potwierdził, że

— „stanowisko Konferencji Niemieckich Biskupów (zob. niżej) odnosi się tylko do masonerii w tym kraju, a nie we wszystkich…”

König odwołał się do tego samego reskryptu Kongregacji Doktryny Wiary z 1974.

– Bp José Vicente Andueza Henriquez [salezjanin z Wenezueli] Potwierdził, że

— „w krajach takich jak Wenezuela masoneria pokojowo współistnieje z Kościołem”, i że „są tam masoni ‚dobrej wiary’, którzy nie działają przeciwko Kościołowi, a z nim współpracują…”

Dalej mówił, że „ekskomunika masonów jest próżna, bo nie powstrzymuje ich od przyjmowania nowych metod, i odnowa tej kary w nowym KPK wywoła —  ‚niepotrzebne nowe animozje’”.   — Zdaniem wenezuelskiego prałata

—  „w Ameryce Łacińskiej prawdziwym zagrożeniem jest komunizm, a nie masoneria”.

– Bp Roman Arrieta Villalobos, przewodniczący Konferencji Biskupów Kostaryki, był przekonany, że

— „w wielu częściach świata masoneria już nie spiskuje przeciwko Kościołowi, ani potajemnie, ani otwarcie”.

Stanowisko mniejszości

Rozważmy teraz główne argumenty stanowiska mniejszości opowiadającej się za odnowieniem kary orzekanej w kanonie 2335:

– Konferencja Biskupów Niemieckich uważała, że Kościół ma prawo do wyraźnego pokazywania wiernym wszystkiego zagrażającego ich wierze, i

„członkostwo katolika w masonerii wstrząsa fundamentami wiary”.

Po około 6 latach dialogu z oficjalnym przywództwem niemieckiej masonerii (wyraźnie przychylnym w swojej postawie wobec Kościoła), niemieccy biskupi konkludowali, że istota masonerii była taka sama, więc prosili o odnowę kanonu 2335 w nowym KPK. Inne konferencje biskupów, odwrotnie do niemieckiej, może nie znały prawdziwych faktów, dokumentów i rytuałów o masonerii.

Zauważono, że działanie przeciwko Kościołowi jest jedną z głównych zasad masonerii. Ponadto, niemiecka masoneria „kategorycznie odmówiła” biskupom, którzy chcieli zbadać rytuały innych stopni poza trzema pierwszymi. Gdyby osąd masonerii w każdym kraju zostawiono poszczególnym konferencjom biskupów, „można by sobie wyobrazić ile i jak duże byłyby naciski na biskupów ze strony wpływowych osób władzy czy wpływu społecznego, jak i presja opinii publicznej tworzonej poprzez myślenie, że nie jest obca masonerii”.

Niemieccy biskupi zauważyli dalej, że „prawie dla wszystkich wiernych niemożliwe jest sformułowanie dokładnej oceny tej sprawy. Prawo Kościoła jest dokładnie takie: pokazywać wiernym gdzie ukrywają się zagrożenia dla ich wiary i chrześcijańskiego życia”.

– Giuseppe Siri [Włoch z Genui] zauważył: 1) Praktycznie nic się nie zmieniło w procedurach sekty masońskiej. 2) Jeśli ktoś sprzeciwia się temu, że władza Kościoła (Paweł VI) powiedziała, że karę powinno się zmniejszyć, odpowiadam: „Przyjmując rady, musimy robić te rzeczy, które pasują tym czasom”.  — [Zobacz Zdrajcy Kościoła]

– Joseph Ratzinger —  [Niemiec, prefekt Kongregacji Doktryny Wiary] — powiedział, że

— różne stanowiska konferencji biskupów nie oznaczają, że masoneria jest inna w różnych miejscach,   —  ale że inni biskupi nie byli tak dobrze poinformowani jak niemieccy biskupi, którzy odkryli, że istota masonerii wzmacnia relatywizm między prawdą i fałszem, między dobrem i złem, ten sam relatywizm który zasila współczesny kryzys moralny.

Dlatego masoneria stanowi „niezwykłe zagrożenie”, które jest „dużo subtelniejsze” niż komunizm.

Na pierwszych 3 stopniach niemieccy masoni byli otwarci na dialog, ale na 30 wyższych stopniach trzymali się „tajemnej dyscypliny, która stawała się coraz ostrzejsza”.

Ratzinger uważał, że „opinia” ks. Gomeza „zawierała pewną wyrozumiałość, która nie zgadza się z powagą sprawy i pracą [badanie] jaką wykonaliśmy”.

– Pietro Palazzini   — [Włoch, prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych]   — tak odpowiedział na  — „jednogłośny” sprzeciw konsultantom Papieskiej Komisji ds. Rewizji KPK:

— „odnowa kanonu 2335 nie narusza zasad uznanych przez papieża i Synod Biskupów 1967; zmniejszenie kar nie oznacza anulowania wszystkich kar;  — wśród niemieckich biskupów którzy prosili o odnowę kanonu 2335 byli tacy, którzy uczestniczyli w Synodzie 1967, a którzy wiedząc z doświadczenia rozumieli konieczność zachowania kary ekskomuniki dla masonów, bo   — ich „credo” jest „apostazja, co najmniej domyśl-na”, tzn. eliminuje prawdę i objawioną religię, a mile widzi katolików jako „pożytecznych idiotów”.

W praktyce duszpasterskiej istnieje potrzeba unikania dwuznaczności, i wyraźnego pokazywania pewnej drogi do zbawienia.

Masoneria jest bardziej niebezpieczna niż komunizm, bo komunizm jest wyraźnym wrogiem Kościoła, a masoneria bardziej subtelnym”.

* * * * *

W następstwie stanowiska kard. Königa, bp Henriqueza, etc., wydaje się,  iż można też dodać   — „Komentarz o KPK” opublikowany w 1985 przez  Papieski University Urbaniana (PUU),  następnie w 2001 przez Libreria Editrice Vaticana (LEV) z prezentacją kard. Mario Francesco Pompedda, prefekta Sądu Najwyższego Sygnatury Apostolskiej.

W obu wydaniach (PUU, s. 806-807; LEV, s. 814), pod redakcją Monsignora Pio Vito Pinto — [mianowanego w 2014 przez papieża Franciszka na szefa papieskiej komisji ds. reformy procesu anulowania małżeństw],  —  o kwestii „masonerii”, rozumie się, że niełatwo jest stosować kanon 1374 (nakładający karę na każdego wstępującego do organizacji działającej przeciwko Kościołowi),   — chyba że kompetentna powszechna i lokalna władza kościelna wyraźnie pokaże które organizacje podle-gają pod ten kanon…”

[Uwaga redaktora: jak pisaliśmy w przeszłości / reported, Msgr. Pinto sam od dekad figurował na jednej z najbardziej znanych list podejrzanych kościelnych masonów.]

Zadaję sobie pytanie:  —  dlaczego ten komentarz nie powołuje się na Deklarację Kongregacji Doktryny Wiary z 1983, która potwierdzała niezgodność bycia masonem (wszelkiego rodzaju) i katolikiem?

Krótko mówiąc, uważam, że kryzys w Kościele, wczoraj jak i dzisiaj, wynika między innymi z odmiennych postaw prałatów Kościoła wobec masonerii.

Ks. Paolo M. Siano

Tłumaczenie Giuseppe Pellegrino

Tłum. na j. polski Ola Gordon

Wersję tego artykułu oryginalnie zamieszczono na portalu  Amici del Timone di Ferrara. Przekład, redakcja i przedruk za pozwoleniem.

[Źródło:] https://onepeterfive.com/prohibition-freemasonry-disappeared-canon-law/ [“How the Prohibition Against Freemasonry Disappeared from Canon Law” (November 21, 2017)]

Za: Wolna Polska (Marzec 16, 2018)  / BIBUŁA portal niezależny , 16 marca 2018.

Posted in Masoni, świat, my a Św Tradycja, Uncategorized | Leave a comment

Nauka Księdza Piusa, Ruch Oporu, Nr.3/2018 – KAZANIE NA I NIEDZIELĘ MĘKI PAŃSKIEJ

 

KAZANIE NA I NIEDZIELĘ MĘKI PAŃSKIEJ

Umiłowani w Chrystusie Panu!

(ADMIN: umiłowani=miłościwi=pełni miłości bo Katolik jst nim tylko dlatego , że ma miłość, która jest:

https://zascianekporusza.wordpress.com/2018/01/30/miloscwlasciwa-dobra-wola/ )

Żal duszę ściska, serce boleść czuje,
Gdy słodki Jezus na śmierć się gotuje.
Klęczy w Ogrójcu 2015 JERYCHO
Z naszych świątyń zniknęły wszelkie oznaki radości, nawet wizerunek Ukrzyżowanego okryty jest pokutną fioletową zasłoną. Rozpoczynamy okres Męki Pańskiej, kiedy to Kościół kieruje nasze oczy na cierpiącego Pana. Oto nadchodzi Jego godzina (por. J 17, 1), godzina w której, jak opisuje to św. Paweł w dzisiejszej lekcji: Krew Chrystusa, który przez Ducha Świętego samego siebie bez skazy ofiarował Bogu, oczyści sumienie nasze od uczynków martwych abyśmy służyli Bogu żyjącemu! (Hbr 9, 14).
Kochani moi! Spójrzcie na szaleńczą miłość Boga. Qui propter nos homines etpropter nostram salutem – On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia posyła Swego umiłowanego Syna, posyła Drugą Osobę Trójcy Przenajświętszej. Pan Nasz Jezus Chrystus przyjmuje ludzkie ciało, aby dać nam nędznym stworzeniom możliwość uczestnictwa w życiu wszechmogącego Boga: On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej (Flp 2, 6-8).
Zwykliśmy mawiać, że szczytem niewdzięczności jest to, gdy oddaje drugiemu za chleb kamienie. Oto tydzień temu w IV Niedzielę Wielkiego Postu słyszeliśmy w Ewangelii, jak Pan dokonał cudownego rozmnożenia chleba i pięcioma chlebami nakarmił pięć tysięcy mężczyzn. Oczyma duszy widzimy jeszcze zdumionych Apostołów, którzy ułomkami pozostałymi po tych, którzy jedli, napełnili dwanaście koszów.
Chrystusowe cuda, bez względu na to jak są wielkie i zadziwiające, nie poruszają jednak zatwardziałych serc i umysłów faryzeuszy. Zwróćmy uwagę, iż za każdym razem, gdy Pan się z nimi styka, próbuje ich nawrócić, dotrzeć do nich ze swoim słowem. Pozostają oni jednak ślepi na światło Bożej dobroci i głusi na głos Bożego wołania. Ich zimne, kamienne serce odrzucają Syna Bożego, który upomina ich za obłudę i niedowiarstwo. Czyni to także dziś, gdy ze smutkiem pyta: Jeśli wam prawdę mówię, czemu mi nie wierzycie?
Pomimo tylu wspaniałych cudów, uzdrowień czy nawet wskrzeszenia Łazarza, faryzeusze próbują cały czas  znaleźć jakiś błąd w Tym, który jest Prawdą, jakieś zło w Tym, który jest Dobrem, jakąś zmazę w Tym, który jest Pięknem. Gdy zaś dziś Odkupiciel mówi: Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, pierwej, niż Abraham się stał, Jam jest, gdy w ten sposób niejako uroczystą przysięgą potwierdza Swoje bóstwo, oni, zamiast upaść Mu do nóg, zamiast Go uwielbić, jak to winno uczynić stworzenie wobec swego Stwórcy, porwali kamienie, by rzucić na Niego.
Drodzy wierni! A czyż zatwardziałe ludzkie serca i umysły nie są jak kamienie? Nieczułe, twarde, zimne, obojętne. Człowiek o sercu z kamienia nie jest wrażliwy na Boże natchnienia, na Jego łaskę, nie wyciąga pomocnej dłoni w kierunku bliźnich, choć żąda od nich pomocy dla siebie, nie odpuszcza win innym, choć pragnie, by mu złego nie pamiętano.
Kochani moi! Być może wśród tych, którzy dziś pochwycili kamienie, by ukamienować Naszego Pana byli i ci, którzy niedawno przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a którą tradycja identyfikuje jako Marię Magdalenę. Jak czytamy w Ewangelii Janowej wystawili Go na próbę, aby mieć Go o co oskarżyć: Mojżesz w Prawie rozkazał nam takie kamienować. Cóż więc ty powiesz? (J 8, 5). Wówczas Chrystus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. Gdy jednak nie przestawali Go pytać, podniósł się i rzekł im: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem (J 8, 7).
I oto spodziewający się swojego tryumfu faryzeusze, którzy być może ściskali już w swych dłoniach twarde, zimne kamienie, kiedy usłyszeli te słowa, zaczęli jeden po drugim odchodzić. Pozostał tylko Jezus i owa grzeszna kobieta. Jak pięknymi słowami skomentował to Św. Augustyn: Relicti sunt duo: misera et misericordia.Pozostali tylko dwoje: nędzna i Miłosierdzie.  Wówczas Pan podniósł się i zapytał:Niewiasto, gdzież są twoi oskarżyciele? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie! A Jezus powiedział: I Ja cie nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej! (J 8,10-11).
Cóż za wielka tajemnica. Sprawiedliwy i miłosierny Bóg potępia grzech, nie skruszonego człowieka. Przychodzi On dziś ze swoją łaską i puka do drzwi naszych serc. Obyście dzisiaj usłuchali głosu jego, który mówi wam: Nie zatwardzajcie serc waszych (Ps 94, 8), woła Psalmista. Skoro dziś Syn Boży przychodzi do nas, to prawdziwie nie zatwardzajmy serc naszych, nie zachowajmy się wobec Jego natchnień biernie ani opornie. Oto bowiem podczas sprawowania Najświętszej Ofiary z przebitego boku Chrystusa wypływa źródło naszego zbawienia, nie przez krew kozłów albo cielców, lecz przez własną Krew wszedł raz do miejsca Świętego dokonawszy wiecznego Odkupienia (Hbr 9, 12).
Drodzy wierni! Już niedługo w Wielki Piątek koło Chrystusowego Krzyża staną różni ludzie. Będą tam faryzeusze – prześladowcy i oskarżyciele Naszego Pana – którzy dziś chcą go ukamienować i których zatwardziałe serca krzyczeć będą u Piłata: Ukrzyżuj! Ukrzyżuj Go! Będą tam i ciekawscy gapie, którzy zerkną na Krzyż, zobaczą Mękę Bożego Syna, ale wrócą do domu niezmienieni, obojętni na łaskę. Ale znajdzie się tam także garstka tych, którzy wraz ze współcierpiącą Matką z wiarą i miłością będą spoglądać na Jezusa oczami pełnymi łez, tak jak i Maria Magdalena, która z ust Pana usłyszała: I Ja cię nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej! Tak właśnie trzeba nam zbliżyć się do Zbawiciela – z wiarą, z miłością, z żalem i postanowieniem poprawy.
Uderz, Jezu, bez odwłoki,
W twarde serc naszych opoki! 
 
Uderz, bo tyle w nas obojętności, gdy Twoja nauka jest fałszowana, aby przypodobać się duchowi tego świata. Uderz, bo tak mało w nas należytej czci wobec Ciebie obecnego w Najświętszym Sakramencie. Uderz, bo tyle w nas zatwardziałości serca wobec Twojego wołania o nawrócenie i pokutę. Uderz, bo nawet jeśli dziś poruszymy się na myśl o Twojej Męce, to szybko zapomnimy i pewnie nawet w Wielki Piątek ulice naszych miast, otwarte bary i puby, muzyka i gwar będą przypominać jerozolimskie ulice sprzed dwóch tysięcy lat, po których wśród zgiełku zabieganych Żydów przygotowujących się do święta Paschy niosło się echo tłumu wołającego: Ukrzyżuj! Ukrzyżuj go!
Amen.
Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe (Mt 26, 41)
Posted in Księdz Pius, Uncategorized | Leave a comment

Nauka Księdza Piusa, Ruch Oporu, Nr.2/2018 -WITAJ, KRZYŻU, NADZIEJO JEDYNA!

 

 

WITAJ, KRZYŻU, NADZIEJO JEDYNA!

christ-carrying-the-cross

Chrystus niosący krzyż
El Greco

Jezu Chryste, Panie miły  
JERYCHO

Trzeba bowiem, by Chrystus, po odkupieniu świata przenajdroższą ceną swojej osoby, wszedł rzeczywiście w prawdziwe posiadanie dusz ludzkich. Przeto, aby to odkupienie i zbawienie było skuteczne i Bogu miłe, w stosunku do każdego poszczególnego człowieka i do wszystkich następnych pokoleń aż do końca wieków, trzeba koniecznie, aby każdy poszczególny człowiek wszedł w życiowy kontakt z ofiarą krzyża, iżby przez to zostały mu udzielone owocujące z niej zasługi. Można niejako powiedzieć, że Chrystus na Kalwarii założył oczyszczającą i zbawczą sadzawkę, którą napełnił swoją krwią przelaną: otóż, o ile ludzie się nie zanurzą w jej falach i nie obmyją w niej swoich zmazgrzechowych, nie będą oczywiście mogli dostąpić ani oczyszczenia, ani zbawienia. 

Pius XII, Encyklika Mediator Dei et Hominum

SACERDOS PIUS

Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe (Mt 26, 41)

http://sacerdospius.blogspot.co.uk/2018/03/stabat-mater-dolorosa-iuxta-crucem.html

 

https://fsspxr.wordpress.com/2018/03/18/nauka-ksiedza-piusa-ruch-oporu-nr-2-2018-witaj-krzyzu-nadziejo-jedyna/

Posted in Księdz Pius, Uncategorized | Leave a comment